108 AGENCY: Tempo obsadzovania skladov

15.11.2023

Až pol roka aj dlhšie čaká na nájomcu množstvo nových skladov postavených na špekulatívnej báze. V Česku dlhé roky nevídaný jav sprevádza v niektorých regiónoch dokonca aj mierny pokles priemerných nájmov. Ak sa k tomu pripočítajú predlžujúce sa nájomné prázdniny, rastúca neobsadenosť a rozširujúce sa podnájmy, všetko ukazuje na to, že 3. kvartál potvrdil zmenu vývoja tuzemského trhu priemyselných priestorov – spomalenie tempa. Na základe indikatívnych dát to vyplýva z analýzy českej realitnej a poradenskej spoločnosti 108 REAL ESTATE. Hrubý dopyt dosiahol v sledovanom období od júla do septembra celkom 158 867 m², čistý dopyt iba 122 186 m². Ide o rekordne nízky štvrťročný výsledok, najhorší za posledné najmenej 4 roky.

Jediný údaj zostáva prekvapivo konštantný: aktivita developerov, ktorí naďalej avizujú 1,3 milióna štvorcových metrov rozostavených logistických a výrobných hál. Celková plocha priemyselných priestorov na prenájom dosiahla 11,80 mil. m² po tom, čo bolo v treťom štvrťroku dokončených 346 tisíc m² nových plôch. „Na strane nájomcov vidíme veľkú obozretnosť s ohľadom na neistý vývoj automobilového priemyslu, čo platí pre Česko aj Nemecko. Čiastočne to súvisí s prechodom na elektroautá, kde tradičným automobilkám silnie konkurencia. Doložiť to možno uvoľnením prvých priemyselných priestorov okolo Mladej Boleslavi, s čím už sme sa naozaj dlho nestretli,“ hovorí Jakub Holec, riaditeľ 108 REAL ESTATE.

icondigital / Pixabay.com

Ilustračné foto: icondigital / Pixabay.com

Možno aj s ohľadom na značný objem rozostavaných priemyselných priestorov poradcovia 108 REAL ESTATE zaznamenali v 3. štvrťroku ochotu developerov ponúkať na prenájom aj časti hál a vychádzať v ústrety s kratšou dobou nájomných vzťahov. Vidíme na trhu delenie väčších priestorov na jednotky okolo 2 000 m² a nájomné zmluvy na 3 roky. To je veľká zmena,“ konkretizuje vývoj Matěj Indra, vedúci oddelenia prenájmu priemyselných nehnuteľností v 108 REAL ESTATE. V prípade podnájmov priestory najčastejšie pre tretie strany uvoľňujú logistické spoločnosti.

Na prenajímateľa dopadol v posledných mesiacoch súbeh hneď niekoľkých negatívnych faktorov. K tým hlavným patrí trvalý prepad dopytu zo strany tuzemských spotrebiteľov a zákazníkov. To sa prejavilo na poklese čistého dopytu, keď v 3. štvrťroku bolo medzikvartálne prenajaté bezmála o 54 % menej priemyselných plôch, o 42 % menej v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

Poradcovia zo 108 REAL ESTATE registrujú aj pokles objemu tendrov zo strany logistických spoločností. „Podľa všetkého Česi šetria najviac zo všetkých krajín v EÚ. Zatiaľ nevieme odhadnúť, či ide o odloženú spotrebu, alebo dlhodobý trend, kedy si produkty svojich kupujúcich už nenájdu,“ vysvetľuje Michal Biely, vedúci oddelenia prieskumu trhu v 108 REAL ESTATE. K ďalším negatívnym vplyvom jednoznačne patrí vysoká konkurencia poľského trhu. Ten je flexibilnejší, atraktívnejší z hľadiska plôch i nákladov spojených s prenájmom, disponuje modernou dopravnou infraštruktúrou, do ktorej navyše plynú ďalšie investície, a navyše disponuje aj pracovnou silou.

To všetko vedie k rastúcej neobsadenosti priemyselných priestorov v Českej republike. Zatiaľ nejde o dramatické, skokové zvýšenie, ale ide opäť o signál zmeny na trhu. Miera neobsadenosti dosiahla na konci septembra celkom 2,67% vrátane priestorov v stave shell & core, to predstavuje 314 827 m² moderných priemyselných plôch. Bez priestorov v stave shell & core dosiahla miera neobsadenosti celkom 2,19% s 258 563 m². Obava prenajímateľov sa premieta aj do ústretovejšej cenovej politiky, a to napriek stále vysokej cene úverov.

V Českej republike sa rast nájomného v podstate zastavil, ale aj tak nie je trh v súčasnosti schopný cenovo konkurovať Poľsku. Priemerné nájomné v Českej republike dosiahlo 6,07 EUR za m². Najvyššie nájomné dosahuje v hlavnom meste Prahe až 8,00 EUR za m². „Regionálne aj kvalitatívne rozdiely sú ale značné. Niekde kleslo najvyššie dosahované nájomné, inde najnižšie – poznať ich to v Juhočeskom, Karlovarskom alebo Pardubickom kraji. Naopak okolie Plzne, Olomouca alebo Ústí nad Labem išlo s cenami mierne hore,“ vypočítava Michal Biely.

Zdroj: 108 AGENCY

Prieskum

Top ponuky