Ako docieliť akustickú pohodu?

06.02.2013

Každý z nás to pozná: telefóny zvonia, kolegovia sa rozprávajú, tlačiarne, faxy tlačia a vy sa potrebujete sústrediť na svoju prácu. Typický príklad z veľkopriestorovej kancelárie. Ako teda docieliť akustickú pohodu? Už priestor samotný ju môže ovplyvniť.

Priestorová akustika

Priestorová akustika sa rieši vybavením miestnosti akustickými absorbérmi, používajú sa aj akusticky výkonnejšie materiály: absorpčné stropné podhľady, stenové obklady a v prípade kancelárií tiež pohltivé paravány medzi jednotlivými pracoviskami. Tieto materiály, ktoré majú dostatočnú akustickú výkonnosť sú schopné upraviť parametre priestorovej akustiky tak, že vytvoria akustickú pohodu v danej miestnosti. Najdôležitejšími parametrami zvlášť pre open-space kancelárie sú priestorový útlm (schopnosť výrazne znížiť hladinu akustického tlaku na relatívne krátku vzdialenosť, zvyšuje sa tak miera súkromia pracovísk kancelárii), zrozumiteľnosť reči (vo veľkopriestorovej kancelárii sa snažíme o to, aby na väčšiu vzdialenosť nebolo reči rozumieť, zle zrozumiteľná reč sa javí ako menej rušivá) a ekvivalentná hladina akustického tlaku (stanoví priemernú hladinu akustického tlaku v danej kancelárii. Podľa NV 148/2006 Zb. je táto hodnota 60 dB pre kancelárie s rutinnou povahou práce a 50 dB pre kancelárie s duševne náročnou prácou).Akustická deliaca priečka

Deliaca konštrukcia

Dôležitým je samotný návrh deliacej konštrukcie a požiadavky, ktoré sú kladené na navrhovaný vnútorný priestor. Pri posudzovaní zvukovoizolačných vlastností konštrukcií sledujeme ich zvukovoizolačnú schopnosť, správny návrh detailov stykov a vhodnú kombináciu konštrukcií a materiálov. Priečky rozdeľujeme z akustického hľadiska na jednoduché, viacvrstvové, násobné (medzi ktoré zaraďujeme tzv. dvojité steny) a zložené (obvodová stena s oknom, dverami, vetracie otvory, prestupy alebo otvory).

Akusticky jednoduché konštrukcie sú zložené z tuhých materiálov usporiadaných v jednej alebo viacerých vrstvách rovnakého charakteru, napr. murivo na keramickej alebo pórobetónovej báze s obojstrannou omietkou. Charakterizujeme ich ako homogénne konštrukcie (železobetón, pórobetón, tehly, sadra s obojstrannou omietkou).

Akusticky viacvrstvové konštrukcie sa skladajú z dvoch čiastkových (najčastejšie ľahkých) stien ako priečky dvojité, no spojenie dosiek sa realizuje ako tuhé, a to tak po obvode, ako aj v ploche prvku. Majú nižšiu plošnú hmotnosť ako steny jednoduché a tuhé jadro tvorí väčšinou voština, plech, sololit, kôrové dosky, polystyrén. Viacvrstvové konštrukcie sa v dôsledku tuhého spojenia blížia svojím akustickým správaním viac k akusticky jednoduchým ako k násobným konštrukciám. V súčasnosti sa využívajú napr. na vytvorenie posuvných, skladacích konštrukcií, príp. dverí, kde sa uplatňuje najmä ich vlastnosť vyššej tuhosti a menšej plošnej hmotnosti.Mobilná akustická priečka

Akusticky násobné konštrukcie sa skladajú z dvoch alebo viacerých čiastkových stien, ktoré sú od seba vzájomne odizolované po obvode i v ploche. Násobnú konštrukciu tvoria najčastejšie dve hmotné čiastkové steny alebo steny z ľahkých dosiek. Zaraďujeme sem aj kombinované konštrukcie, ktoré sú zložené z nosnej hmotnej steny (steny s vyššou plošnou hmotnosťou, napríklad zo železobetónu, betónu, pórobetónu a pod.) a ľahkej predsteny.

Dvojité priečky z ľahkých čiastkových stien, dosiek sa využívajú veľmi často. Sú to zvyčajne ľahké konštrukcie na princípe sadrokartónu typu Rigips, Knauf a pod. Pri malej plošnej hmotnosti čiastkových stien majú totiž relatívne najlepšie zvukovoizolačné vlastnosti.

Na nepriezvučnosť akusticky ľahkých deliacich konštrukcií majú vplyv nasledujúce konštrukčné a materiálové riešenia:

 • materiálové zloženie dosky a jej hrúbka,
 • hrúbka vzduchovej vrstvy medzi čiastkovými doskami,
 • tuhosť vzájomného spojenia čiastkových stien (najvhodnejší je pružný spoj),
 • vzduchová vrstva úplne alebo čiastočne vyplnená zvukovopohltivým materiálom
 • zdvojenie čiastkových stien

Všeobecné fakty z pohľadu akustiky

 • s rastúcou hmotnosťou konštrukcie sa budú jej akustické vlastnosti zlepšovať. Preto príliš ľahké materiály nemajú v akustických priečkach svoje miesto.  Pri ťažkých (jednoduchých aj zdvojených) priečkach preto dobre fungujú akusticky ťažké tehlové bloky, plné pálené tehly, hutný betón alebo vápennopieskové bloky, zatiaľčo tehlové ľahčené termobloky či porobetón majú akustické parametre veľmi slabé.  Pri zdvojených a viacnásobne ľahkých priečkach na báze sádrokartónu zlepšuje akustické parametre zvyšovanie hmotnosti plášťov - použitím väčšej hrúbky dosiek, použitím ťažších  (napr. protipožiarnych) dosiek alebo zloženie plášťa z dvoch alebo viacej vrstiev sádrokartónových dosiek.
 • pre šírku priečky platí pomerne jednoduchá závislosť - čím širšia, tým lepšia. Geometrické usporiadanie konštrukcie - skladba, poradie a rozdelenie hmotnosti jednotlivých vrstiev - je naopak veľmi komplexná záležitosť, kde je možné vhodným vyvážením vlastnosti zlepšiť, ale v prípade chybného prevedenia sa dá aj veľa stratiť. Vplyv týchto parametrov sa logicky viacej uplatní pri zdvojených a násobných konštrukciách ako pri jednoduchých.
 • vhodný výber a určenie optimálnej hrúbky akustických izolácií.
 • dôležité dodržiavanie poriadku na stavbe a správne riešenie detailov v priečkach. V opačnom prípade dôjde k vytvoreniu akustických mostov, ktoré celkový výsledok priečky zhoršia.


Ak je kancelária vybavená takto výkonnými materiálmi a konštrukciami má veľmi dobrú šancu stať sa kvalitným pracovným prostredím, kde je možné pracovať efektívne.
 

Ing.arch. Martina Kratochvílová
Autorizovaný architekt SKA Absolventka Fakulty architektúry STU, so zameraním na interiér a doplnkového štúdia na Katedre architektúry VŠVU v Bratislave. Už viac ako 10rokov sa venuje architektúre, navrhovaniu stavieb, urbanizmu, interiérovej tvorbe a dizajnu v rôznych architektonických ateliéroch, súbežne aj vlastnej tvorbe. Od roku 2008 pracuje v spoločnosti Arch.Design Slovakia. Od roku 2012 člen Slovenskej komory architektov.

Podobné články

 1. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 3. štvrťrok 2022
 2. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 3. štvrťrok 2022
 3. Moderných kancelárií je o štvrtinu viac ako pred 10 rokmi
 4. Moderných kancelárií je o štvrtinu viac ako pred 10 rokmi
 5. BRF: Výsledky trhu kancelárií za 2. kvartál 2022
 6. BRF: Výsledky trhu kancelárií za 2. kvartál 2022
 7. BRF: Prerozdelenie štandardov kancelárskych budov
 8. BRF: Prerozdelenie štandardov kancelárskych budov
 9. Home office sa vlani týkal 15 % Slovákov. Aktuálne sa vracajú do kancelárií
 10. Home office sa vlani týkal 15 % Slovákov. Aktuálne sa vracajú do kancelárií
 11. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1.Q 2022
 12. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1.Q 2022
 13. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 4.Q 2021
 14. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 4.Q 2021
 15. C&W: Prenajímatelia musia zohľadniť nové trendy
 16. C&W: Prenajímatelia musia zohľadniť nové trendy
 17. BRF: Výsledky trhu kancelárií za 3. kvartál 2021
 18. BRF: Výsledky trhu kancelárií za 3. kvartál 2021
 19. BNP Paribas RE: Dopyt po kanceláriách v Prahe v 3.Q 2021
 20. BNP Paribas RE: Dopyt po kanceláriách v Prahe v 3.Q 2021
 21. Varšava a Praha v 1.Q 2021: Oživenie dopytu po kanceláriách
 22. Varšava a Praha v 1.Q 2021: Oživenie dopytu po kanceláriách
 23. Prieskum CBRE: Flexibilná práca je stále obľúbenejšia
 24. Prieskum CBRE: Flexibilná práca je stále obľúbenejšia
 25. Flexibilné kancelárie zažívajú druhú vlnu záujmu
 26. Flexibilné kancelárie zažívajú druhú vlnu záujmu
 27. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 2.Q 2021
 28. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 2021 Q2
 29. Colliers: The CEE Office Scene 2020-2022
 30. Colliers: The CEE Office Scene 2020-2022
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky