CBRE: nový Letting Manager P. Pohanka

26.03.2013

Peter PohankaTím Property and Asset Managementu spoločnosti CBRE má nového Letting managera. Peter Pohanka bude zodpovedný za prenájom obchodných priestorov shopping centier spravovaných spoločnosťou CBRE, ako aj za prenájom obchodných centier pre vlastníkov,  s ktorými má CBRE rámcovú zmluvu. Taktiež bude zodpovedať za vyhľadávanie nových klientov a projektov, v rámci ktorých CBRE zabezpečí prenájom obchodných priestorov. Zároveň bude poskytovať služby retail agenta pre nájomcov, tzv. tenants representation. Peter má ekonomické a stavebné vzdelanie. V minulosti pracoval ako projektový manažér na strane developera na projektoch ako výstavba automobilky KIA Motors pri Žiline, priemyselný park v Prešove či  revitalizácia kasární v Bardejove, má skúsenosti s akvizíciou a správou nehnuteľností ako aj prevádzkou maloobchodu.

Peter doplnil retail leasing team, ktorý tvoria okrem neho ešte Matúš Choma a Vladimír Hanuľa. Matúš Choma je supervízorom oddelenia prenájmov a venuje sa najmä konzultáciám, príprave štúdií a vyhľadávaniu nových príležitostí. Vladimír Hanuľa pracuje ako retail agent pre externé projekty ako aj nehnuteľnosti spravované CBRE.

CBRE Property and Asset Management v súčasnosti  spravuje obchodné centrá EUROPA SC Banská Bystrica, SP Arkadia Trnava, SC Aquario Nové Zámky, SC TULIP Martin a 4 nehnuteľnosti s hypermarketom Carrefour z portfólia spoločnosti Bainbridge. Rámcovú zmluvu má spoločnosť uzavretú s SC Cassovia Košice, SC Danubia Bratislava,SC Laugarício Trenčín, SC Zemplín Market Michalovce a i. Property and Asset Management spoločnosti CBRE poskytuje svojím klientom správu a administratívu, administráciu nájomných priestorov, korporátne účtovníctvo, reporting a rozpočet, technickú správu a riadenie subdodávateľov, marketing a zabezpečuje prenájom.

Zdroj a foto: CBRE
 

Prieskum

Top ponuky