Grafton: Zamestnancov teraz viac zaujíma zdravie, ekonomická stabilita a istota

29.07.2020

Zamestnanci i uchádzači o prácu zmenili v tomto roku svoje priority – aktuálne na prvé miesto dostali obavy o zdravie, ekonomickú stabilitu a istotu práce. V porovnaní s obdobím pred pandémiou teraz zamestnanci viac vyžadujú benefity, ktoré umožňujú ochrániť alebo upevniť ich zdravie. Vyplýva to z prieskumu zamestnaneckých preferencií, ktorý vo februári a júni tohto roka uskutočnila personálna agentúra Grafton Recruitment.

Medzi benefitmi, o ktoré majú uchádzači najväčší záujem tento rok vedie flexibilná pracovná doba spolu s prémiami, alebo inými firemnými bonusmi, päť a viac týždňov dovolenky a v prípade robotníckych pozícií aj stravné lístky. „Koronakríza priniesla turbulentné zmeny pre všetkých. V priebehu niekoľkých týždňov zamestnanci úplne zmenili svoje priority a očakávania. Ak im budú chcieť personalisti vyhovieť, musia od základu prepracovať niekedy aj roky budovaný systém benefitov. Monohokrát je totiž vidieť pomerne veľký rozdiel medzi tým, čo firmy poskytujú a o čo majú zamestnanci skutočný záujem,“ hovorí Miroslav Garaj, riaditeľ Grafton Recruitment.

Nie vždy sú ale očakávania ľahko realizovateľné. Asi najväčší rozdiel medzi tým, čo firmy ponúkajú a čo by od nich zamestnanci alebo uchádzači chceli, možno vidieť v prípade trinásteho platu, príspevku na dovolenku a dorovnania mzdy v prípade pracovnej neschopnosti.

Home Office

Ilustračné foto: Pixabay.com

Zamestnancom záleží viac na zdraví

Okrem najpopulárnejších a najčastejšie poskytovaných benefitov prieskum potvrdil aj rastúcu snahu zamestnancov chrániť svoje zdravie. „Prieskum sme realizovali v dvoch vlnách, pred vypuknutím pandémie a po ukončení núdzového stavu. Pri porovnaní výsledkov bolo zrejmé, že v júni respondentov oveľa viac priťahovali benefity, ktoré súvisia so starostlivosťou a ochranou zdravia,“ komentuje Miroslav Garaj s tým, že najväčší nárast záujmu je aj o prácu z domu, zdravotné voľno, nadštandardnú zdravotnú starostlivosť a služobné autá.

Home office

Núdzový stav presunul väčšinu pracovníkov z administratívy do domácich kancelárií. Práca z domu bola už predtým vyhľadávaný benefit, no nie každá firma ho v dostatočnej miere aj ponúkala. V čase pandémie si zamestnávatelia preverili, že homeoffice funguje, produktivita zamestnancov počas neho neklesá a rastie ich spokojnosť. A to sa odrazilo aj v zmene prístupu. Zatiaľ čo v marci sa na nedostatok práce z domu sťažovalo zo všetkých oslovených v prieskume až 40% pracovníkov v administratíve, teraz je to len 27%. Homeoffice pred koronou aspoň čiastočne využívalo 52% percent pracovníkov v nevýrobnej sfére, v júni to už bolo 70% oslovených. V IT firmách ide dokonca ešte o vyšší podiel. Záujem o prácu z domu v rámci prieskumu vyjadrilo viac ako 95% respondentov z administratívy a IT sektora.

Zdravotné voľno

Pandémia spôsobila aj vyššiu mieru poskytovania tzv. sick days (zdravotného voľna). V marci túto možnosť ponúkalo 57% zamestnávateľov v administratíve, dnes to je až 65%. Ide o benefit, ktorý zabráni pracovníkom s prvými symptómami prakticky akejkoľvek choroby prísť do kancelárie a rozšíriť nákazu medzi kolegami. Dá sa teda očakávať, že sa jeho ponuka vo firmách ešte rozšíri. Potenciál má predovšetkým vo výrobnej sfére, kde pracovné voľno môže využívať len 38% pracovníkov, v čase pred pandémiou to však bolo o 10 percentnch bodov menej. Záujem oň má však takmer 90% respondentov prieskumu z výrobnej a 95% z admninistratívnej sféry.

Nadštandardná zdravotná starostlivosť

So zdravím súvisí aj ďalší benefit, o ktorý v porovnaní s dobou pred koronou stúpol záujem. Ide o nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Predtým ju ponúkali väčšinou zamestnávatelia v nevýrobnej sfére, teraz však o ňu rastie záujem aj medzi robotníkmi. Záujem o tento benefit má 65% respondentov, no len 18% z nich ho od zamestnávateľa aj dostane.

Služobné auto a parkovacie miesto

Zaujímavou zmenou v porovnaní s obdobím pred pandémiou je nárast záujmu zamestnancov z IT o služobné auto a súčasne aj o parkovacie miesto. Cestovanie v MHD je do istej miery rizikové, preto ide o logický vývoj situácie. Zároveň je táto zmena priorít veľká príležitosť pre firmy, ktoré nemôžu nájsť potrebných zamestnancov expertov. Ponuka služobného auta s parkovaním im nepochybne zvýši šance. Tento benefit ponúka len tretina zamestnávateľov, záujem o neho je ale dvojnásobný.

Zdroj: Grafton

Podobné články

 1. Mladí dnes nájdu uplatnenie vo viacerých odboroch
 2. Mladí dnes nájdu uplatnenie vo viacerých odboroch
 3. Veľký mzdový prieskum Grafton: Sme stále atraktívny trh?
 4. Veľký mzdový prieskum Grafton: Sme stále atraktívny trh?
 5. Pracovný trh: rásť bude najmä priemysel a logistika
 6. Pracovný trh: rásť bude najmä priemysel a logistika
 7. Slováci sa chcú zdokonaľovať hlavne v jazykoch
 8. Slováci sa chcú zdokonaľovať hlavne v jazykoch
 9. Grafton: Veľké znižovanie miezd sa nekonalo
 10. Grafton: Veľké znižovanie miezd sa nekonalo
 11. Pracovný trh v roku 2020: férový prístup, ohľaduplnosť a lojalita
 12. Pracovný trh v roku 2020: férový prístup, ohľaduplnosť a lojalita
 13. Výzvy roku 2021 pre HR manažérov: motivovať tím a posilniť psychiku zamestnancov
 14. Výzvy roku 2021 pre HR manažérov: motivovať tím a posilniť psychiku zamestnancov
 15. Čaká nás profesijná revolúcia?
 16. Čaká nás profesijná revolúcia?
 17. Na Slovákov dopadla koronakríza
 18. Grafton: Na Slovákov dopadla koronakríza
 19. Pracovný stres ovplyvňuje výkon 2/3 zamestnancov v SR
 20. Pracovný stres ovplyvňuje výkon 2/3 zamestnancov v SR
 21. Deloitte: Trendy v oblasti ľudských zdrojov
 22. Deloitte: Trendy v oblasti ľudských zdrojov
 23. Grafton odporúča: ako udržať sociálne
 24. Grafton: Vzťahy na pracovisku sú dôležitejšie ako zvýšenie mzdy
 25. Ste vo svojom zamestnaní produktívny?
 26. Ste vo svojom zamestnaní produktívny?
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky