Kyberbezpečnosť na česko-slov. summite

02.08.2022

Odborníci z BCV solutions sa začiatkom mesiaca zúčastnili najväčšieho Česko-Slovenského networkingu, CZECHO-SLOVAK TECHNOLOGY SUMMIT, zameraného na kyberbezpečnosť, umelú inteligenciu a EDIH. Dôležitou témou boli aj príspevky týkajúce sa kyberbezpečnosti s ohľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine. V rámci dvojdňového networkingu predstavili odborníci z BCV solutions problematiku Identity Managementu a Access Managementu s konkrétnymi príkladmi.

Konference

Foto: BCV Solutions

Dvojdňový networking priniesol najaktuálnejšie témy z odborov kyberbezpečnosti a umelej inteligencie. Veľkou témou boli aj vznikajúce Európske digitálne inovačné huby a nová smernica Európskej únie o kyberbezpečnosti, ktorá môže negatívne ovplyvniť procesy vo firmách a organizáciách. Návštevníci sa mohli zúčastniť množstva atraktívnych a praktických technologických prezentácií mnohých firiem pôsobiacich v českom a slovenskom prostredí v oblastiach kyberbezpečnosti a umelej inteligencie.

„Prezentovali sme v krásnom prostredí o Identity Managemente, presnejšie sme vysvetlili tento pojem, pre koho je nástroj určený a aké má prínosy. Osobne sa mi ale tiež veľmi páčila prednáška na tému porovnania kybernetických útokov s útokmi armády na Ukrajinu,“ hovorí Pavel Bors, obchodný manažér BCV solutions, https://www.bcvsolutions.eu/.

IdM alebo Identity Management je nielen v IT sektore veľmi známy a používaný termín, ktorý z roka na rok nadobúda na svojej popularite. Identity Management značí centralizovanú správu identít v IT systémoch – inak povedané – IdM udeľuje určeným jedincom prístup ku konkrétnym zdrojom. Presnejšie napríklad k účtom a aplikáciám. Povolenie je udelené v konkrétny čas, na základe oprávnenia.

O Access management je stále väčší záujem

„Hlavným cieľom tejto prezentácie bolo predstaviť konkrétnu prípadovú štúdiu o implementácii Access Managementu u jedného z našich klientov. Naozaj nás potešil záujem ľudí počas aj po ukončení prezentácií, predovšetkým z oblasti samosprávy, s doplňujúcimi otázkami na možnosť uplatnenia Identity a Access Managmentu,“ dodáva druhý prezentujúci Aleš Roman, obchodný riaditeľ BCV solutions.

Access Manager je okamžite použiteľný nástroj pre centrálne prihlasovanie užívateľov a federáciu ich identít v internej sieti aj internete. Funkcie správy prístupu, ako je overovanie, autorizácia, audit dôveryhodnosti a zabezpečenia, sú neoddeliteľnou súčasťou špičkových systémov správy ID pre miestne aj cloudové systémy.

Zdroj: BCV Solutions

Prieskum

Top ponuky