Ľudia si môžu uľahčiť prácu v Exceli

15.11.2021

Zatiaľ čo automatizácia je v mnohých oblastiach práce aktuálne populárnym trendom, v informatike nejde o horúcu novinku na trhu. S narastajúcimi objemami dát, s ktorými sa firmy počas rokov stretávajú, dlhodobo vznikajú najrôznejšie nástroje a programovacie jazyky, ktoré výrazne pomáhajú znižovať podiel manuálnej práce na spracovaní a ďalšom využití dát. Jedným z nich je Visual Basic for Application (skrátene VBA). Pomocou tohto jazyka si môže aj menej skúsený používateľ Excelu uľahčiť náročnú prácu. Viac už prezradili lektori z online kurzov LovelyData, ktorí sa snažia presvedčiť, že učiť sa a vedieť pracovať s dátami nie je len pre „ajťákov“, ale výrazne tým možno zjednodušiť každodennú prácu na počítači pre bežných pracovníkov, napríklad v administratíve, prácu z domova na diaľku, pre všetkých.

Zautomatizovať, zrýchliť, spresniť a uľahčiť Vašu prácu. Veľakrát opakujete stále rovnaké činnosti. Stiahnuť dáta, tieto dáta upraviť, vytvoriť z nich graf a tento rozoslať niekoľkým ľuďom. Ide o stále rovnakú činnosť, ktorá sa dá zautomatizovať. Takže postupnosť naprogramujete vo VBA a ten všetko prevedie sám.

Čo znamená VBA? Je to pre Visual Basic for Applications. Ide o programovací jazyk, ktorý umožňuje ovládať v Exceli takmer všetko. Môžete sa tak naučiť vytvárať makrá – skrátene makroinštrukcie, ktoré je možné spúšťať napríklad z tlačidla v tabuľke, z pásu kariet programu Excel – vlastne z mnohých miest. Naučiť sa Excel VBA vám umožní robiť s programom oveľa viac, než môžete prostredníctvom bežného zobrazenia tabuľky.

LovelyData

Zdroj: LovelyData.cz

VBA je nástroj riadený udalosťami, čo znamená, že pomocou neho môžete počítaču oznámiť, aby spustil akciu alebo reťazec akcií. „Umožňuje vám rýchlo napísať automatizáciu pre jednoduchú úlohu, ale zároveň vám poskytuje prostriedky na riešenie zložitejších úloh.“ dodáva autor kurzu „Programovanie vo VBA“ Miroslav Jurosz, ktorý nájdete na webe https://www.lovelydata.cz/.

Ušetrí čas a pomôže laikovi

Takmer v každej kancelárii sa nájde množstvo ľudí, ktorí prácu s počítačom príliš nerozumejú. Znie vám to povedome? Pomocou jazyka VBA môžete týmto neskúseným používateľom uľahčiť pre nich náročnú prácu. Môžete napríklad nastaviť spoľahlivú šablónu na zadávanie dát, aby ste nemuseli strácať čas rutinnou prácou. Alebo pokiaľ často potrebujete do pracovných listov zadávať názov svojej firmy, môžete si vytvoriť makro, ktoré toto zadávanie vykoná za vás a tým tak ušetriť čas. Tento koncept môžete ľubovoľne rozšíriť. Môžete napríklad vytvoriť makro, ktoré automaticky zadá zoznam všetkých predajcov, ktorí pracujú pre vašu spoločnosť.

VBA vs. Python

Počítačové programovacie jazyky sú ako nástroje v sade náradia. Rôzne nástroje sú určené na riešenie rôznych problémov. Predpokladajme napríklad, že chcete zatĺcť klinec do kusu dreva. Ideálnym nástrojom na tento účel by bolo kladivo. Rovnaké kladivo by nebolo užitočné, ak by ste chceli utiahnuť maticu k skrutke, to bude práca pre kľúč. Vhodnejšie je sa pýtať: ktorý jazyk je vhodnejší pre to, čo chcem dosiahnuť ako vedieť, ktorý jazyk „je lepší“.

Python je jazyk pre všeobecné použitie, zatiaľ čo VBA je jazyk špecifický, vytvorený iba pre prostredie Windows. Jazyk VBA je obmedzený na automatizáciu v produktoch Microsoft Office, zatiaľ čo jazyk Python je možné spustiť pod najrôznejšími operačnými systémami na najrôznejšie účely. Napríklad Dropbox je napísaný v jazyku Python, rovnako ako napríklad veľká časť softvéru spoločnosti Google. Python je jazyk s otvoreným zdrojovým kódom: Na rozdiel od jazyka VBA umožňuje Python používateľom kreatívne upravovať a meniť kód.

Preto odpoveď na otázku, ktorý jazyk je lepšie sa naučiť, je asi taká: ak chcete vytvárať nezávislé (samostatné) aplikácie, potom sa naučte Python. Na druhú stranu, ak chcete jednoducho automatizovať pracnú a opakujúcu sa úlohu v aplikáciách Office, potom zvoľte VBA. Navyše, ak máte málo času, potom by ste sa rozhodne mali naučiť VBA. Nie preto, že by Python bol ťažký, ale preto, že osvojenie základov VBA je veľmi jednoduché.

Programovať vo VBA sa môže naučiť každý

Microsoft Office využíva väčšina firiem, a napriek tomu nespočetné množstvo zamestnancov stále trávi svoju pracovnú dobu zadávaním údajov jeden po druhom. Problém s nedostatkom času, v dôsledku nedostatočnej automatizácie rutinných úloh si uvedomujú aj v LovelyData, kde poskytujú tematicky zamerané online školenia ako sú napríklad Python alebo SQL a najnovšie aj kurz VBA. Tento kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí nemajú skúsenosť s programovaním, ako aj pre užívateľov, ktorí už majú skúsenosti s VBA v Exceli. 

Zdroj: LovelyData.cz

Prieskum

Top ponuky