DACHSER rozširuje bezemisné doručovanie

14.06.2021

Spoločnosť DACHSER bude do konca roka 2022 dodávať do centier miest najmenej 11 európskych metropolít bez emisií. Bezemisné doručovanie spoločnosti DACHSER bolo už zavedené v Stuttgarte, Freiburgu a Osle. Prípravy už prebiehajú v Berlíne, Mníchove, Štrasburgu, Paríži, Prahe, Kodani, Madride a Porte.

Dachser

Foto: DACHSER

DACHSER bezemisné doručovanie

Bezemisné doručovanie spoločnosti DACHSER znamená, že spoločnosť DACHSER štandardne doručuje všetky balíky vo vymedzenej oblasti v centre mesta, zvyčajne na pešej zóne, bez emisií. To znamená, že na mieste sa neuvoľňujú žiadne látky znečisťujúce ovzdušie ani skleníkové plyny. V decembri 2018 získal tento pilotný projekt v Stuttgarte ocenenie v súťaži o udržateľnú mestskú logistiku, ktorú organizovalo nemecké Spolkové ministerstvo životného prostredia.

Spoločnosť DACHSER nanovo zadefinovala svoje logistické procesy pre zberné služby v rámci bezemisného doručovania. Na základe modulárneho systému spoločnosť využíva dodávky a nákladné vozidlá na batérie, ako aj elektricky poháňané nákladné bicykle, ktoré sú prispôsobené miestnym požiadavkám. Bicykle sú špeciálne navrhnuté pre zberný a paletizovaný tovar s hmotnosťou do 250 kg. Zatiaľ čo e-kamióny zásobujú mikrohuby − malé sklady v blízkosti centra mesta − alebo priamo rozvážajú tovar, ktorý nie je vhodný pre bicykle kvôli svojej   hmotnosti alebo rozmerom, trasy nákladných bicyklov začínajú v mikrohube a obsluhujú najmä pešie zóny.

Dlhodobá stratégia ochrany klímy

„Náš krok rozšíriť bezemisné doručovanie spoločnosti DACHSER do 11 európskych miest do konca roka 2022 je len predzvesťou k viacerým ďalším opatreniam, ktoré budeme v nasledujúcich rokoch  realizovať v rámci našej dlhodobej stratégie ochrany klímy," vysvetľuje Stefan Hohm, CDO, ktorý je spolu so CEO Burkhardom Elingom zodpovedný za ochranu klímy v spoločnosti DACHSER. „V týchto krokoch sa spoliehame predovšetkým na efektívnu logistiku a technologické inovácie. Namiesto toho, aby sme išli touto cestou sami, snažíme sa spolupracovať s našimi zákazníkmi a partnermi, ktorí chcú tiež aktívne formovať spôsob, akým logistika napreduje- teda smerom k zavádzaniu technológií s nízkymi až nulovými emisiami. Sme presvedčení, že je to jediný spôsob, ako v strednodobom a dlhodobom horizonte dosiahnuť 2-stupňový cieľ stanovený Parížskou dohodou ako aj ciele Európskej únie a mnohých ďalších krajín v oblasti ochrany klímy."

„Aktívna ochrana klímy je súčasťou celkovej zodpovednosti spoločnosti DACHSER. Náš záväzok tak spĺňa aj očakávania našich zákazníkov a zainteresovaných strán a zabezpečuje dlhodobú udržateľnosť spoločnosti," dodáva Burkhard Eling, CEO spoločnosti DACHSER. „Na tento účel sme preto definovali štyri kľúčové oblasti činnosti, ktorým sa venujeme v rámci našej stratégie ochrany klímy: efektívnosť procesov, energetická efektívnosť, výskum a vývoj a firemné  občianstvo. Poslednú oblasť vnímame ako záväzok voči spoločnosti a sociálnym otázkam, ktorý presahuje naše obchodné záujmy − napríklad práca, ktorú od roku 2005 vykonávame s organizáciou na pomoc deťom "terre des hommes" na troch kontinentoch."

Zdroj: DACHSER

Prieskum

Top ponuky