VGP bilancuje prvý polrok 2022

09.09.2022

VGP NV („VGP“ alebo „Skupina“), európsky poskytovateľ špičkových logistických a semiindustriálnych nehnuteľností, oznamuje výsledky za prvú polovicu roka, ktorá skončila 30. júna 2022:

  • Silný prevádzkový výkon viedol k čistému zisku vo výške 153,1 milióna EUR.
  • Bola dosiahnutá hodnota 35,4 milióna EUR v podpísaných a obnovených nájomných zmluvách za prvú polovicu roka 2022, čo znamená celkový výnos z prenájmu po prepočte na rok vo výške 281,1 milióna EUR (+ 9,7 % doteraz za tento rok).
  • K 30. júnu 2022 bolo vo výstavbe 40 projektov s celkovou plochou 1 346 000 m2, čo znamená ďalších 88,1 milióna EUR v ročných nájmoch po tom, čo budú projekty dostavané a plne prenajaté (87,4 % prenajaté vopred).

○ Celkovo 206 000 m2 plochy projektov začatých v prvej polovici roku 2022 z 81,7 % bolo prenajatých vopred, čo predstavuje 11,1 milióna EUR v nájmoch po tom, čo budú projekty dostavané a plne prenajaté.

○ Za prvú polovicu roku 2022 bolo dodaných 17 projektov s celkovou rozlohou 334 000 m2, z ktorých je 99,3 % prenajatých, čo predstavuje príjem 17,1 milióna EUR v nájmoch.

  • Silná likvidná pozícia v hodnote 730 miliónov EUR bude zrejme ďalej pozitívne ovplyvňovaná uzavretím počiatočného portfólia Štvrtého spoločného podniku a dokončením prác na VGP Parku Mníchov v druhej polovici roku 2022.

○ Stav hotovosti bol podporený treťou transakciou s Druhým spoločným podnikom s čistými príjmami v hodnote 215 miliónov EUR za prvý štvrťrok roku 2022 a zahŕňa hrubé príjmy v hodnote 82 miliónov EUR ďalších dvoch transakcií uzavretých so spoločným podnikom k 1. júlu 2022.

○ Očakávané sú minimálne hrubé príjmy v hodnote 73 miliónov EUR za dokončenie prác vo VGP Parku Mníchov v štvrtom štvrťroku 2022.

○ Uzavretie počiatočného portfólia Štvrtého spoločného podniku je naplánované na štvrtý štvrťrok 2022.

○ Revolvingový úver bol zvýšený o 50 % na 300 miliónov EUR (zatiaľ úplne nečerpaný).

  • Miera zadlženosti bola 35,2 % (33,5 % podľa pro forma).

VGP

Vizualizácia: VGP

„Spolu s obnovením existujúcich a podpisom nových nájomných zmlúv v hodnote 35 miliónov EUR sme v prvom polroku zaznamenali silný rast, čo zapríčinilo výrazné zvyšovanie nájomného vo väčšine krajín. Tento rast nastal aj napriek obozretnejšiemu prístupu sektora e-commerce, v ktorom mnoho významných hráčov vyčkává s prenájmom na rok 2024 a ďalej,“ hovorí Jan Van Geet, výkonný riaditeľ VGP, a pokračuje: „Nestabilné trhy s energiami nielenže významne zvýšili náš potenciál príjmov z obnoviteľných zdrojov energie, ale tiež umocnili záujem našich nájomcov prejsť na spotrebu energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem zavedených bášt v Nemecku a Holandsku teraz rozbiehame solárne projekty takmer vo všetkých regiónoch na základe priameho dopytu nájomcov.“

„Hoci sme v prvej polovici roka pristupovali k akvizíciám pozemkov opatrnejšie, dôležitým vedľajším efektom nestabilných energetických trhov je, že pre nás vytvárajú obrovské príležitosti na rast. Koniec koncov to urýchľuje potrebu energeticky neefektívnych priemyselných odvetví prebudovať sa a prejsť na udržateľnejšie a energeticky úspornejšie zázemia a prevádzky. Jedným z ďalších dôsledkov je, že dávajú do predaja svoje staré továrne stojace väčšinou v lukratívnych lokalitách, čo pre VGP predstavuje zaujímavé príležitosti na prestavbu týchto brownfieldov,“ dodáva Jan Van Geet a sumarizuje: „Silná kapitálová pozícia je dôležitá najmä teraz, keď sa takéto atraktívne príležitosti v oblasti brownfieldov objavujú stále častejšie. Významná recyklácia finančných zdrojov prostredníctvom uzavretých a očakávaných transakcií so spoločnými podnikmi posilňuje našu súvahu a podporuje našu flexibilitu, aby sme mohli našim zákazníkom poskytovať čo najlepšie služby. Zároveň tiež vytvára významnú hodnotu pre všetky zúčastnené strany.“

Zdroj: VGP

Prieskum

Top ponuky