logo
KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava

tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk

B. Plachá je novou riaditeľkou SKGBC

Novou riaditeľkou Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) sa od 1. marca 2021 stala Barbara Plachá. Po viac ako dvoch rokoch preberá štafetu od Hany Ovesnej a bude sa starať o presadzovanie udržateľnej výstavby na Slovensku.

Plachá

Zdroj: SKGBC

Na prahu novej dekády činnosti SKGBC na trhu prichádza k zmene na poste výkonnej riaditeľky. Barbara Plachá nadobudla doterajšie profesionálne skúsenosti z viacerých odvetví na pozíciách v medzinárodnom obchode, financiách a projektovom manažmente v spoločnostiach vo Švajčiarsku a na Slovensku. Venovala sa aj úlohe projektovej manažérky v Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore v Bratislave a viedla pilotné aktivity v rámci medzinárodného projektu na území strednej a východnej Európy. Hlavným cieľom projektu bolo prepojenie vysokoškolského vzdelávania s praxou a potrebami firiem, ako aj vytvorenie legislatívneho rámca na implementáciu novej formy štúdia tzv. profesijného bakalára a to na základe vytvorenia koordinačnej platformy a prepojením všetkých zainteresovaných strán od akademickej obce, cez verejnú správu až po firmy a business organizácie.

„Úlohu výkonnej riaditeľky v SKGBC som sa rozhodla prijať, keďže sa stotožňujem s jej poslaním, byť ambasádorom, trendsetterom a inšpirátorom v oblasti udržateľnej architektúry na Slovensku. Hlavnú rolu SKGBC vnímam ako úlohu mosta, ktorý prepája potreby členov i spoločnosti, a to cez svoje štruktúry, spolupracujúcich expertov a medzinárodné partnerstvá, čím tvorí SKGBC svoje jedinečné know-how a aktívnu platformu, ktorá rôznymi formami cez podujatia, pracovné skupiny, vzdelávanie a projekty prináša nové inšpirácie pre členov, odbornú verejnosť, podnety na zlepšenie legislatívneho prostredia ako aj osvetu pre študentov i spoločnosť,“ tvrdí Barbara Plachá.

Nová výkonná riaditeľka verí, že jej doterajšie skúsenosti prispejú k napĺňaniu misie Slovenskej rady pre zelené budovy. „Dovolím si vysloviť aj jedno osobné želanie: nech sa udržateľnosť stane prirodzenou súčasťou bežného prístupu k životu a to nielen v staviteľstve, potom môžeme žiť v zdravom dlhodobo udržateľnom prostredí v zelených budovách i mimo nich,“ praje si Barbara Plachá a teší sa na spoluprácu so všetkými aktérmi, ktorí prispievajú k napĺňaniu poslania SKGBC a pokračujú tak v rozvoji profesionálneho združenia, ktoré je prínosom pre svojich členov aj pre spoločnosť.

Hana Ovesná zastávala funkciu výkonnej riaditeľky od 1. októbra 2018 a k jej napredovaniu prispela svojimi bohatými skúsenosťami, ktoré dosiahla na rôznych pozíciách v oblasti environmentálneho, či udržateľného charakteru. Slovenská rada pre zelené budovy dosiahla pod jej vedením výrazné úspechy a dostala sa do povedomia odbornej i laickej verejnosti.

Zdroj: SKGBC