logo
KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava

tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk

VGP zverejnila fin. výsledky za rok 2022

(“VGP” alebo “Skupina”) oznámila výsledky za finančný rok ukončený k 31. decembru 2022:

- Silný trend v prenájmoch priniesol 73,4 milióna EUR z novo podpísaných a obnovených zmlúv, čím podpísané záväzky na prenájom po prepočte na rok dosiahli 303,2 milióna EUR  a predstavujú medziročný nárast o 18,4 %.
- Dodaných 44 projektov s rekordnou rozlohou 1 141 000 m², čo predstavuje 71,9 milióna EUR výnosov z prenájmu po prepočte na rok.
- Ku koncu roka je vo výstavbe 26 projektov s celkovou plochou 814 000 m2, čo predstavuje ďalších 51,3 milióna EUR v ročných nájmoch po tom, čo bude dostavaných a prenajatých (dnes vopred prenajatých viac ako 90 %).
- 5,9 milióna EUR hrubého príjmu z obnoviteľnej energie.

VGP

Foto: VGP

Jan Van Geet, výkonný riaditeľ VGP, povedal: „Som hrdý na naše výsledky v roku 2022. Z hľadiska činností v oblasti prenájmu je to jeden z našich najlepších rokov v histórii a vzhľadom na ekonomické a geopolitické výzvy je to možno náš doteraz najlepší rok, počas ktorého sme podpísali a obnovili nájomné zmluvy v hodnote 73,4 milióna EUR. Zatiaľ čo v reakcii na makroekonomické podmienky sme zaznamenali znehodnotenie nášho portfólia, spoločnosť VGP v roku 2022 realizovala zisky vo výške 87,2 milióna EUR zo všetkých predajov do spoločných podnikov, čo odráža vysoká dvojciferná hodnota vnútornej miery návratnosti v tomto roku, ktorý bol rekordný počtom uzavretých transakcií s našimi partnermi zo spoločných podnikov.“

Jan Van Geet pokračoval: „V priebehu roka sme dodali rekordný počet viac ako 1,1 milióna metrov štvorcových vysoko kvalitných aktív a v dôsledku toho sa naše čisté príjmy z prenájmu a obnoviteľných zdrojov energie zvýšili o 51 % na 107 miliónov EUR. S celkovým dohodnutým príjmom z prenájmov vo výške 303 miliónov EUR bude cashflow nášho portfólia rásť podobným tempom aj v roku 2023. Rovnako tak aj naše úsilie pri budovaní platformy obnoviteľnej energie zaznamenáva dobrú dynamiku s +200 MWp solárnych systémov, ktoré sú už inštalované alebo vo výstavbe.“

Jan Van Geet dodal: „K roku 2023 pristupujeme s dôverou, pretože vidíme, že dopyt zo strany nájomcov je stále dobrý, náklady na výstavbu začínajú klesať a naša technická spôsobilosť a opatrenia ESG sa stávajú stále dôležitejšími faktormi, ktoré nás definujú. Ťažíme zo silnej hotovostnej pozície a vyzeráme nové príležitosti, ktoré sa v súčasnom prostredí objavia. Napriek tomu zostávame vzhľadom k prevládajúcim neistotám ostražití a zameriavame sa na ziskový rozvoj za atraktívnych podmienok. To sa prejavilo v decembri minulého roka pri odovzdaní VGP Parku Mníchov, ktorý bol vybavený najvyššími technickými štandardmi a radom opatrení v oblasti udržateľnosti a bol odovzdaný bezpečne v rámci rozpočtu. Spoliehame sa na žiadanosť našich lokalít a pružnosť našich tímov, ktoré ďalej posilňujú plánovanie projektov.“

Zdroj: VGP