Analýza: Realitné fondy populárnejšie

08.10.2021

Záujem Slovákov o reality nenaštrbila ani koronakríza. Investovať do nehnuteľností však možno aj inak ako kúpou bytu, domu alebo chalupy. Na popularite čoraz viac získavajú realitné fondy. Vďaka nim investori vlastnia podiely v administratívnych budovách, nákupných centrách či v budovách priemyselných parkov. Aktuálnemu vývoju aktív realitných fondov na Slovensku, ale i v susednom Česku, sa bude kvartálne venovať analytička WOOD & Company Eva Sadovská. Najaktuálnejší prehľad vychádza z údajov Národnej banky Slovenska a Českej národnej banky – k 30. júnu 2021.

Podiel realitných fondov na investičných podielových fondoch je druhý najväčší a predstavuje 22 %

Realitné fondy patria do skupiny podielových fondov, ktoré sú nástrojom dlhodobého kolektívneho investovania. Investovanie do takýchto fondov prebieha prostredníctvom správcovských spoločností. Investori si cez realitné fondy kupujú podiely v administratívnych budovách, nákupných centrách či logistických parkoch a de facto sa stávajú ich spoluvlastníkmi.

Národná banka Slovenska (NBS) delí podielové fondy podľa investičnej stratégie na dlhopisové, akciové, zmiešané, realitné a ostatné fondy. K 30. júnu 2021 predstavovali aktíva investičných podielových fondov objem 8 658,3 mil. eur. Na medziročnej báze bol zaznamenaný ich nárast o 16,6 %, oproti predchádzajúcemu kvartálu o 4,5 %. Od vypuknutia pandémie, teda od konca roka 2019, prišlo k nárastu aktív investičných podielových fondov o 15,5 %.

Gerd Altmann z Pixabay

Zdroj: Gerd Altmann / Pixabay.com

Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov mali k 30. júnu 2021 zmiešané fondy s podielom 49,3 %. Nasledované boli realitnými fondmi s podielom 22,2 % a dlhopisovými fondmi s podielom 16,6 %. Akciové fondy sa podieľali na celkových aktívach podielom 11,8 %. Ostatné fondy vykázali ku koncu júna 2021 podiel 0,1 %.

Realitné fondy získavajú čoraz viac na popularite. Ich aktíva medziročne vzrástli až o 18,0 % Podľa najaktuálnejších údajov NBS boli aktíva realitných fondov na Slovensku k 30. júnu 2021 vykázané v objeme 1 920,6 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka prišlo k nárastu ich objemu o 18,0 %, oproti koncu predchádzajúceho kvartálu o 5,2 %. Od vypuknutia pandémie (t. j. o 31. decembra 2019) sa objem aktív realitných fondov zvýšil o 22,8 %.

Ako sa darí realitným fondom v Českej republike?

V našom pravidelnom prehľade budeme venovať pozornosť aj kvartálnemu vývoju realitných fondov v ČR. Mnoho investorov zo Slovenska totiž vyhľadáva investičné príležitosti aj v Českej republike – realitné fondy retailových i kvalifikovaných investorov nevynímajúc. V prípade Českej republiky patria práve realitné fondy medzi preferované investičné nástroje investorov. K 30. júnu 2021 boli aktíva realitných fondov v ČR vykázané na úrovni 156,6 mld. Kč (6 153,3 mil. eur) a ich podiel na celkových aktívach podielových fondov predstavoval 21,4 %. Medziročne došlo k nárastu aktív realitných fondov v ČR o 16,6 %, oproti predchádzajúcemu kvartálu o 7,1 %. Od vypuknutia pandémie (teda oproti koncu roka 2019) išlo o nárast na úrovni 20,9 %. Vyplynulo to z aktuálnych údajov Českej národnej banky (ČNB).

Prečo investovať do realitných fondov?

  • Konzervatívna investícia – Investovanie do realitných fondov je určené pre pragmaticky uvažujúcich ľudí, ktorí plánujú dlhodobo zveľaďovať svoj majetok a nepodliehajú rizikovým trendovým vlnám investičného aktivizmu. o Stabilné výnosy – Investovanie do realitných fondov sa vyznačuje stabilnými výnosmi pochádzajúcimi z nájmov dohodnutých na dlhšie obdobie a pri predaji z nárastu trhovej ceny.  Zároveň sa dlhodobo nachádzajú nad úrovňami inflácie v krajine. V prípade výkonnejších fondov pre kvalifikovaných investorov sa výnosy dlhodobo nachádzajú dokonca až na úrovniach od 8 do 10 percent ročne.
  • Zodpovednosť s ohľadom na budúcnosť svojich blízkych – Investovanie do realitných fondov (ktoré sú tvorené rokmi overenými a kvalitnými nehnuteľnosťami) je zodpovedným investovaním voči majetku svojej rodiny a ide tak zároveň o investovanie do kvality života blízkych.
  • Vstupný kapitál – Do realitných fondov môžeme investovať už od niekoľkých desiatok eur, v prípade realitných fondov pre kvalifikovaných investorov ide o vstupný kapitál na úrovni 50 – 100 tisíc eur.
  • Diverzifikácia – V prípade investovania do realitného fondu investor získava podiely v niekoľkých administratívnych budovách, nákupných centrách, logistických parkoch alebo hoteloch, čím diverzifikuje svoje riziko v prípade nižšej investičnej výkonnosti niektorej z vlastnených nehnuteľností.
  • Starostlivosť – Investícia do realitných fondoch je pre takých investorov, ktorí chcú investovať do nehnuteľnosti, no nemajú kapacitu na to, aby sa o ňu starali. V prípade realitných fondov sa od investora žiada jedine vklad a o nehnuteľnosti v portfóliu sa starajú tímy profesionálov. 
  • Spolupráca s profesionálmi – V prípade investovania do realitných fondov je kľúčová spolupráca s profesionálmi s dlhodobými skúsenosťami, licenciou od národnej banky, pravidelnou valuáciou portfólia a auditovaním od renomovaných spoločností.
  • Hmatateľnosť – Hoci pri investovaní do realitných fondov sú nehnuteľnosti spravované profesionálmi, každý investor s nimi zostáva vo fyzickom alebo vizuálnom kontakte. Investori tak majú prehľad o kvalite ich správy, obsadenosti a spoločenskom prínose.
  • Lokálna investícia – Realitné fondy investujú vo veľkej miere do lokálnych aktív a investori tak prispievajú k rozvoju samotného regiónu.

Zdroj: WOOD&Company

Prieskum

Top ponuky