Grafton: Na Slovákov dopadla koronakríza

13.11.2020

Personálna agentúra Grafton Recruitment uskutočnila v Českej a Slovenskej republike unikátnu analýzu pracovného trhu, ktorá mapuje nielen nálady a priority na pracovnom trhu, no zaznamenala aj zmeny v správaní zamestnancov pred a počas koronakrízy. Analýza zároveň ukázala, v čom sú Slováci a Česi rovnakí a v čom sa ich zamestnanecké preferencie líšia.

Podľa prieskumu Graftonu koronakríza dopadla na slovenských zamestnancov oveľa tvrdšie, ako na kolegov v Českej republike. „Na Slovensku sa v oveľa väčšej miere znižovala mzda a siahalo sa na benefity. Rozdiel robí v oboch prípadoch až 10 percentuálnych bodov,“ vysvetľuje Miroslav Garaj, managing director personálnej agentúry Grafton Recruitment. Zatiaľ čo v Českej republike pandémia vzala ľuďom chuť meniť zamestnanie, na Slovensku sa masovo prepúšťalo a vyvolalo to oveľa vyšší záujem o novú prácu. „To sa odrazilo aj v na prvý pohľad významných rozdieloch. Na Slovensku intenzívne hľadalo prácu až 17 percent ľudí a 26 percent zisťovalo možnosti zmeny pozície, pričom v Českej republike si muselo prácu intenzívne hľadať len 6 percent a možnosti zmeny zisťovalo 13 percent opýtaných,“ dodáva Garaj.

Corona

Ilustračné foto: Pixabay.com

Oba národy však prejavili zhodu v kľúčových parametroch, čo by ich motivovalo k zmene zamestnania – sú to výška mzdy a istota dlhodobého zamestnania.

Rozdiely sú aj v tom, ako si Slováci a Česi hľadajú prácu. Na Slovensku využívame viac internet a v oveľa vyššej miere dôverujeme profesionálom z personálnych agentúr, v Čechách zas dajú viac na odporúčanie známych a inzerciu v médiách. Česi oveľa viac využívajú aj Úrady práce. Slováci na internete preferujú Linked In s relatívne veľkým náskokom pred sociálnou sieťou Facebook a v Čechách to je úplne naopak. Prieskum tiež ukázal, že v oboch krajinách rastie podiel ľudí, ktorí hľadajú prácu na webových stránkach zamestnávateľov a firmy, ktoré aktívne budujú svoju značku sú dnes vo výhode.

Na Slovensku sú najlákavejšie odbory IT, manažment a logistika a doprava. Česi preferujú sofistikovanejšie odbory - najviac ich priťahuje IT, vzdelávanie a výskum a vývoj.

Veľké rozdiely ukázal prieskum aj v potrebách ľudí v oboch krajinách. Zatiaľ čo najsilnejšie potreby v Čechách sú dobrý plat, stabilita a to, aby práca ľudí bavila, na Slovensku to sú stabilita a rovnováha medzi prácou a oddychom (worklife balance). Plat je najdôležitejším parametrom až pre 44 % opýtaných Čechov, na Slovensku je to prekvapujúco až piata kľúčová priorita (22 % opýtaných).

Na Slovensku sú zamestnávatelia k ľuďom ústretovejší

Prieskum ukázal aj ďalší zaujímavý rozdiel na oboch pracovných trhoch – na Slovensku zamestnávatelia vychádzajú v ústrety zamestnancom vo vyššej miere ako v Čechách (rozdiel je až 10 percentuálnych bodov). Na Slovensku sú zamestnávatelia ústretovejší pri spolurozhodovaní o postupoch a harmonograme na pracovisku a v podpore osobného rozvoja a vzdelávania zamestnancov, v Čechách zas pri nastavení flexibilnej pracovnej doby. Slovenskí zamestnávatelia boli oveľa pružnejší aj pri umožnení práce z domu (rozdiel až 20 percentuálnych  bodov). Pre obe krajiny platí, že ľudia, ktorým zamestnávateľ vychádza v ústrety sú v práci spokojnejší, nie sú vystavení zbytočnému stresu a nepremýšľajú tak často o odchode do inej firmy.

Zhoda panuje v tom, čo motivuje zamestnancov v oboch krajinách v ich práci – na prvom mieste je výška mzdy a potom s miernymi odchýlkami osobný rozvoj, zmysluplnosť práce a pracovný kolektív. V oboch prípadoch sa ukázalo, že benefity momentálne nepatria medzi hlavné motivátory.

Veľmi podobné výsledky priniesol prieskum aj pri otázke, čo zamestnancov najviac demotivuje. V oboch krajinách to je nízka mzda, zlá organizácia práce, zlý šéf či pracovný kolektív.

Zdroj: Grafton

Podobné články

 1. Využívanie flexibilných pracovných úväzkov vzrástlo vo viac ako štvrtine firiem
 2. Využívanie flexibilných pracovných úväzkov vzrástlo vo viac ako štvrtine firiem
 3. Mladí dnes nájdu uplatnenie vo viacerých odboroch
 4. Mladí dnes nájdu uplatnenie vo viacerých odboroch
 5. Veľký mzdový prieskum Grafton: Sme stále atraktívny trh?
 6. Veľký mzdový prieskum Grafton: Sme stále atraktívny trh?
 7. Pracovný trh: rásť bude najmä priemysel a logistika
 8. Pracovný trh: rásť bude najmä priemysel a logistika
 9. Slováci sa chcú zdokonaľovať hlavne v jazykoch
 10. Slováci sa chcú zdokonaľovať hlavne v jazykoch
 11. Grafton: Veľké znižovanie miezd sa nekonalo
 12. Grafton: Veľké znižovanie miezd sa nekonalo
 13. Pracovný trh v roku 2020: férový prístup, ohľaduplnosť a lojalita
 14. Pracovný trh v roku 2020: férový prístup, ohľaduplnosť a lojalita
 15. Výzvy roku 2021 pre HR manažérov: motivovať tím a posilniť psychiku zamestnancov
 16. Výzvy roku 2021 pre HR manažérov: motivovať tím a posilniť psychiku zamestnancov
 17. Čaká nás profesijná revolúcia?
 18. Čaká nás profesijná revolúcia?
 19. Pracovný stres ovplyvňuje výkon 2/3 zamestnancov v SR
 20. Pracovný stres ovplyvňuje výkon 2/3 zamestnancov v SR
 21. CBRE: Nízke úrokové sadzby podporujú predpoklad rýchleho zotavenia trhu
 22. CBRE: Nízke úrokové sadzby podporujú predpoklad rýchleho zotavenia trhu
 23. Grafton: Zamestnancov teraz viac zaujíma zdravie, ekonomická stabilita a istota
 24. Grafton: Zamestnancov teraz viac zaujíma zdravie, ekonomická stabilita a istota
 25. Grafton: Vzťahy na pracovisku sú dôležitejšie ako zvýšenie mzdy
 26. Grafton odporúča: ako udržať sociálne
 27. Spoločnosť v kríze
 28. Novela OZ: Spoločnosti v kríze
 29. CEEC Research: Projektové práce na vzostupe
 30. CEEC Research: Projektové práce na vzostupe
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky