CEEC: Stavebné firmy ohrozujú neplatiči

03.07.2014

Viac než štvrtinu odvedenej práce nemajú doteraz stavebné firmy zaplatenú. Zlú platobnú morálku považujú riaditelia za aktuálne najväčší problém s dopadom na ekonomickú stabilitu stavebných firiem. Druhým problémom je tiež nestabilná legislatíva. Vymožiteľnosť práva hodnotia firmy ako mimoriadne nízku. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2014 analytickej spoločnosti CEEC Research, ktorá bude v plnom znení k stiahnutiu 3. júla na www.ceec.eu.  

Riaditelia stavebných firiem sa sťažujú na zlú platobnú morálku investorov, ale tiež niektorých veľkých firiem voči ich menším subdodávateľom (stredným a malým firmám alebo dodávateľom materiálu). Podľa najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2014 je v súčasnej dobe už po splatnosti až 27 percent všetkých stavebnými firmami vyfaktúrovaných prostriedkov. Faktorom, ktorý má podľa firiem kľúčový vplyv na ekonomickú nestabilitu stavebných firiem, je práve zlá platobná morálka zadávateľov práce. Na tom, že ide o veľký problém, sa zhodlo 94 % riaditeľov stavebných firiem. Mezi najväčšími firmami panovala v otázke dokonca stopercentná zhoda. Objem faktúr, u ktorých  investori meškajú s úhradou, je oproti priemeru ešte o 4 percentné body vyšší.

Čas sú peniaze „Zlá platobná morálka zadávateľov stavebných prác v kombinácii so zložitou vymožiteľnosťou práva je pre mnoho firiem smrtiaca kombinácia. V mnohých prípadoch už nepomáhajú ani prísľuby ďalších zákaziek a niektorí subdodávatelia odmietajú dodávať i tým najväčším firmám bez zaistenia úhrady vopred. Im samotným totiž už kriticky chýbajú peniaze na mzdy zamestnancov, či úhrady dodávateľom materiálu, bez ktorých nie sú schopni fungovať,“ približuje aktuálnu situáciu na trhu Jiří Vacek, riaditeľ analytickej spoločnosti CEEC Research. To potvrdzuje i Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka spoločnosti Skanska SK: „Hlavným problémom je platobná morálka, a to tak investorov, ako aj dodávateľov navzájom.“ Rovnako to vidí i výkonný riaditeľ spoločnosti Ramirent, ktorá zaisťuje pre stavebné firmy požičiavanie techniky a mechanizácie, Libor Taglicht: „Platobná morálka je bohužiaľ úplne tristná. Najsmutnejšie na tomto nenormálnom stave je, že ho drvivá väčšina dlžníkov považuje za normálny. Skúste kontaktovať vášho dlžníka 2 týždne po splatnosti faktúry. Odpoveďou Vám nebudú ospravedlnenia a pravdivé ubezpečenie  o práve uskutočnenej platbe. Skôr si vypočujete vyhrážanie, že prerušia Vašu  vzájomnú spoluprácu a neustále opakovanie, že je to „ predsa úplne normálne.“

Zdroje, ktoré majú spoločnosti blokované u investorov, a ktoré potrebujú pre ďalší chod, nahradzujú, podľa výsledkov analýzy, najčastejšie čerpaním vlastných zdrojov (vlastného kapitálu). To potvrdzuje až 94 percent riaditeľov spoločností. Naopak odklad alebo čiastočnú výplatu miezd a iných interných nákladov sa snažia firmy využívať len minimálne, vzhľadom k tomu, že dľa ich slov je to to najhoršie riešenie s dopadom na ich image, kvalitu práce a v podstate už posledná snaha o riešenie situácie pred ich zánikom. „V prvom rade štát a celý verejný sektor by mal skrátiť splatnosti faktúr čo najviac, alebo aspoň dodržiavať danú 30 dňovú splatnosť. Zaznamenávame veľa zákaziek, kde hlavne mestá a obce idú do zákaziek, kde nemajú zaistené 100% financovanie, alebo pri zákazkách financovaných z eurofondov, kde poberateľom príspevku sú mestá alebo obce, z dôvodu dlhej administratívnej náročnosti kontroly projektu sa úhrady faktúr neúmerne predlžujú,“  uvádza Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva, EUROVIA SK. Za jedného z popredných dodávateľov stavebných materiálov na Slovensku zlé skúsenosti s platobnou morálkou potvrdzuje i Michal Fickuliak, marketingový riaditeľ spoločnosti SGCP Weber: „Problematika pohľadávok na Slovensku je dlhodobo TOP témou. Súčasná platobná morálka na Slovensku je ovplyvnená najmä druhotnou platobnou neschopnosťou. Tok peňazí sa výrazne spomaľuje a slovenské firmy musia každodenne zápasiť s analyzovaním každej akcie, na ktorú dodávajú tovar alebo služby z pohľadu platobnej schopnosti investora, prípadne odberateľa.“

Na druhom mieste vo faktoroch obmedzujúcich ekonomickú stabilitu spoločností firmy s malým odstupom bodového hodnotenia uvádzajú nestabilnú legislatívu a nekoncepčnosť štátu (potvrzuje 93 % firiem, hodnotenie 7,5). Vymožiteľnosť práva riaditelia firiem hodnotia ako mimoriadne zlú, na stupnici od 0 do 10 maximálnych bodov ju hodnotia hlboko pod priemerom, tj. len dvomi bodmi. Väčšina odpovedí bola do troch bodov a hodnotenie vyššie než päť bodov (priemer) bolo úplne ojedinelé. V jednotlivých segmentoch (veľké alebo stredné a malé firmy) boli odpovede veľmi podobné.

Zdroj: CEEC, Ilustračné foto: Freeimages.com

Podobné články

 1. Stavebníctvo porastie v tomto roku
 2. Stavebníctvo porastie i v tomto roku
 3. Euler Hermes: Stavebná produkcia porastie o 3,8 %
 4. Rok 2017 v znamení opatrného rastu
 5. Investori vyhlásili od januára do 4/2017
 6. CEEC: Investori vyhlásili od januára už1980 verejných obstarávaní
 7. CEEC: Rok 2016 zaznamenal pokles obstarávaní
 8. Rok 2016 zaznamenal v aktivite
 9. CEEC: Obstarávania od januára do novembra 2016
 10. Hodnota vyhlásených zákaziek
 11. CEEC: Očakávaný rast stavebného sektora
 12. Slovenský stavebný sektor by sa mal
 13. CEEC: Obstarávania za prvých 8 mesiacov
 14. Počet vyhlásených zákaziek
 15. CEEC: Výkon slovenského stavebníctva porastie
 16. Stavebné firmy očakávajú
 17. CEEC: Obstarávania za prvých 7 mesiacov
 18. Investori vyhlásili od januára
 19. CEEC: Obstarávania za prvých 6. mesiacov
 20. Prvý polrok zaznamenal najnižší objem
 21. Počet aj objem stavebných zákaziek
 22. CEEC: Obstarávania za prvý polrok 2016
 23. CEEC: Verejné obstarávania za 1. kvartál
 24. V prvom štvrťroku roka 2016 vyhlásili
 25. Za prvé dva mesiace roka 2016
 26. CEEC: Rekordné prvé mesiace roka 2016
 27. Od začiatku roka 2016 vyhlásili
 28. CEEC: 727 mil. EUR je hodnota obstarávaní za prvé 2 mesiace 2016
 29. Slovenské stavebníctvo očakáva
 30. CEEC: Stavebníci očakávajú zvýšenie výkonu o 3,7 %
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky