Pracovný trh v roku 2020: férový prístup, ohľaduplnosť a lojalita

10.02.2021

Koronavírusová pandémia mala výrazný dopad na prácu u 47 % zamestnávateľov. Zmeny nastali v oblasti poskytovaných benefitov, posun nastal aj v oblasti vzdelávania – to sú aktuálne výsledky HR prieskumu personálnej agentúry Grafton, ktorá dlhodobo mapuje vývoj situácie na slovenskom trhu.

Rok 2020 sa niesol v znamení veľkých zmien nielen v pracovnom živote. V súvislosti s koronavírusovou pandémiou sa veľa hovorilo o znižovaní miezd, odmien a benefitov. Personálna agentúra mapovala zmeny a atmosféru vo firmách naprieč odbormi: „Analýzu pracovného trhu sme začali realizovať tesne pred príchodom koronakrízy a opakujeme ju v pravidelných intervaloch. Poslednú vlnu sme realizovali koncom roka 2020, kedy už firmy vedeli zhodnotiť situáciu, ale aj predikovať plány na najbližšie obdobie,“ objasňuje Miroslav Garaj, riaditeľ Grafton Recruitment.

Meeting

Ilustračné foto: Pixabay.com

 

Opatrnosť, lojalita a ohľaduplnosť

Najvýraznejšími rysmi aktuálneho prístupu vedenia firiem sú opatrnosť, obozretnejšie rozhodovanie týkajúce sa investícií a vyššia miera flexibility. V porovnaní s predošlým rokom prejavujú výrazne vyššiu opatrnosť i zamestnanci. „Vďaka nízkej miere nezamestnanosti v predošlých rokoch sa ľudia nebáli meniť zamestnanie. S pandémiou sa však situácia zmenila - ľudia aktuálne viac uprednostňujú stabilitu a istotu dlhodobého zamestnania. Ku zmene pracovného miesta sú viditeľne opatrnejší a viditeľná je u nich aj vyššia miera lojality k zamestnávateľovi,“ hovorí k aktuálnemu prieskumu M. Garaj. Stabilita práce sa stala najsilnejšou požiadavkou ľudí, ktorá vplyvom pandémie stúpla až o 27 percentných bodov.

Oproti obdobiu pred začiatkom pandémie tiež rastie ohľaduplnosť zamestnávateľov k zamestnancom. Práve v dobe, kedy musia pracovníci maximálne skĺbiť svoj súkromný život s prácou, je férový prístup a pochopenie zo strany zamestnávateľa veľmi dôležité.

Benefity prešli najvýraznejšou zmenou

Napätie z vývoja koronavírusovej pandémie ruka v ruke s požiadavkami v práci a domácnosti zvyšuje tlak na zamestnancov. Aktuálne prieskumy ukazujú, že zamestnanci, ktorí sú dlhodobo mimo kolektívu, si odvykajú od fyzických kontaktov, čo má v konečnom dôsledku dopad na efektivitu celej firmy.

„Mnoho firiem z neistoty na trhu a v snahe znižovať svoje náklady obmedzilo firemné školenia, kurzy a prácu s tímom. Avšak už aj v tejto oblasti cítime posun k lepšiemu,“ hovorí odborník na vzdelávanie PaedDr. Daniel Bacík zo spoločnosti PLUS Academia a poukazuje, že medzi hlavné trendy roka 2021 patrí tréning reziliencie a energy manažmentu.

Vzdelávanie sa presunulo do online priestoru a okrem podpory a angažovanosti tímu pokračujú spoločnosti aj v kurzoch cudzieho jazyka, pri ktorom pokroky sleduje umelá inteligencia. Práve zmeny v poskytovaní benefitov ukázal prieskum Grafton ako najvýraznejšie: až tretina zamestnávateľov bola doteraz nútená ich znížiť, 5 % z nich už však objem poskytovaných benefitov vrátilo na pôvodnú úroveň.

Mzdy sa držali, prioritou bolo zdravie

Vzniknutá situácia ohľadom koronavírusu mala výrazný dopad na prácu u takmer polovice zamestnávateľov, no ako ukázal prieskum agentúry Grafton, až 67 % z nich počas roka 2020 nezmenilo výšku miezd svojich zamestnancov, 28 % firiem dokonca mzdy zvyšovalo. „V snahe zabezpečiť chod firmy a konkurencieschopnosti na trhu sa zamestnávatelia rozhodli udržať výšku miezd. A to aj napriek prekážkam, ktoré im kríza priniesla. Vyvažovali ich šetrením nákladov na eventy a marketing, obmedzovaním investícií, ale tiež už spomínanými zmenami v oblasti benefitov,“ hodnotí vývoj Miroslav Garaj.

Práca z domu, predtým vyhľadávaný benefit, ktorému sa však väčšina firiem bránila, sa zrazu stala bežnou. Firmy si však vyskúšali, že homeoffice funguje, produktivita zamestnancov počas neho neklesá a tak v ňom plánujú pokračovať aj naďalej. Zamestnanci tak začali preferovať benefity súvisiace s bezpečnosťou v práci a celkovou ochranou zdravia. Potvrdzuje to aj Dagmar Polievková, personálna manažérka zo spoločnosti Planeo Elektro/Fast Plus: „Vo zvýšenej miere dbáme na to, aby sme našich zamestnancov ani zákazníkov nevystavili možnosti nákazy – aj preto sme prijali špecifické hygienické opatrenia priamo v kanceláriách a našich predajniach, ale tiež rozšírili možnosti práce z domu či rozšírili ponuku našich služieb o dovoz tovaru priamo ku zákazníkom našou vlastnou dopravou.“

Zdroj: Grafton Recruitment

Podobné články

 1. Využívanie flexibilných pracovných úväzkov vzrástlo vo viac ako štvrtine firiem
 2. Využívanie flexibilných pracovných úväzkov vzrástlo vo viac ako štvrtine firiem
 3. Mladí dnes nájdu uplatnenie vo viacerých odboroch
 4. Mladí dnes nájdu uplatnenie vo viacerých odboroch
 5. Veľký mzdový prieskum Grafton: Sme stále atraktívny trh?
 6. Veľký mzdový prieskum Grafton: Sme stále atraktívny trh?
 7. Pracovný trh: rásť bude najmä priemysel a logistika
 8. Pracovný trh: rásť bude najmä priemysel a logistika
 9. Slováci sa chcú zdokonaľovať hlavne v jazykoch
 10. Slováci sa chcú zdokonaľovať hlavne v jazykoch
 11. Grafton: Veľké znižovanie miezd sa nekonalo
 12. Grafton: Veľké znižovanie miezd sa nekonalo
 13. Zmeny na trhu práce: Každý štvrtý zamestnaný Slovák musí prejsť školením
 14. Zmeny na trhu práce: Každý štvrtý zamestnaný Slovák musí prejsť školením
 15. Výzvy roku 2021 pre HR manažérov: motivovať tím a posilniť psychiku zamestnancov
 16. Výzvy roku 2021 pre HR manažérov: motivovať tím a posilniť psychiku zamestnancov
 17. Do dvoch rokov zanikne polovica súčasných pracovných miest
 18. Do dvoch rokov zanikne polovica
 19. Čaká nás profesijná revolúcia?
 20. Čaká nás profesijná revolúcia?
 21. Na Slovákov dopadla koronakríza
 22. Grafton: Na Slovákov dopadla koronakríza
 23. Pracovný stres ovplyvňuje výkon 2/3 zamestnancov v SR
 24. Pracovný stres ovplyvňuje výkon 2/3 zamestnancov v SR
 25. Grafton: Zamestnancov teraz viac zaujíma zdravie, ekonomická stabilita a istota
 26. Grafton: Zamestnancov teraz viac zaujíma zdravie, ekonomická stabilita a istota
 27. Grafton odporúča: ako udržať sociálne
 28. Grafton: Vzťahy na pracovisku sú dôležitejšie ako zvýšenie mzdy
 29. 6 rád, ako do kancelárie prilákať kvalitných ľudí
 30. 6 rád, ako do kancelárie prilákať kvalitných ľudí
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky