71 % Sloveniek si pri investovaní neverí

17.08.2022

Ženy si v oblasti investícií veria menej ako muži. Ich potenciál stať sa úspešnými investorkami je však vysoký. Predurčuje ich k tomu nielen zodpovednosť, trpezlivosť a ochota nechať si poradiť, ale i fakt, že ich úspory na účtoch sú často vyššie ako u mužov. Tejto problematike sa vo svojej aktuálnej analýze venovala  analytička WOOD & Company Eva Sadovská.

Nie je žiadnym tajomstvom, že ženy vo väčšine ekonomických ukazovateľov ťahajú za kratší koniec ako muži. Ich platy sú o 18 % nižšie ako u mužov, negatívnu rolu pri ich ohodnotení hrá aj vplyv materskej dovolenky a ženy sú navyše viac ako muži zaťažené neplatenou starostlivosťou a prácou v domácnosti. Nehovoriac o ženách, ktoré tvoria väčšinu domácností s jedným rodičom. V prípade žien sa taktiež častejšie stretávame s vyššou mierou nezamestnanosti, pričom pandémia tento fakt ešte viac podčiarkla. Aj napriek tomu Slovenky vedia ušetriť finančné prostriedky a podľa viacerých prieskumov na účtoch v bankách majú často vyššie sumy peňazí ako muži. Vzhľadom na rekordne vysokú infláciu (v marci  2022 na úrovni 10,4 %) sa ale hovorí čoraz viac o nevyhnutnosti investovať.

Ženy si pri investovaní veria menej ako muži

Napriek lepšej finančnej situácii mužov, investovanie patrí aj do sveta žien. Vďaka investovaniu si Slovenky môžu podstatne zlepšiť nielen svoju finančnú budúcnosť, ale aktívne prispieť k lepšej finančnej situácii celej rodiny. Pravdou však je, že gramotnosť a sebavedomie v otázkach investícií sú u Sloveniek nižšie ako v prípade Slovákov.

Potvrdzujú to aj výsledky Indexu investičnej gramotnosti (IIP), ktorý na Slovensku realizovala investičná platforma Portu spolu s výskumnou agentúrou IPSOS počas novembra a decembra 2021 (na vzorke 1 050 obyvateľov vo veku 18 až 65 rokov). Cieľom indexu je pravidelne monitorovať úroveň vedomostí Sloveniek a Slovákov v oblasti investícií, sporenia, rizika a akciových trhov. Podľa prieskumu si až 71 % Sloveniek v otázkach investovania neverí. V prípade slovenských mužov je podiel nižší - na úrovni 54 %.

Icons8_team z Pixabay

Zdroj: Icons8_team z Pixabay.com

Najväčší nedostatok znalostí majú Slovenky (ale aj Slováci) v 5 kľúčových oblastiach. Mnohé nemajú jasno v rozpoznávaní rozdielov medzi investovaním a sporením. Zároveň si pomerne často neuvedomujú, že výnosy pri investovaní nie sú zaručené. Negatívnym zistením je tiež skutočnosť, že väčšina respondentiek očakáva, že ak v minulosti výnosy rástli, bude to tak aj naďalej. Problémy Slovenkám spôsobuje aj rátanie percent či téma zloženého úročenia.

Ženy majú potenciál byť úspešnými investorkami vďaka zodpovednosti, trpezlivosti, ale i ochote nechať si poradiť

Napriek tomu, že investičná gramotnosť a sebavedomie sú u žien nižšie ako u mužov, potenciál stať sa úspešnými investorkami rozhodne majú. Pre ženy ako investorky je typická zodpovednosť, trpezlivosť, opatrnosť a istota, čo ich predurčuje investovať do dlhodobých investičných nástrojov, často s nižším, ale stabilnejším a dlhodobým výnosom.  Za investíciou hľadajú väčší zmysel a nielen vidinu zarobiť. Potrebujú mať plán a cieľ a v otázke investičných možností sú ochotnejšie nechať si poradiť od odborníkov.

U žien je tak potenciál lepšej diverzifikácie portfólia a teda aj rizika ako u mužov. Investorky oproti investorom uprednostňujú viac fondy ako akcie a zotrvávajú v nich dlhšie. Na druhej strane, strach z rizika ich v niektorých prípadoch od investovania úplne odradí.

Fakt, že ženy môžu byť úspešnými investorkami, potvrdzujú aj údaje online investičnej platformy Portu. Táto platforma umožňuje zhodnocovať financie najmä prostredníctvom tzv. Exchange Traded Funds (ETF), teda prostredníctvom burzovo obchodovaných fondov, ktoré sa snažia najpresnejšie kopírovať vývoj podkladového aktíva – indexu, komodity, dlhopisu či skupiny aktív. Pre investora a investorku je portfólio takpovediac ušité na mieru, vyhovujúce ich potrebám a cieľom. „Oproti konkurencii sa práve Portu teší vyššiemu záujmu žien – investoriek, nakoľko pre ne znamená prehľadnú formu investovania. Veľký pokrok vidíme od založenia Portu. Kým v roku 2018 tvoril podiel žien – investoriek iba 5 %, v súčasnosti je to už približne tretina z celkového počtu používateľov platformy “, skonštatoval Radim Krejčí, zakladateľ Portu. Podľa dát platformy je priemerná hodnota portfólia u žien o - 27 % nižšia ako u mužov. Priemerná dĺžka investičného horizontu je u žien 11 rokov, rovnako ako u mužov.

Graf

Inou investičnou príležitosťou, ktorá sedí k profilu ženy – investorky je zhodnocovanie finančných prostriedkov v realitných fondoch. Vďaka nim môžu investorky vlastniť podiely v nákupných centrách, administratívnych budovách či v priemyselných parkoch. Zároveň majú prehľad o kvalite ich správy, obsadenosti a spoločenskom prínose. Do realitných fondov môžeme investovať už od niekoľkých desiatok eur, v prípade realitných fondov pre kvalifikovaných investorov, pri ktorých je predpoklad vyšších výnosov, ide o vstupný kapitál od 50 – 100 tisíc eur.

Zdroj: WOOD&Company
 

Prieskum

Top ponuky