C&W: Prenajímatelia musia zohľadniť nové trendy

06.12.2021

Na kancelárskom trhu prevažuje napriek pandémii istota. Vyplýva to z údajov realitno-poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield, ktorá nedávno uskutočnila prieskum na trhu nájomcov kancelárskych priestorov na Slovensku. Cieľom prieskumu bolo okrem iného zistiť aj to či firmy plánujú behom nasledujúcich 12 mesiacov zmeniť veľkosť svojich priestorov. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom online dotazníka, ktorý bol vyplnený riaditeľmi a riadiacimi pracovníkmi 101 firiem, ktoré prenajímajú kancelárske priestory na Slovensku.  

Zmeny vo výmere kancelárskych priestorov

91 % firiem na Slovensku má jasnú víziu o veľkosti svojich prenajímaných kancelárskych priestorov počas najbližších 12 mesiacov. Poukazuje to na ústup neistoty, ktorá panovala na trhu počas posledných dvoch rokov od nástupu pandémie. 60 % respondentov však neplánuje žiadnu zmenu celkovej prenajatej výmery kancelárií.

12 % firiem je rozhodnutých, že bude zväčšovať svoje kancelárie. Ich sektorové zloženie je relatívne pestré, avšak v expanzných plánoch jasne vedie IT sektor, ktorý má tradične silné zastúpenie aj v pravidelných štatistikách nových nájomných zmlúv.

Zmenšovať priestory však plánuje celkovo takmer pätina firiem z rôznych odvetví. Zmenšovanie kancelárskych priestorov môže byť spôsobené výpadkami tržieb počas pandémie, ako aj nákladovými opatreniami firiem, ktoré zároveň využívajú pre nájomcov priaznivú trhovú situáciu.

Graf č.1: Prehľad odpovedí z dotazníka

1

Zdroj: Cushman & Wakefield

Zmeny v úprave a nové prvky v kancelárskych priestoroch

Jasnú predstavu o pripravovanej úprave a nových prvkoch vo svojich kancelárskych priestoroch počas najbližších 12 mesiacov má až 85 % firiem na Slovensku. 36 % respondentov však neplánuje žiadne zmeny.

Medzi nájomcami prevláda optimizmus, keďže zvýšenie počtu zamestnancov bolo najviac označovanou zmenou týkajúcou sa kancelárskych priestorov. Ich podiel na celkovom počte respondentov je 19 %.

Zmena nábytku bola druhou najfrekventovanejšou plánovanou zmenou s podielom 17 % na celkovom počte respondentov. Rovnaký podiel respondentov plánuje stavebné dispozičné zmeny. Ide o populárne incentívy, ktoré poskytujú prenajímatelia nájomcom pri negociácii nových nájomných zmlúv.

15 % respondentov uviedlo, že bude znižovať obsadenosť existujúcich priestorov, napríklad prostredníctvom rotácie zamestnancov medzi prácou v kancelárii a prácou na diaľku.

Z dotazníka taktiež vyplynulo, že firmy zvyšujú počet malých zasadacích miestností a kabín, kde majú zamestnanci viac priestoru na sústredenú prácu a vybavovanie telefonátov, no skôr znižujú počet veľkých konferenčných miestností. Z niektorých konferenčných miestností sa tak stávajú priestory na socializáciu a oddychové zóny, ktoré sú podľa prieskumu veľmi žiadanou súčasťou slovenských kancelárií.

Graf č.2: Prehľad odpovedí z dotazníka

2

Zdroj: Cushman & Wakefield

Pandémia taktiež urýchlila určité trendy v spôsobe práce zamestnancov a viacero spoločností aktuálne využíva hybridný model práce, pri ktorom je stanovený počet dní do týždňa, kedy má zamestnanec právo pracovať mimo kancelárie. ,,Hybridná práca už nie je len trendom, ale už aj bežnou súčasťou veľkej časti domácich a zahraničných spoločností. Jej rozšírenie spôsobuje zvýšený záujem firiem o priestorovú optimalizáciu, workplace stratégiu a priestorovú flexibilitu,“ tvrdí Roman Gazdík, vedúci oddelenia prenájmu kancelárskych priestorov v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Zdroj: Cushman & Wakefield, Foto: Mario Gogh / Unsplash.com

Podobné články

 1. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1.Q 2022
 2. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1.Q 2022
 3. C&W: Prehľad investičnej aktivity v CEE za rok 2021
 4. C&W: Prehľad investičnej aktivity v CEE za rok 2021
 5. Deloitte: V SR pôsobí vo vedení najväčších spoločností až 25 % žien
 6. Deloitte: V SR pôsobí vo vedení najväčších spoločností až 25 % žien
 7. C&W: Najobľúbenejší pracovný model na Slovensku je hybridný
 8. C&W: Najobľúbenejší pracovný model na Slovensku je hybridný
 9. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 4.Q 2021
 10. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 4.Q 2021
 11. BRF: Výsledky trhu kancelárií za 3. kvartál 2021
 12. BRF: Výsledky trhu kancelárií za 3. kvartál 2021
 13. BNP Paribas RE: Dopyt po kanceláriách v Prahe v 3.Q 2021
 14. BNP Paribas RE: Dopyt po kanceláriách v Prahe v 3.Q 2021
 15. Varšava a Praha v 1.Q 2021: Oživenie dopytu po kanceláriách
 16. Varšava a Praha v 1.Q 2021: Oživenie dopytu po kanceláriách
 17. Prieskum CBRE: Flexibilná práca je stále obľúbenejšia
 18. Prieskum CBRE: Flexibilná práca je stále obľúbenejšia
 19. Flexibilné kancelárie zažívajú druhú vlnu záujmu
 20. Flexibilné kancelárie zažívajú druhú vlnu záujmu
 21. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 2.Q 2021
 22. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 2021 Q2
 23. Deloitte: Strategické ciele centier zdieľaných služieb sa menia
 24. Deloitte: Strategické ciele centier zdieľaných služieb sa menia
 25. Colliers: The CEE Office Scene 2020-2022
 26. Colliers: The CEE Office Scene 2020-2022
 27. BRF: Výsledky trhu kancelárií za 1. kvartál 2021
 28. BRF: Výsledky trhu kancelárií za 1. kvartál 2021
 29. BRF: Výsledky trhu kancelárií za 4. kvartál 2020
 30. BRF: Výsledky trhu kancelárií za 4. kvartál 2020
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky