BRF: Trh kancelárskych priestorov za 4. Q 2022

01.02.2023

V štvrtom štvrťroku 2022 celková ponuka kancelárskych priestorov (office stock) v Bratislave predstavovala 1,97 mil. m². 15 % z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A+, 39 % v A a 46 % v B štandarde. V priebehu posledného štvrťroka 2022 nepribudla do ponuky žiadna office budova.    

1

2

Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, rovnako ako minulý kvartál, približne 4 % budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 12 % sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Celkové zásoby na komerčné využitie zostávajú na 84 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (1,66 mil. m2).

3

Zelené budovy

Celkovo máme v Bratislave takmer 675,302 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej/trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa o takmer 34 % celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave, alebo 39 z 272 budov. Z certifikovaného stocku má 60 % BREEAM, 5 % kombináciu BREEAM/WELL GOLD a 35 % LEED. Najvyššie hodnotenie BREEAM Outstanding má iba budova Twin City Tower, a v prípade LEED Platinum ide o budovy Digital Park I-III a Ein Park Offices.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (office take-up)

Nájomné transakcie dosiahli v štvrtom štvrťroku 2022 výmeru 54 532 m2, čo predstavuje 41 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. V medziročnom porovnaní však klesol objem prenajatých plôch o takmer 49 %, čo deklaruje výrazné ochladenie trhu. Najviac prírastkov tvorili prerokovania, v objeme 53 % a nové nájmy, v objeme 43 %. Expanzie boli na úrovni 4 %.

4

Dominoval objem transakcií v sektore Profesionálnych služieb o veľkosti 12 451 m2. Najväčšia uskutočnená transakcia bola v IT sektore s výmerou 6 700 m2. Celkovo bolo zaznamenaných 11 transakcií s výmerou nad 1 000 m2.

Väčšinu prenajatých priestorov v tomto kvartáli zaznamenal sektor profesionálnych služieb (22,83 %), nasledoval verejný sektor (19,18 %) a IT sektor (18,47 %).

6

Tab

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (office vacancy)

Celková miera neobsadenosti v Bratislave zaznamenala mierne zníženie na súčasných 11,21 %. Najnižšiu neobsadenosť evidujeme na južnom nábreží (6,32%), nasleduje centrum mesta (8,77 %) a vnútorné mesto (9,00%). Na štvrtom mieste je CBD (12,70%) a na poslednom okrajová časť mesta (14,97%).

7

Nájomné (prime rent)

Nájomné (prime rent) sa oproti minulému štvrťroku nemení a ostáva na úrovni 17 EUR/m2/mesiac.

Zdroj: BRF, Úvodné foto: Daria Nepriakhina 🇺🇦 z Pixabay.com 

Podobné články

 1. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 4. štvrťrok 2022
 2. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 4. štvrťrok 2023
 3. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 3.Q 2023
 4. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 3.Q 2023
 5. Report CBRE: Firmy v Európe chcú pracovať vo flexibilných priestoroch
 6. Report CBRE: Firmy v Európe chcú pracovať vo flexibilných priestoroch
 7. WOOD&Company: Home office sa mení na hybrid
 8. WOOD&Company: Home office sa mení na hybrid
 9. BRF: Vvýsledky trhu kancelárskych priestorov za 2. štvrťrok 2023
 10. BRF: Vvýsledky trhu kancelárskych priestorov za 2. štvrťrok 2023
 11. Firmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 12. irmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 13. 108 AGENCY: Nové prenájmy brzdia aj vysoké náklady na refity kancelárií
 14. 108 AGENCY: Nové prenájmy brzdia aj vysoké náklady na refity kancelárií
 15. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1.Q 2023
 16. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1.Q 2023
 17. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 18. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 19. 108 AGENCY: O kancelárskom trhu rozhodujú ceny energií a náklady
 20. 108 AGENCY: O kancelárskom trhu rozhodujú ceny energií a náklady
 21. Colliers: Štruktúra spotreby energie v krajinách CEE-6
 22. Colliers: Štruktúra spotreby energie v krajinách CEE-6
 23. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
 24. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
 25. Analýza CBRE: Výška nájomného v kancelárskych budovách je zatiaľ stabilná
 26. Analýza CBRE: Výška nájomného v kancelárskych budovách je zatiaľ stabilná
 27. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 3. štvrťrok 2022
 28. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 3. štvrťrok 2022
 29. Moderných kancelárií je o štvrtinu viac ako pred 10 rokmi
 30. Moderných kancelárií je o štvrtinu viac ako pred 10 rokmi
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky