C&W: Prenajímatelia musia zohľadniť nové trendy

06.12.2021

Na kancelárskom trhu prevažuje napriek pandémii istota. Vyplýva to z údajov realitno-poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield, ktorá nedávno uskutočnila prieskum na trhu nájomcov kancelárskych priestorov na Slovensku. Cieľom prieskumu bolo okrem iného zistiť aj to či firmy plánujú behom nasledujúcich 12 mesiacov zmeniť veľkosť svojich priestorov. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom online dotazníka, ktorý bol vyplnený riaditeľmi a riadiacimi pracovníkmi 101 firiem, ktoré prenajímajú kancelárske priestory na Slovensku.  

Zmeny vo výmere kancelárskych priestorov

91 % firiem na Slovensku má jasnú víziu o veľkosti svojich prenajímaných kancelárskych priestorov počas najbližších 12 mesiacov. Poukazuje to na ústup neistoty, ktorá panovala na trhu počas posledných dvoch rokov od nástupu pandémie. 60 % respondentov však neplánuje žiadnu zmenu celkovej prenajatej výmery kancelárií.

12 % firiem je rozhodnutých, že bude zväčšovať svoje kancelárie. Ich sektorové zloženie je relatívne pestré, avšak v expanzných plánoch jasne vedie IT sektor, ktorý má tradične silné zastúpenie aj v pravidelných štatistikách nových nájomných zmlúv.

Zmenšovať priestory však plánuje celkovo takmer pätina firiem z rôznych odvetví. Zmenšovanie kancelárskych priestorov môže byť spôsobené výpadkami tržieb počas pandémie, ako aj nákladovými opatreniami firiem, ktoré zároveň využívajú pre nájomcov priaznivú trhovú situáciu.

Graf č.1: Prehľad odpovedí z dotazníka

1

Zdroj: Cushman & Wakefield

Zmeny v úprave a nové prvky v kancelárskych priestoroch

Jasnú predstavu o pripravovanej úprave a nových prvkoch vo svojich kancelárskych priestoroch počas najbližších 12 mesiacov má až 85 % firiem na Slovensku. 36 % respondentov však neplánuje žiadne zmeny.

Medzi nájomcami prevláda optimizmus, keďže zvýšenie počtu zamestnancov bolo najviac označovanou zmenou týkajúcou sa kancelárskych priestorov. Ich podiel na celkovom počte respondentov je 19 %.

Zmena nábytku bola druhou najfrekventovanejšou plánovanou zmenou s podielom 17 % na celkovom počte respondentov. Rovnaký podiel respondentov plánuje stavebné dispozičné zmeny. Ide o populárne incentívy, ktoré poskytujú prenajímatelia nájomcom pri negociácii nových nájomných zmlúv.

15 % respondentov uviedlo, že bude znižovať obsadenosť existujúcich priestorov, napríklad prostredníctvom rotácie zamestnancov medzi prácou v kancelárii a prácou na diaľku.

Z dotazníka taktiež vyplynulo, že firmy zvyšujú počet malých zasadacích miestností a kabín, kde majú zamestnanci viac priestoru na sústredenú prácu a vybavovanie telefonátov, no skôr znižujú počet veľkých konferenčných miestností. Z niektorých konferenčných miestností sa tak stávajú priestory na socializáciu a oddychové zóny, ktoré sú podľa prieskumu veľmi žiadanou súčasťou slovenských kancelárií.

Graf č.2: Prehľad odpovedí z dotazníka

2

Zdroj: Cushman & Wakefield

Pandémia taktiež urýchlila určité trendy v spôsobe práce zamestnancov a viacero spoločností aktuálne využíva hybridný model práce, pri ktorom je stanovený počet dní do týždňa, kedy má zamestnanec právo pracovať mimo kancelárie. ,,Hybridná práca už nie je len trendom, ale už aj bežnou súčasťou veľkej časti domácich a zahraničných spoločností. Jej rozšírenie spôsobuje zvýšený záujem firiem o priestorovú optimalizáciu, workplace stratégiu a priestorovú flexibilitu,“ tvrdí Roman Gazdík, vedúci oddelenia prenájmu kancelárskych priestorov v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Zdroj: Cushman & Wakefield, Foto: Mario Gogh / Unsplash.com

Podobné články

 1. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1.Q 2023
 2. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1.Q 2023
 3. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 4. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 5. 108 AGENCY: O kancelárskom trhu rozhodujú ceny energií a náklady
 6. 108 AGENCY: O kancelárskom trhu rozhodujú ceny energií a náklady
 7. C&W: Takmer 90% firiem na Slovensku poskytuje možnosť pracovať aj z domu
 8. C&W: Takmer 90% firiem na Slovensku poskytuje možnosť pracovať aj z domu
 9. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 4. Q 2022
 10. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 4. Q 2022
 11. Colliers: Štruktúra spotreby energie v krajinách CEE-6
 12. Colliers: Štruktúra spotreby energie v krajinách CEE-6
 13. 6 slovenských firiem sa zaradilo medzi najlepšie riadené spoločnosti na svete
 14. 6 slovenských firiem sa zaradilo medzi najlepšie riadené spoločnosti na svete
 15. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
 16. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
 17. Analýza CBRE: Výška nájomného v kancelárskych budovách je zatiaľ stabilná
 18. Analýza CBRE: Výška nájomného v kancelárskych budovách je zatiaľ stabilná
 19. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 3. štvrťrok 2022
 20. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 3. štvrťrok 2022
 21. Moderných kancelárií je o štvrtinu viac ako pred 10 rokmi
 22. Moderných kancelárií je o štvrtinu viac ako pred 10 rokmi
 23. BRF: Výsledky trhu kancelárií za 2. kvartál 2022
 24. BRF: Výsledky trhu kancelárií za 2. kvartál 2022
 25. BRF: Prerozdelenie štandardov kancelárskych budov
 26. BRF: Prerozdelenie štandardov kancelárskych budov
 27. Home office sa vlani týkal 15 % Slovákov. Aktuálne sa vracajú do kancelárií
 28. Home office sa vlani týkal 15 % Slovákov. Aktuálne sa vracajú do kancelárií
 29. Mileniálov a Gen Z najviac trápia finančné problémy a zmena klímy
 30. Mileniálov a Gen Z najviac trápia finančné problémy a zmena klímy
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky