BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1.Q 2023

18.05.2023

V prvom štvrťroku 2023 celková ponuka kancelárskych priestorov (office stock) v Bratislave predstavovala 2,02 mil. m². 17 % z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A+, 38 % v A a 45 % v B štandarde. V priebehu prvého štvrťroka 2023 pribudli do ponuky kancelárske budovy Nové Apollo s celkovou prenajímateľnou plochou  48 000 m2 a budova NIDO2 s celkovou prenajímateľnou plochou 3 436 m2.

mapa

Výmera

Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, rovnako ako minulý kvartál, približne 4 % budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 12 % sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Celkové zásoby na komerčné využitie zostávajú na 84 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (1,7 mil. m2).

Rozdelenie budov

Zelené budovy

Celkovo máme v Bratislave takmer 723,302 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej/trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa o 36% celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave, alebo 40 z 274 budov. Z certifikovanej ponuky má 63 % BREEAM, 4 % kombináciu BREEAM/WELL GOLD a 33 % LEED. Najvyššie hodnotenie BREEAM Outstanding maj v Bratislave iba dve budovy – Twin City Tower a Pradiareň 1900. V prípade LEED Platinum ide o budovy Digital Park I-III a Ein Park Offices.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (office take-up)

Nájomné transakcie dosiahli v prvom štvrťroku 2023 výmeru 45 228 m2, čo predstavuje 17 % pokles v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. V medziročnom porovnaní však objem prenajatých plôch stúpol o 5 %. Najviac prírastkov tvorili nové nájomné zmluvy, v objeme 46 % a pred-prenájmy, v objeme 31 %. Renegociácie predstavovali 21% a expanzie boli na úrovni 2 %.

Prenájom


Dominoval objem transakcií vo verejnom sektore o výmere 12 889 m2. Najväčšia uskutočnená transakcia bola taktiež vo verejnom sektore, pričom išlo o pred-prenájom s celkovou výmerou 7 743 m2. Celkovo bolo zaznamenaných 12 transakcií s výmerou nad 1 000 m2. Väčšinu prenajatých priestorov v tomto kvartáli zaznamenal verejný sektor (28,50 %), nasledoval sektor profesionálnych služieb (21,26 %) a IT sektor (18,01 % %).

 

Prenájom

 

Tabulka

 

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (office vacancy)

Celková miera neobsadenosti v Bratislave zaznamenala nárast o 61 bázických bodov na súčasných 11,82 %. Najnižšiu neobsadenosť evidujeme na južnom nábreží (6,39%), nasleduje centrum mesta (8,54 %) a vnútorné mesto (9,36%). Na štvrtom mieste je CBD (13,94%) a na poslednom okrajová časť mesta (15,70%).
 

Rozdelenie podľa BRF

 

Zdroj: BRF, Úvodné ilustračné foto: Martin Katler / Unsplash.com

Podobné články

 1. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 4. štvrťrok 2022
 2. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 4. štvrťrok 2023
 3. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 3.Q 2023
 4. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 3.Q 2023
 5. Report CBRE: Firmy v Európe chcú pracovať vo flexibilných priestoroch
 6. Report CBRE: Firmy v Európe chcú pracovať vo flexibilných priestoroch
 7. WOOD&Company: Home office sa mení na hybrid
 8. WOOD&Company: Home office sa mení na hybrid
 9. BRF: Vvýsledky trhu kancelárskych priestorov za 2. štvrťrok 2023
 10. BRF: Vvýsledky trhu kancelárskych priestorov za 2. štvrťrok 2023
 11. irmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 12. Firmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 13. 108 AGENCY: Nové prenájmy brzdia aj vysoké náklady na refity kancelárií
 14. 108 AGENCY: Nové prenájmy brzdia aj vysoké náklady na refity kancelárií
 15. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 16. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 17. 108 AGENCY: O kancelárskom trhu rozhodujú ceny energií a náklady
 18. 108 AGENCY: O kancelárskom trhu rozhodujú ceny energií a náklady
 19. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 4. Q 2022
 20. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 4. Q 2022
 21. Colliers: Štruktúra spotreby energie v krajinách CEE-6
 22. Colliers: Štruktúra spotreby energie v krajinách CEE-6
 23. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
 24. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
 25. Analýza CBRE: Výška nájomného v kancelárskych budovách je zatiaľ stabilná
 26. Analýza CBRE: Výška nájomného v kancelárskych budovách je zatiaľ stabilná
 27. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 3. štvrťrok 2022
 28. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 3. štvrťrok 2022
 29. Moderných kancelárií je o štvrtinu viac ako pred 10 rokmi
 30. Moderných kancelárií je o štvrtinu viac ako pred 10 rokmi
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky