logo
KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava

tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk

BCV: Kyberbezpečnosť v regiónoch

Odborníci z BCV solutions vystúpili v rámci konferencie Kyberbezpečnosť v regiónoch - Zlín, ktorá priniesla prehľad najaktuálnejších kyberbezpečnostných rizík a recepty na ich elimináciu. Medzi diskutovanými témami odzneli napríklad odporúčania, ako reagovať na aktuálne hrozby a ako sa pred nimi zabezpečiť, s akými typmi hrozieb sa môžeme stretnúť v súčasnej fáze digitalizácie alebo ako zabezpečiť firemné či úradné dáta v súlade s legislatívou GDPR.

V BCV solutions sa problematikou správy identít zaoberajú a vedia, aká je edukácia v tomto smere dôležitá. Účastníci konferencie Kyberbezpečnosť v regiónoch - Zlín sa tak mohli dozvedieť všetko potrebné na prednáške pod názvom Správa identít v CZECHIDM, ktorá úspešne prebehla vo štvrtok 17. marca 2022.

BCV

Zdroj: BCV Solutions

„Na prednáške sa účastníci dozvedeli o CzechIdM a ako vďaka tomu môžu zvýšiť komfort užívateľov, zjednodušiť prácu s heslami pre zamestnancov, uľahčiť priebeh auditu alebo ako vyriešiť viacfaktorové prihlásenie. V neposlednom rade nechýbali samozrejme ani ukážky konkrétnych prípadových štúdií,“ opisuje priebeh prednášky, jej spoluautor Pavel Bors, obchodný manažér BCV solutions, https://www.bcvsolutions.eu/.

„Po skončení prezentácie sa nám dostalo množstvo pozitívnych ohlasov a záujmu o problematiku správy identít. Je vidieť, že téma je naozaj živá a aktuálna“ dodáva druhý prezentujúci Aleš Roman, obchodný riaditeľ BCV solutions.

Koniec lístočkom s heslami na monitoroch

BCV solutions na trhu pôsobí už štrnástym rokom. V Českej republike je to jediná spoločnosť, ktorá vyvíja a implementuje vlastný Identity Manager a doručuje ho spoločne s Access Managerom vo forme platformy CzechIdM. Platforma obsahuje kompletnú sadu nástrojov na správu elektronických identít. Počnúc automatickým založením účtov na spravovaných systémoch, cez správu práv až po kompletný auditný záznam. Súčasťou riešenia je aj nástroj pre centrálnu správu prístupov vďaka ktorému stačí zamestnanci, aby si pamätal jedno jediné heslo. Je tak koniec s lístočkami s heslami na monitoroch. Zásadný vplyv má celé riešenie na oblasť IT bezpečnosti vo vnútri organizácie. Klient získa kompletný prehľad kedy, kto a kam má/mal prístup.

Služby sú ďalej rozšírené o doplnkové moduly - napríklad na správu licencií, na preschválenie prístupov do systémov, správu certifikátov a ďalšie.

Zdroj: BCV Solutions