Nový softvér PRISMAcolor Manager

12.05.2023

Spoločnosť Canon Europe predstavuje PRISMAcolor Manager, cloudový softvér pre správu farieb, ktorý umožňuje komerčným a interným poskytovateľom tlačových služieb merať a overovať farby na všetkých digitálnych produkčných tlačiarňach CMYK. Pomocou jednoduchého procesu, ktorý vykonáva prísne kontroly kvality a konzistencie, PRISMAcolor Manager overuje presnosť farieb voči uznávaným priemyselným štandardom, ako sú FOGRA  a IDEAlliance , alebo používateľom definovaným cieľom a toleranciám. To umožňuje operátorom porovnávať a presne replikovať vytlačené farby.

PRISMAcolor Manager ponúka komerčným a interným poskytovateľom tlačových služieb jednoduchý spôsob, ako potvrdiť a vizualizovať kvalitu farieb digitálnych výtlačkov proti zvolenému cieľu tým, že jasne štruktúruje proces digitálneho merania farieb, zjednodušuje spôsob zobrazenia a analýzu a zbiera výsledky meraní farieb z rôznych tlačiarní. Výsledky analýzy potom overuje a hodnotí podľa definovaných štandardov.

Canon

Foto: Canon

Vďaka intuitívnemu rozhraniu môže softvér používať akýkoľvek operátor, čo šetrí čas a zdroje. PRISMAcolor Manager ukazuje obsluhe prostredníctvom jednoduchej animácie krok za krokom, ako vykonávať meranie farieb, od inicializácie až po generovanie správ. Zároveň obmedzuje plytvanie tlačovými chybami a pomáha ich minimalizovať, a to buď automatickým odoslaním grafov merania so správnym nastavením do zariadenia riadeného ovládačom PRISMAsync či Fiery, alebo zobrazením správneho nastavenia kvality farieb na obrazovke ako pokynu pre obsluhu. Ilustrácie poskytujú počas merania v reálnom čase spätnú väzbu a kontrolné značky po správnom vykonaní každého kroku.

Pomocou PRISMAcolor Manager môžu operátori overiť kvalitu farieb štyrmi spôsobmi:

1. Z tlačového servera PRISMAsync  sa vytlačí skúšobná tabuľka so správnym nastavením a zmeria sa pomocou interných snímačov farieb digitálnej tlače. Overenia sú potom nahrané do PRISMAcolor Managera. Celý tento proces prebieha automaticky.

2. Z PRISMAcolor Manager sa automaticky vytlačí testovacia tabuľka s ID kódovaním  a správnym nastavením farieb CMYK na motore riadenom ovládačom PRISMAsync alebo Fiery a ľahko sa zmeria pomocou kompatibilného meracieho zariadenia X-Rite i1 Pro alebo iSis, ktoré prepojí výsledky validácie k testu prostredníctvom ID testu.

3. Z PRISMAcolor Manager sa stiahne testovacia tabuľka s ID kódom a ručne sa vytlačí na akejkoľvek tlačiarni CMYK s podporou SNMP pomocou nastavenia kvality farieb zobrazených v PRISMAcolor Manager. Graf sa potom ľahko zmeria cez PRISMAcolor Manager pomocou kompatibilného meracieho zariadenia X-Rite i1 Pro alebo iSis a výsledky validácie sú prepojené s testom prostredníctvom ID testu.

4. Štandardný testovací graf na overenie farieb sa meria prostredníctvom PRISMAcolor Manager na overenie pomocou kompatibilného meracieho zariadenia X-Rite i1 Pro alebo iSis.

Jennifer Kolloczek, riaditeľka európskeho plánovania, marketingu a inovácií v oddelení produkčnej tlače v spoločnosti Canon Europe, komentuje: „Overovanie a optimalizácia konzistencie farieb je pre poskytovateľov tlačových služieb zásadné a je jedným z najkritickejších aspektov profesionálnej tlače. Monitorovanie kvality farieb a zaistenie, že je v súlade s priemyselnými štandardmi, môže byť veľmi časovo náročné a zložité a často vyžaduje odborníka na farby. Pre komerčných a interných poskytovateľov tlačových služieb s viac ako jedným typom tlačiarne alebo dodávateľom tlačiarní môže byť proces merania a analýzy konzistencie farieb a kvality naprieč rôznymi zariadeniami ešte náročnejší. PRISMAcolor Manager poskytuje komerčným a interným poskytovateľom tlačových služieb jednoduchý nástroj na podporu týchto procesov bez ohľadu na tlačiareň. A jeho ľahko použiteľné užívateľské rozhranie umožňuje operátorom na všetkých úrovniach vykonávať overovanie.“

PRISMAcolor Manager bude k dispozícii od mája 2023 prostredníctvom PRISMA Home pre všetky nástroje a aplikácie PRISMA Cloud.

Zdroj: Canon

Prieskum

Top ponuky