C&W: Best Retail Real Estate Agency

11.10.2021

V tomto ročníku ocenení HOF Awards získal tím prenájmu maloobchodných priestorov spoločnosti Cushman & Wakefield ocenenie Best CEE / SEE Retail Real Estate Agency potvrdzujúce jeho dominantné postavenie na regionálnom trhu.

Foto

Foto: C&W

Jan Kotrbáček (na fotografii vľavo), partner a vedúci tímu prenájmu maloobchodných priestorov pre strednú a východnú Európu, Cushman & Wakefield: „Retailový trh prechádza najväčším testom v novodobej histórii, ktorý spôsobil Covid 19 a s ním spojené dramatické obmedzenia prevádzky väčšiny tradičných obchodov. Ukázalo sa však, že ľudia sú stále ľuďmi a potrebujú vzájomný kontakt a interakciu. Kvalitné retailové a voľnočasové prostredia sú miestom, kde si ľudia môžu plne užívať život. Maloobchodné predaje majú stále rastúcu tendenciu a nedávny test na celej populácii preukázal, že retailové i voľnočasové projekty sú pre zákazníkov naďalej relevantné a dôležité. Historicky sme sa obávali, že nárast e-commerce je pre klasický maloobchod najväčšou hrozbou, ale ukázalo sa, že môže byť skôr príležitosťou. Retail a e-commerce ťaží, ak sú správne nastavené, zo vzájomnej spolupráce. Kým pretrvá dopyt po maloobchodnom tovare a gastronomických a voľnočasových konceptoch, bude dopyt tiež po retailových, logistických, kancelárskych a výrobných priestoroch. Maloobchod vždy bol a aj naďalej zostane katalyzátorom a hýbateľom všetkých segmentov komerčných realít.“

Odborníci zo spoločnosti Cushman & Wakefield sa podieľajú na formovaní budúcnosti a podoby maloobchodného prostredia, pričom využívajú regionálnu i celosvetovej pôsobenia spoločnosti, spolupracujú a zdieľajú skúsenosti naprieč mnohými krajinami. Vďaka hlbokým znalostiam jednotlivých trhov aj globálnych trendov môžu jej experti na maloobchod podporovať retailerov na ceste k úspechu v neustále sa meniacich podmienkach.

O cenách HOF Awards

Ceny Hall of Fame sú vrcholom série cien CIJ Awards, kde súťažia víťazné projekty a firmy z celého regiónu strednej a východnej Európy o poctu stať sa Best of the Best, najlepšími z najlepších. Tento rok boli nominovaní víťazi z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska a Slovenska. Na HOF Awards 2021 sa zišli realitné odborníci z celého regiónu a v 19 kategóriách o titul Best of the Best usilovali najúspešnejšie a najvplyvnejšou spoločnosti na trhu. V inovatívnom a transparentnom voliacom systéme hlasovala porota zložená z vybraných realitných lídrov regiónu spoločne s hlasmi regionálnych čitateľov CIJ.

Tento rok sa HOF Awards 2021 konali 23. septembra 2021 súbežne s konferenciou CEDEM Real Estate Conference 2021. Diskusia sa zameriavala na dopady pandémie koronavírusu a súvisiacich lockdownov na všetky realitné sektory, na poučenie z nich a budúce trendy. Jan Kotrbáček, partner a vedúci tímu prenájmu retail priestorov pre strednú a východnú Európu, Cushman & Wakefield, predstavil prezentáciu retail trhu spoločnosti Cushman & Wakefield a následne moderoval panelovú diskusiu špičkových regionálnych odborníkov nazvanú The New Retail and Hospitality Landscape. Diskusie sa zúčastnili experti z jednotlivých retailových, leisure a hospitality odvetví: William Boulton-Smith (generálny riaditeľ v spoločnosti Marriott International), Martin Rozhoň (vedúci oddelenia asset managementu nákupných centier v spoločnosti CPI Group), Petr Vávra (generálny riaditeľ v spoločnosti RSG Group GmbH), Roberto Nannavecchia (vlastník spoločnosti European Retail Consulting).

Zdroj: Cushman & Wakefield

Prieskum

Top ponuky