VGP bilancuje prvý polrok 2023

31.08.2023

GP NV („VGP“ alebo „Skupina“), európsky poskytovateľ špičkových logistických a semiindustriálnych nehnuteľností, dnes oznamuje výsledky za prvú polovicu roku 2023, ktorá skončila 30. júna:

V prvom polroku 2023 boli uzavreté a obnovené nájomné zmluvy v hodnote 36,2 milióna EUR, čím sa celkový záväzný príjem z nájmu po prepočte na rok zvýšil na 328,1 milióna EUR (+8,2 % od začiatku roka) [1]. Na základe takzvaného look-through prístupu sa čistý príjem z nájmov a obnoviteľnej energie medziročne zvýšil o 60 % na 75,6[2] milióna EUR.

VGP

Foto: VGP

Silná recyklácia 267,9 milióna EUR hotovosti je výsledkom uzavretia dvoch transakcií so spoločným podnikom Allianz a ďalšia recyklácia viac ako 450 miliónov EUR sa očakáva počas tretieho štvrťroka roku 2023 uzavretím počiatočného portfólia s novým spoločným podnikom Deka.

Zisk pred zdanením 48,6 milióna EUR odráža čistý príjem z nájmov a obnoviteľnej energie 33,5 milióna EUR (medziročne +96 %) a 45,5 milióna EUR čistého zisku z precenenia portfólia.

K 30. júnu 2023 bolo vo výstavbe 24 projektov s celkovou plochou 732 000 m2, čo predstavuje ďalších 50,6 milióna EUR ročných nájmov potom, čo budú projekty dokončené a prenajaté (oproti trhovému priemeru 50 %[3] je vopred prenajatých 90,7 %).

Z 236 000 m2 plochy projektov začatých v prvej polovici roku 2023 je 81,5 % prenajatých vopred, čo predstavuje príjem z nájmu 17 miliónov EUR potom, čo budú projekty dokončené a plne prenajaté.

V prvej polovici roku 2023 bolo odovzdaných 13 projektov s plochou 317 000 m2. Prenajato je 97,2 %, čo pri plnom prenájme predstavuje príjem z nájmu 18,7 milióna EUR.

Celkové dokončené aktíva[4] predstavujú 4 621 000 m2 alebo 207 budov. Sú z 98,8 % prenajaté a ich priemerný vek je iba 3,7 roka.
V apríli 2023 bolo na dlhopisoch vyplatených 150 miliónov EUR. Ďalšia výplata dlhopisov v hodnote 225 miliónov EUR prebehne v septembri 2023 a pokryje ju ďalšia recyklácia hotovosti cez spoločné podniky.

„Prvá polovica roka bola produktívna, bohatá na udalosti a vyznačovala sa výrazným nárastom záväzného nájomného o 36,2 milióna EUR v prepočte na rok. S radosťou sme do nášho portfólia privítali množstvo nových nájomcov a zároveň úspešne realizovali mnohé transakcie s našimi súčasnými partnermi v spoločných podnikoch. Navyše sme svedkami poklesu cien v stavebníctve, čo nám umožňuje zahajovať nové výstavby s priaznivými maržami,“ komentuje Jan Van Geet, výkonný riaditeľ VGP a pokračuje: „Mnohí určite očakávali nové informácie o rozšírení nášho modelu spoločného podniku a som presvedčený, že so spoločnosťou Deka sme našli podobnú DNA na udržanie dlhodobého partnerstva v pomere 50:50. Do konca tretieho štvrťroka uzavrieme prvú transakciu v hrubej hodnote aktív cez 700 miliónov EUR a do tretieho štvrťroku 2024 bude celé portfólio s celkovou hodnotou vyše 1,1 miliardy EUR prevedené do spoločného podniku, čo VGP umožní recyklovať viac ako 700 miliónov EUR v hotovosti. Tento spoločný podnik bude VGP prevádzkovať podobne ako tie existujúce a ako mi bolo povedané, transakcia je tento rok zatiaľ najväčší v Európe. Verím, že v tejto dobe môžem hrdo vyhlásiť, že to svedčí o trvajúcej kvalite nášho portfólia.“

„Nedávny otras realitného priemyslu v dôsledku rastu úrokových sadzieb podľa očakávania odhalil mnoho príležitostí a my sme pripravení ich využiť. VGP preto získala výhradné práva na niekoľko ikonických priemyselných lokalít nachádzajúcich sa na úplne dokonalých miestach. V tomto ohľade nám naša solídna súvaha a transakcie s existujúcimi aj novými spoločnými podnikmi umožňuje recyklovať hotovosť na udržanie trvalého rastu. Z tejto perspektívy mám naozaj veľkú radosť a s potešením vás budem informovať o ďalšom vývoji,“ uzatvára Jan van Geet.

Kompletnú správu nájdete na nasledujúcom odkaze: VGP's Half Year Results 2023

Zdroj: VGP

Prieskum

Top ponuky