Flexibilné pracovné prostredie pomôže aj ušetriť

31.07.2019

Pracovný trh v Česku sa pozvoľna - aj kvôli nedostatku zamestnancov v niektorých odboroch - mení. Častejšie sa tak začíname stretávať s pojmami ako napríklad flexibilné pracovné prostredie. Firmy sa svojim zamestnancom snaží ponúknuť možnosť prispôsobiť si prácu čo najviac podľa vlastných predstáv. Veľké aj menšie podniky tak zavádzajú zdieľané pracovné miesta, častejšie home office, možnosti zúčastniť sa mítingov na diaľku či viac práce na čiastočný úväzok. Okrem toho, že tým docieli spokojnejších zamestnancov, môžu na tomto prístupe i ušetriť.  

Pracovný trh sa v posledných rokoch výrazne mení. Súvisí to s nastupujúcou novou generáciou mladých ľudí, ktorí bývajú označovaní za generáciu Y či mileniálov, pre ktoré je typický dôraz na rovnováhu súkromného a pracovného života. Podobné požiadavky však čoraz častejšie majú aj zamestnanci naprieč všetkými generáciami. Ďalšou skupinou, ktorá po zmenách volá, sú potom napríklad aj matky na rodičovskej dovolenke či seniori, teda skupiny, ktoré hľadajú iné pracovné uplatnenie než na "klasický" plný úväzok.

 

Foto: SmartEmailing

"Jedným z riešení je práve zavádzanie flexibility práce, ktorá vo svojom dôsledku prináša výhody pre obe strany - ako zamestnanca, tak zamestnávateľa. Flexibilita sa potom v posledných rokoch stáva čoraz častejšie prirodzenou súčasťou firemnej kultúry, prestíže jednotlivých firiem, ale aj atraktivity v smere k novým zamestnancom a uchádzačom o zamestnanie. V tomto ohľade sa možnosť a, druhy 'flexibility a flexibilných foriem práce stávajú veľmi dôležitou súčasťou náboru nových zamestnancov," konštatuje Konfederácia zamestnávateľských a podnikateľských zväzov Českej republiky (KZPS ČR) v manuáli, ktorý pripravila v rámci projektu" Spoločným postupom sociálnych partnerov k príprave odvetví na zmeny dôchodkového systému - etapa II ".

Tuzemské firmy sú pritom v zavádzaní flexibilného pracovného prostredia zatiaľ skôr opatrnejší. Napríklad v prípade čiastočných úväzkov je slovenský priemer podľa údajov štatistického úradu Eurostat výrazne pod priemerom únijným. Ten bol v roku 2018 u ľudí od 20 do 64 rokov v celej Európskej únii celých 19%, v Česku sa potom jednalo iba o 6%. Horšie už na tom bolo iba Chorvátsko, Slovensko, Maďarsko a Bulharsko. Zdieľané pracovné miesto potom podľa manuálu KZPS SR nájdeme u približne 7% tuzemských firiem.

Podľa odborníkov je flexibilný pracovné prostredie často doménou menších firiem, najmä start-upov, prípadne firiem, ktoré sa označujú prívlastkom "slobodná". "Našim vývojárom a ďalším IT pracovníkom ponúkame možnosť pracovať v podstate odkiaľkoľvek a, ak to ich pracovnú náplň dovolia, tak aj v akúkoľvek dennú či nočnú hodinu. To im dáva ďaleko väčšiu flexibilitu, a to ako v pracovnom, tak i osobnom živote, "hovorí Kateřina Fišerová, CEO aplikácie SmartEmailing.

Aj medzi veľkými hráčmi sa ale nájdu takí, ktorí sa neboja flexibilné pracovné prostredie zapracovať do korporátneho prostredia. Jednou z takýchto firiem je Československá obchodná banka. "Flexibilita je jedným zo základných princípov, na ktorých stojí filozofie ČSOB, a je súčasťou People Stratégia 2020. Predstavuje príležitosť zvoliť si miesto a čas pre svoju prácu s ohľadom na to, kde a kedy sa cítime najviac produktívne, samozrejme s ohľadom na charakter práce každého z nás. Chceme, aby mali zamestnanci možnosť čo najlepšie zladiť svoj osobný a pracovný život. Flexibilita sa premieta nielen do organizácie pracovného času, ale tiež do firemnej kultúry, spôsobe komunikácie, dress code a podobne, "opisuje hovorca ČSOB Patrik Madle.

Zamestnanci banky majú pružnú pracovnú dobu, ktorej úseky sa aktuálne ďalej rozširujú s cieľom zvýšenia ich flexibility. Novo je možné aj prerušiť prácu kvôli mimo-pracovným aktivitám. Banka má tiež program pre rodičov a podporuje skrátené úväzky. Zamestnanci majú tiež priestor pre zmenu vďaka interným rotáciám. "Chceme, aby podoba pracovisko spĺňala všetky požiadavky zamestnancov, preto aktuálne pripravujeme zásadnú inováciu priestor. Zameriame sa na nové rozloženie pracovísk, nábytku, pridanie alternatívnych pracovísk pre telefonovanie a ad-hoc schôdzky, vytvorenie viacerých relaxačných zón, prebehne tiež rekonštrukcie jedálne a kaviarne. Cieľom je vytvoriť inšpiratívne prostredie pre každého z nás," dodáva hovorca ČSOB.

Flexibilné pracovné prostredie môže znamenať aj úsporu

Hoci pre firmy, ktoré flexibilné pracovné prostredie podporujú, je podľa ich vyjadrenia dôležitá najmä spokojnosť zamestnancov, môžu z neho profitovať aj z finančného pohľadu. Najmä ide o úspory na nákladoch na kancelárske priestory a v neposlednom rade aj na techniku. "Pretože veľké percento našich zamestnancov využíva možnosť práce z iného miesta než našej kancelárie, nie je nutné mať priestory, ktoré by na každodennej báze pojali všetkých členov tímu," vysvetľuje Kateřina Fišerová.

Podobná situácia je aj v prípade technického vybavenia. V kanceláriách nie je nutné držať si techniku ​​pre všetkých zamestnancov, pretože tí často na dislokovanom pracovisku využívajú svoje vlastné zariadenia. Usporiť sa dá aj vďaka zriadenie zdieľaných pracovných miest. Trendom, ktorý sa v poslednej dobe viac objavuje, je potom tiež využívanie rôznych co-workingových centier a zdieľaných kancelárií. "Tieto priestory sa dnes využívajú v prípadoch, kedy firma sídli ďaleko od bydliska zamestnanca. Ľudia do nich môžu dochádzať a pracovať v blízkosti svojho bydliska, ale nie priamo doma, "uzatvára Martina Čierna z Jobs Contact.

Riešenie najmä pre firmy s vysokou pridanou hodnotou práce

Hoci sa s flexibilným pracovným prostredím spája rad výhod - či už tých pre zamestnancov, alebo samotné firmy - odborníci zároveň upozorňujú, že tieto princípy nepôjde aplikovať plošne na všetky odvetvia. Firemný sociológ Vojtěch Bednář upozorňuje, že využiť sa dá najmä vo firmách s vysokou pridanou hodnotou práce a v službách. "Veľmi obmedzene potom vo výrobe v základných odvetviach. Je to ťažké na technické a manažérske zvládnutie a tiež to vyžaduje dôslednú kontrolu, na čo sa často hreší, "podotýka.

Zdroj: SmartEmailing

Prieskum

Top ponuky