Dodávateľské reťazce čelia transformácii

25.11.2021

Prologis Research, výskumné oddelenie spoločnosti Prologis, očakáva, že aktuálna nestabilita na trhu si vyžiada zmenu spôsobu skladovania zásob. Až do pandémie sa globálne dodávateľské reťazce spoliehali na model „just-in-time“, pre ktorého funkčnosť je kľúčový plynulý tok tovaru. Pandémia a ďalšie faktory (napríklad klimatická zmena, geopolitika a napätá situácia na trhu práce), však tento plynulý tok narušili a vyvolali nedostatok komodít, nestabilitu a vyššie náklady.

Prologis

Foto: Prologis

Zistenia Prologis Research naznačujú, že dodávateľské reťazce podstúpia transformáciu smerom k väčšej odolnosti. Tento posun si prirodzene vyžaduje držanie väčších skladových zásob – konkrétne by sa zásoby maloobchodníkov museli zväčšiť o 13 %, aby dokázali uspokojiť dopyt v roku 2021. V predpandemickom roku 2019 zaostávali zásoby za dopytom len o 1,5 %. Na americkom trhu môže aktuálny nedostatok kapacít v krátkodobom horizonte vyvolať dopyt po ďalších 600 miliónoch stopách štvorcových (v prepočte po 55,7 mil. metroch štvorcových) logistických priestorov.

Z vývoja na trhu je už teraz zrejmé, že spoločnosti sa snažia na situáciu reagovať dopytovaním skladových priestorov na tzv. „vstupných trhoch“, teda z lokalít, z ktorých je možné doručovať tovar do celého sveta. Ide napríklad o prístavné mestá a ich okolie – na európskom kontinente hlavne Rotterdam a Hamburg. Spoločnosti chcú rýchlo získať kontrolu nad svojimi zásobami, a preto priemerná miera neobsadenosti na najdôležitejších svetových trhoch s napojením na more aktuálne klesla pod 2 %. To je o polovicu menej ako na ostatných trhoch a dokonca ešte menej než je historický priemer na úrovni 4,7 %.

Odborníci Prologis Research zmieňujú aj hypotetické vyústenie situácie: „Rastúce prekážky na týchto vstupných trhoch by mohli viesť k výstavbe na vedľajších trhoch alebo zvýšiť dopyt po prestavbe a premiestňovaní prevádzok.“ 

Celú výskumnú správu nájdete na tomto odkaze
Zdroj: Prologis
 

Prieskum

Top ponuky