SME: najhorší rok za posledných 15 rokov

04.09.2023

Rok 2023 je na podnikanie , tvrdia malé a stredné podniky v Európe (SME). Až 42 % malých a stredných podnikov uvádza, že rok 2023 je horší než pandemické roky. 28 % sa domnieva, že podmienky na podnikanie sú ešte náročnejšie než za časov veľkej finančnej krízy. Brzdia ich výpadky v dodávateľskom reťazci, inflácia a problémy s cash flow, kvôli čomu nedokážu pokryť náklady na podnikanie. Napriek tomu väčšina naďalej verí v rast.

Spoločnosť Bibby Financial Services si dala vypracovať prieskum, z ktorého vyplýva, že rok 2023 je pre malé a stredné podniky najnáročnejší za posledných 15 rokov. V rámci prieskumu nazvaného Global Business Monitor 2023 boli oslovení vlastníci a osoby s rozhodovacími právomocami v malých a stredných firmách v Česku, Slovensku, Poľsku, Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Írsku, Veľkej Británii a Singapure. Vyšlo najavo, že najväčšími prekážkami na podnikanie v roku 2023 sú inflácia (tento faktor uvádza 55 % opýtaných), náklady na energie (49 %) a neistota vzhľadom na stav ekonomiky ako takej (28 %).

Napriek tomu malé a stredné podniky vidia svoju vlastnú situáciu optimisticky. Úplná väčšina (85 %) verí, že splní svoje záväzky v roku 2023 a 64 % očakáva rast predaja.

Jonathan Andrew, generálny riaditeľ spoločnosti Bibby Financial Services, povedal: „Majitelia podnikov dnes čelia dvom veľkým výzvam: rastúcim cenám vstupov a menovej politike, ktorá sa tento problém snaží vyriešiť. To, že aj v takej situácii zastávajú optimistický prístup, svedčí o ich pracovitosti a odhodlanosti.“

Medienstürmer / Unsplash.com

Medienstürmer / Unsplash.com

Detailné informácie pre jednotlivé krajiny sa rôznia. Výrazne optimistické sú írske podniky, kde je o tom, že v tomto roku splnia svoje záväzky, presvedčených 90 % z nich. V Poľsku je toto číslo iba 21 %. Slovensko sa radí medzi optimistickejšie ladené regióny. 83 % má na tento rok dobré vyhliadky a 51 % dokonca očakáva rast tržieb v horizonte najbližších mesiacov.

Managing director spoločnosti Bibby pre Česko a Slovensko Ján Korček komentuje situáciu na tuzemskom trhu nasledovne: „Slovensko efektívne znížilo svoju silnú závislosť na Rusku v oblasti energetiky. Slovenský trh práce je odolný, aktuálna miera nezamestnanosti činí 5,3 %.“ Nie všetko je ale pozitívne: „Eskalácia vojny na Ukrajine by mohla v nasledujúcom období znížiť zahraničný dopyt. Jadrová inflácia je podľa aktuálnych údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 11,4 %, čo vedie k slabšej spotrebiteľskej a podnikovej dôvere. Vyššie základné sadzby znižujú relatívnu cenovú diferenciu medzi bankovými úvermi a faktoringom. Preto dochádza k nárastu dopytu zo strany malých a stredných podnikov po nových zdrojoch financovania, akým je aj faktoring, a ktoré môžu udržať podnikanie nad vodou.“

Toto alternatívne riešenie externého financovania umožňuje udržať stabilný cash flow, čo je pre slovenské podniky veľká výzva. Len 46 % z nich udržiava cash flow v rovnováhe, 28 % tvrdí, že ich cash flow nie je dostatočne stabilný, či už kvôli platobnej neschopnosti klientov, kvôli tlakom v dodávateľskom reťazci, či z iných dôvodov. 51 % opýtaných v prieskume Bibby uviedlo, že zákazníci za dodaný tovar a služby platia neskôr než v roku 2022.

Cash flow je dôležitý aj z hľadiska investícií do vlastného podnikania. 89 % malých a stredných podnikov v Európe chce v tomto roku investovať do predaja a marketingu, do školenia a rozvoja zamestnancov či do digitálnych technológií.

Pri stále rastúcich úrokových sadzbách sa alternatívne spôsoby financovania stávajú zaujímavým variantom, ktorý môže pomôcť zachovať zdravú kondíciu firiem, umožniť im zaplatiť svoje záväzky, prípadne investovať do rozvoja aj vtedy, keď sa kriticky oneskoria platby od kľúčových zákazníkov.

„Je zásadné, aby malé a stredné podniky mali i naďalej prístup k financiám, ktoré sú potrebné pre rast i pre základnú prevádzku. Je rad možností financovania, ktoré poskytujú udržateľný pracovný kapitál a cash flow nutný na prekonanie krátkodobých výziev," uzaviera Andrew.

Zdroj: Bibby Financial Services 
 

Prieskum

Top ponuky