Arete Invest: Výsledky za 2.Q 2017

06.10.2017

Arete Invest, rýchle rastúci fond zameraný na investície v oblasti nehnuteľností, zverejnil svoje výsledky za druhý štvrťrok tohto roku. Hodnota spravovaných nehnuteľností vo vlastníctve fondu vzrástla na 53,5 milióna eur. Hrubý štvrťročný výnos aktuálne otvoreného podfondu Arete Invest CEE II bol 9,8 % p.q. a štvornásobne tak prevýšil očakávania.

Burza

Ilustračné foto: Pixabay.com

„Výsledky potvrdzujú potenciál českého a slovenského realitného investičného prostredia, dosiahnutý hrubý štvrťročný výnos násobne prevyšuje výsledky trhu. Dodržali sme i sľub našim investorom a časť výnosov im vyplácame na kvartálnej báze,“ uviedol Lubor Svoboda, spoluzakladateľ a predseda správnej rady fondu Arete Invest. „Hodnota našich aktív v druhom štvrťroku ďalej rástla, navyše plánujeme na poslednú časť tohto roka nové akvizície. Do konca roka plánujeme preinvestovať na českom i slovenskom trhu ďalšie desiatky miliónov eur.“

V prípade Slovenska by podľa Svobodu malo ísť o investíciu vo výške 30 miliónov eur do výstavby novej priemyselnej zóny v najbližších 16 mesiacoch. „Slovenskej ekonomike by priniesla ďalšiu pridanú hodnotu,“ hovorí Svoboda. Podmienkou investície podľa neho je udržanie tempa stále viac sa otvárajúceho ekonomického trhu zahraničným investorom v rámci podnikateľského prostredia na Slovensku.

Očakávaná hodnota spravovaných aktív Arete Invest CEE II v priebehu predpokladaného päťročného investičného cyklu je 200 miliónov eur. Podfond cieli na priebežné zhodnocovanie vložených prostriedkov investorov vo výške 11 až 16 % ročne, z toho až 6 % ročne tvoria peňažné distribúcie vyplácané na štvrťročnej báze. Aktuálna výnosnosť tieto avizované hodnoty ďaleko prevyšuje.

Na konci druhého kvartálu získal fond Arete Invest počas slávnostného večera v Španielskej sále Pražského hradu prestížne ocenenie Czech Top 100 – Zvláštnu cenu za inovácie a transparentnosť na investičnom trhu Českej republiky. Dôvodom udelenia zvláštneho ocenenia zo strany Czech Top 100 boli predovšetkým zásluhy o prílev zahraničného kapitálu do Českej republiky, veľmi transparentný prístup k investorom s využitím medzinárodných štandardov, ale pod dohľadom České národní banky vďaka lokálnej registrácii fondu. Ďalej aj priebežné peňažné distribúcie vo výške 6 % ročne i krátky investičný cyklus prvého podfondu s auditovaným výsledkom viac ako 100 % zisku pre akcionárov len za 18 mesiacov.

Zdroj: Arete Invest

Prieskum

Top ponuky