BRF: Vvýsledky trhu kancelárskych priestorov za 2. štvrťrok 2023

16.08.2023

V druhom štvrťroku 2023 celková ponuka kancelárskych priestorov (office stock) v Bratislave predstavovala 2,02 mil. m2. 17 % z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A+, 38 % v A a 45 % v B štandarde. V priebehu druhého štvrťroka 2023 nepribudla do ponuky žiadna kancelárska budova.  

Mapa

Celková výmera

Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, rovnako ako minulý kvartál, približne 4 % budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 12 % sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Celkové zásoby na komerčné využitie zostávajú na 84 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (1,7 mil. m2).

Rozdelenie budov

Zelené budovy

Celkovo máme v Bratislave takmer 723 302 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej/trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa o 36% celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave, alebo 40 z 274 budov. Z certifikovanej ponuky má 60 % BREEAM, 2.5 % kombináciu BREEAM/WELL GOLD a 37.5 % LEED. Najvyššie hodnotenie BREEAM Outstanding majú v Bratislave iba dve budovy – Twin City Tower a Pradiareň 1900. V prípade LEED Platinum ide o budovu Ein Park Offices.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (office take-up)

Nájomné transakcie dosiahli v druhom štvrťroku 2023 výmeru 51 684 m2, čo predstavuje 14%-tný nárast v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. V medziročnom porovnaní objem prenajatých plôch stúpol o 85 %.

Najviac prírastkov tvorili renegociácie v objeme 45 % a pred-prenájmy, v objeme 27 %. Nové nájomné zmluvy predstavovali 21% a expanzie boli na úrovni 7%.

Prenájom

Dominoval objem transakcií v IT sektore o výmere 14 783 m2. Najväčšia uskutočnená transakcia bola vo Verejnom sektore, pričom išlo o pred-prenájom s celkovou výmerou 10 000 m2. Celkovo bolo zaznamenaných 12 transakcií s výmerou nad 1 000 m2. Väčšinu prenajatých priestorov v tomto kvartáli zaznamenal IT sektor (28,60 %), nasledoval Verejný sektor (23,61%) a Farmaceutický sektor (12,73 %).

Prenájom

Významné transakcie za 2. štvrťrok 2023

Tabuľka

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (office vacancy)

Celková miera neobsadenosti v Bratislave zaznamenala pokles na súčasných 11,60 %. Najnižšiu neobsadenosť evidujeme na južnom nábreží (6,28%), nasleduje centrum mesta (8,36 %) a vnútorné mesto (9,24%). Na štvrtom mieste je CBD (13,73%) a na poslednom okrajová časť mesta (15,32%).
Neobsadenosť

Nájomné (prime rent)

Nájomné (prime rent) ostáva na úrovni 17,5 EUR/m2/mesiac.

Zdroj: BRF

Podobné články

 1. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 4. štvrťrok 2023
 2. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 4. štvrťrok 2022
 3. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 3.Q 2023
 4. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 3.Q 2023
 5. Report CBRE: Firmy v Európe chcú pracovať vo flexibilných priestoroch
 6. Report CBRE: Firmy v Európe chcú pracovať vo flexibilných priestoroch
 7. WOOD&Company: Home office sa mení na hybrid
 8. WOOD&Company: Home office sa mení na hybrid
 9. Firmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 10. irmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 11. 108 AGENCY: Nové prenájmy brzdia aj vysoké náklady na refity kancelárií
 12. 108 AGENCY: Nové prenájmy brzdia aj vysoké náklady na refity kancelárií
 13. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1.Q 2023
 14. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1.Q 2023
 15. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 16. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 17. 108 AGENCY: O kancelárskom trhu rozhodujú ceny energií a náklady
 18. 108 AGENCY: O kancelárskom trhu rozhodujú ceny energií a náklady
 19. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 4. Q 2022
 20. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 4. Q 2022
 21. Colliers: Štruktúra spotreby energie v krajinách CEE-6
 22. Colliers: Štruktúra spotreby energie v krajinách CEE-6
 23. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
 24. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
 25. Analýza CBRE: Výška nájomného v kancelárskych budovách je zatiaľ stabilná
 26. Analýza CBRE: Výška nájomného v kancelárskych budovách je zatiaľ stabilná
 27. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 3. štvrťrok 2022
 28. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 3. štvrťrok 2022
 29. Moderných kancelárií je o štvrtinu viac ako pred 10 rokmi
 30. Moderných kancelárií je o štvrtinu viac ako pred 10 rokmi
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky