C&W: Nové služby v oblasti udržateľnosti

14.02.2022

Cushman & Wakefield, popredný poskytovateľ realitno-poradenských služieb, rozširuje svoje služby zamerané na udržateľnosť a ESG . S cieľom znížiť dopady výstavby, prevádzky a likvidácie nehnuteľností na životné prostredie poskytne firma svojim klientom komplexnú ponuku služieb, ktorá im umožní prevádzkovať realitnú činnosť v súlade s novými požiadavkami, trendmi a nariadeniami ohľadom udržateľnosti. V regióne strednej a východnej Európy povedie koordináciu ESG tímov Cushman & Wakefield Tereza Jelínková.

Jelínková

Foto: Tereza Jelínková, Zdroj: Cushman & Wakefield

Pre Cushman & Wakefield je udržateľnosť a ESG jednou z priorít. Spoločnosť nedávno oznámila svoje ambiciózne ciele znížiť emisie skleníkových plynov v súlade s iniciatívou Science Based Targets initiative (SBTi): znížiť absolútne emisie skleníkových plynov podľa stanovených kategórií 1 a 2 vo svojich kanceláriách a prevádzke do roku 2030 o 50 percent oproti roku 2019 a podporiť svojich hlavných klientov, ku ktorým patria najväčší svetoví majitelia či nájomcovia nehnuteľností, ktorí tvoria 70 percent emisií v projektoch, ktoré Cushman & Wakefield spravuje (kategória 3), aby si nastavili svoje ciele do roku 2025. Podpisom kampane Business Ambition for 1.5ºC sa navyše firma zaväzuje dosiahnuť nulové emisie naprieč celým svojim dodávateľským reťazcom (kategória 1, 2 a 3) do roku 2050.

Jonathan Hallett, výkonný riaditeľ pre strednú a východnú Európu, Cushman & Wakefield: „Budovy sa významne podieľajú na svetovej produkcii emisií uhlíka. Uvedomujeme si, že Cushman & Wakefield tak zohráva zásadnú úlohu vo vytváraní udržateľnej budúcnosti realitného sektora. Zameriame sa preto na znižovanie emisií z našej vlastnej činnosti (priame emisie a tie z odoberaného vykurovania a elektriny) a z nehnuteľností, ktoré spravujeme pre svojich klientov, teda ich majiteľov a nájomcov. Budeme im pomáhať nastaviť vlastné udržateľné ciele a predovšetkým ich dosahovať.“

Znižovanie vplyvu nehnuteľností na životné prostredie

V regióne strednej a východnej Európy teraz Cushman & Wakefield rozširuje svoju súčasnú ponuku služieb zameraných na udržateľnosť a ESG, aby klientom mohla poskytnúť komplexné poradenstvo. Majitelia a nájomcovia budov od nej môžu získať konkrétne a individuálne odporúčania ohľadom znižovania dopadov svojich budov na životné prostredie a pomoc s ich implementáciou. Prínosom pre nich bude nielen zníženie záťaže tvorenej ich nehnuteľnosťou, ale aj jej väčšia prevádzková efektivita a pripravenosť vyhovieť budúcim požiadavkám a reguláciám, čo zvýši ich konkurencieschopnosť.

Služby Cushman & Wakefield zamerané na udržateľnosť zahŕňajú:

• Stratégia a poradenstvo zamerané na ESG
• Znižovanie uhlíkovej stopy a iniciatíva Science Based Targets
• Analýza klimatických rizík a odolnosť voči nim
Due Diligence zameraná na ESG
• ESG stratégie pre nehnuteľnosti
• Zverejňovanie informácií o rizikách udržateľnosti (Sustainable Financial Disclosure Reporting) / Taxonómia EÚ
• Zelené financovanie
• Poradenstvo pri vyradení investícií
• Hodnotenie reportingu ESG
• Reporting podľa článku 8 – Taxonómia EÚ
• Stratégia udržateľnosti a reporting (GRI / EPRA / SASB)
• Certifikácia budov: BREEAM, LEED, DGNB, BREEAM In-Use / LEED O+M, WELL, WELL H&S
• Technické poradenstvo:
o Energetické / ESG / uhlíkové audity
o Monitoring uhlíkového rizika nehnuteľností (CRREM – Carbon Risk Real Estate Monitor)
o Udržateľná výstavba a renovácia
o Úpravy a optimalizácia systémov merania a regulácie (MaR)
o Obnovitelné a nízkouhlíkové technológie – uskutočniteľnosť a implementácia
o Stratégia dekarbonizácie nehnuteľností
o Posúdenie životného cyklu budovy
o Modelovanie spotreby energií
o Inteligentné budovy, obnoviteľné a nízkouhlíkové technológie

Koordináciu ESG tímu spoločnosti Cushman & Wakefield v CEE povedie Tereza Jelínková

Činnosť tímov zameraných na udržateľnosť a ESG v regióne strednej a východnej Európy bude koordinovať Tereza Jelínková, Associate v českej pobočke spoločnosti Cushman & Wakefield. Rozšíri sa tak jej rola v tíme projektového riadenia a developmentu, kde je aktuálne zodpovedná za tím projektového manažmentu zameraný na správu nehnuteľností a udržateľnosť.

Tereza má viac ako osem rokov skúseností v realitnom sektore a je licencovaný „BREEAM In-Use Assessor“. V slovenskej pobočke spoločnosti stála pri zrode služieb zameraných na udržateľnosť, ktoré klientom poskytujú ekologické certifikácie budov a súvisiace poradenstvo. Podieľa sa tiež na vedení tunajšej skupiny „ESG Focus Group“, ktorá organizuje vlastné ESG aktivity firmy v Českej republike.

Tereza má skúsenosti s riadením a realizáciou projektov v oblasti dizajnu a výstavby (Design & Build) a jej tím úzko spolupracuje s ostatnými oddeleniami, ako je správa a prenájom nehnuteľností či kapitálové trhy, s ktorými spoločne poskytuje klientom z radov vlastníkov a nájomcov nehnuteľností komplexné služby .

Tereza je členkou komisie EMEA Sustainability Operational Committee, ktorá je v spoločnosti Cushman & Wakefield zodpovedná za riadenie služieb udržateľnosti, zdieľanie znalostí a skúseností a zjednocovanie týchto služieb pre klientov naprieč regiónom EMEA.

Zdroj: Cushman & Wakefield

Prieskum

Top ponuky