Pracovný trh: rásť bude najmä priemysel a logistika

20.09.2021

Aj napriek tomu, že  vedci predpovedajú ďalšiu vlnu korony, pracovný trh bude rásť, predikuje agentúra Grafton. Zároveň predpokladá najväčší vzostup v sektore priemyslu, logistiky a služieb.    

Tragické scenáre sa nekonali

Pandémia koronavírusu zmenila fungovanie celej ekonomiky, no avizované katastrofické scenáre ohľadne prepúšťania sa nekonali. Slovenské firmy svoj boj s covidom zvládli, hoci pomoc štátu nebola v adekvátnej miere a navyše sa zameriavala len na špecifické sektory. „Myslím, si, že aj ďalšie prípadné pandemické vlny ustojí pracovný trh rovnako dobre, ako tie predošlé. Firmy aj zamestnanci si na život s covidom zvykli a nastavili si svoj pracovný svet tak, aby eliminoval dopady pandémie. Tým pádom je aj strach z ďalších prípadných zmien o niečo nižší,“ hovorí Miroslav Garaj, Managing Director personálnej agentúry Grafton.

Werner Heiber / Pixabay.com

Zdroj: Werner Heiber / Pixabay.com

Ak by aj došlo k výrazným pracovným a ekonomickým obmedzeniam a prepúšťaniu, pomôcť firmám a hlavne ich zamestnancom môžu rôzne programy zamerané na zmiernenie dopadov straty práce. Ide najmä o konzultácie a pomoc zamestnancom zorientovať sa na pracovnom trhu. „Už počas prvej a druhej vlny sme sa snažili našim klientom pomáhať. Nielen zorientovať sa v aktuálnych zmenách, ale tiež poskytovať odbornú súčinnosť v čerpaní štátnej pomoci  na rôznych úrovniach. Najlepšie však, čo môžu zamestnanci vtedy urobiť, je ukázať istú mieru spolupatričnosti a pochopenia so zamestnávateľom. Ten sa totiž, rovnako ako oni, ocitne v neľahkej situácii a nie vlastnou vinou,“ objasňuje odborník a dodáva: „So zamestnancami v takomto prípade pravidelne komunikujeme, informujeme ich o vývoji vo firme a pomáhame im nájsť plnohodnotnú náhradu za stratenú pozíciu. V maximálnej možnej miere sme pripravení pomáhať aj naďalej.“

Zamestnanosť bude rásť

Podľa údajov personálnej agentúry Graftonu sa v tomto období bude značná časť zamestnancov relokovať z oblasti gastro sektora a služieb využívaných najmä v letnej a turistickej sezóne do segmentu priemyslu, logistiky a služieb. Takíto kandidáti totiž často pracujú na dohody mimo bežnej pracovnej zmluvy a pomeru. Zároveň sa budú zamestnanci vracať späť zo sezónnych prác v zahraničí. Na jesenné a zimné obdobie však budú vyhľadávať stabilnejšiu prácu, ktorú im môže poskytnúť práve oblasť priemyslu a výroby. V tej Slovensko už dlhodobo zaznamenáva výrazný nedostatok uchádzačov.

Nárastu zamestnanosti bude čiastočne pomáhať aj zvýšený dopyt spoločností o pracovnú silu zo zahraničia. „Predpokladáme, že v tomto prípade nastane nárast zamestnancov z tradičných regiónov, ako je Ukrajina a krajiny Balkánu. Najväčší nárast však bude určite na pozíciách, kde zaznamenávame v súčasnosti najväčší nedostatok. Ide o typické pozície v oblasti výroby - dopyt je po operátoroch, zriaďovačoch a nastavovačoch strojov a zariadení, pracovníkoch v logistike a podobne,“ komentuje M. Garaj.

Zdroj: Grafton

Podobné články

 1. Ako ovplyvnil slovenský pracovný trh konflikt na Ukrajine?
 2. Ako ovplyvnil slovenský pracovný trh konflikt na Ukrajine?
 3. Grafton: Trendom na trhu práce sa stane job hopping
 4. Grafton: Trendom na trhu práce sa stane job hopping
 5. Hrozí nám vojna o zamestnancov. Čo urobiť, aby ste si ich udržali?
 6. Hrozí nám vojna o zamestnancov. Čo urobiť, aby ste si ich udržali?
 7. Využívanie flexibilných pracovných úväzkov vzrástlo vo viac ako štvrtine firiem
 8. Využívanie flexibilných pracovných úväzkov vzrástlo vo viac ako štvrtine firiem
 9. Mladí dnes nájdu uplatnenie vo viacerých odboroch
 10. Mladí dnes nájdu uplatnenie vo viacerých odboroch
 11. Veľký mzdový prieskum Grafton: Sme stále atraktívny trh?
 12. Veľký mzdový prieskum Grafton: Sme stále atraktívny trh?
 13. Slováci sa chcú zdokonaľovať hlavne v jazykoch
 14. Slováci sa chcú zdokonaľovať hlavne v jazykoch
 15. Grafton: Veľké znižovanie miezd sa nekonalo
 16. Grafton: Veľké znižovanie miezd sa nekonalo
 17. Zmeny na trhu práce: Každý štvrtý zamestnaný Slovák musí prejsť školením
 18. Zmeny na trhu práce: Každý štvrtý zamestnaný Slovák musí prejsť školením
 19. Pracovný trh v roku 2020: férový prístup, ohľaduplnosť a lojalita
 20. Pracovný trh v roku 2020: férový prístup, ohľaduplnosť a lojalita
 21. Výzvy roku 2021 pre HR manažérov: motivovať tím a posilniť psychiku zamestnancov
 22. Výzvy roku 2021 pre HR manažérov: motivovať tím a posilniť psychiku zamestnancov
 23. Do dvoch rokov zanikne polovica
 24. Do dvoch rokov zanikne polovica súčasných pracovných miest
 25. Čaká nás profesijná revolúcia?
 26. Čaká nás profesijná revolúcia?
 27. Grafton: Na Slovákov dopadla koronakríza
 28. Na Slovákov dopadla koronakríza
 29. Pracovný stres ovplyvňuje výkon 2/3 zamestnancov v SR
 30. Pracovný stres ovplyvňuje výkon 2/3 zamestnancov v SR
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky