Report CBRE: Firmy v Európe chcú pracovať vo flexibilných priestoroch

24.10.2023

Dopyt po flexibilných priestoroch sa zo strany prevádzkovateľov v 1. polroku  2023 znížil o 19 %, ich celkový objem však medziročne narástol. Trh s flexibilnými priestormi síce expandoval, no stále predstavuje len 2,5 % podiel z celkového objemu kancelárií. Trhová penetrácia však naznačuje priestor na ďalší rast. Dôvody pre zavedenie flexibility sú u firiem rôzne, najrozumnejšia sa im však javí alokácia v rozmedzí približne 20 – 30 %. Podľa CBRE sú flexibilné priestory udržateľnejšie, ako tie klasické. Odborníci odhalili hlavné dôvody.

Flexibilné riešenia sa v rámci trhu s kancelárskymi priestormi tešia čoraz väčšej obľube. Navyše, čoraz viac sa zameriavajú nielen na potreby svojich zamestnancov, ale aj na otázku udržateľnosti. Tá sa pre firmy stáva jedným z kľúčových faktorov v rámci ich stratégií. Aj to odhalila najnovšia správa globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE, ktorú realizovala medzi firmami v rámci Európy.

TRH S KANCELÁRIAMI SA ČORAZ VIAC POSÚVA SMEROM K FLEXIBILITE

Podľa CBRE chcú firmy aj naďalej čoraz viac pracovať práve vo flexibilných priestoroch. Prieskumy spoločnosti z tohto roka poukazujú aj na fakt, že flexibilita práce a kancelárií je pre firmy čoraz dôležitejším prvkom v rámci ich stratégií. Odborníci preto predpokladajú, že podiel firiem vykazujúci v tomto smere alokáciu menej ako 10 % klesne zo súčasných 63 % (v minulom roku to bolo až 82 %) na menej ako polovicu, a to už počas najbližších dvoch rokov. Zodpovedajúcim spôsobom sa pritom zväčšil aj počet firiem, ktoré plánujú zvýšiť pomer svojich flexibilných priestorov.

 xukun_1995 / Pixabay.com

Ilustračné foto:  xukun_1995 / Pixabay.com

„Aj tieto zistenia len potvrdzujú fakt, že flexibilné riešenia sa tešia obrovskej obľube. A to dokonca v ešte väčšej miere, ako sa pôvodne predpokladalo. Už dnes vidíme, že firmy čoraz aktívnejšie prispôsobujú svoje pracoviská novým požiadavkám zamestnancov a situácii na trhu,“ vysvetľuje Peter Slovák, senior research analytik v spoločnosti CBRE Slovensko.

Dôvody pre zavedenie flexibilných priestorov u firiem sú odlišné. Alokácia 20 – 30 % sa však v očiach mnohých firiem javí ako rozumná cesta. Podľa CBRE expertov im totiž dáva možnosť uzavrieť zmluvu, no zároveň investovať do kľúčových prvkov v rámci ich portfólií. 

POČET FLEXIBILNÝCH PRIESTOROV MEDZIROČNE NARÁSTOL

Podobne ako na trhu s kancelárskymi priestormi všeobecne, v prvom polroku 2023 bol menší aj dopyt zo strany prevádzkovateľov kancelárií. V druhom kvartáli roka pritom poklesol celkom o 19 %. Podľa CBRE však aj napriek tomu celkový objem priestorov aj naďalej rástol, a to konkrétne o 8 % v porovnaní s druhým polrokom 2022. 

Značný priestor na ďalší rast naznačuje aj trhová penetrácia. Aj napriek tomu, že sektor s flexibilnými priestormi expandoval, stále predstavuje len 2,5 % podiel z celkového objemu kancelárií. Nálady na trhu však naznačujú značný priestor na ďalší rast. Podľa CBRE odhadov by sa toto číslo mohlo vyšplhať na 10 – 20 % v rozmedzí troch až piatich rokov. Rast bude pritom poháňať hlavne silný dopyt zo strany nájomníkov, ale aj rastúci počet poskytovateľov takýchto priestorov.

FLEXIBILNÉ PRACOVNÉ PRIESTORY MÔŽU BYŤ UDRŽATEĽNEJŠIE

Firmy sa dnes čoraz viac zameriavajú aj na dopad svojho podnikania na životné prostredie. CBRE však poukazuje na to, že zatiaľ je to vo flexibilných priestoroch o čosi komplikovanejšie ako v prípade fixných nájomných zmlúv a priestorov, v ktorých nájomníci vlastnia aj vybavenie a zodpovedajú za svoju prevádzku. V dôsledku tlaku zo strany firiem, ktoré vyžadujú väčšiu transparentnosť či  vlastnú agendu udržateľnosti prevádzkovateľov priestorov (aj ich investorov), sa však situácia v tomto segmente pomerne rýchlo zlepšuje. 

Podľa spoločnosti CBRE majú, naopak, práve flexibilné kancelárie oveľa väčší potenciál byť tým ekologickejším variantom. Za ich tri hlavné výhody pritom označili práve efektívnejšie využitie priestoru a jeho veľkosť, možnosť opätovného využitia priestorov či zmeny efektívnejšieho striedania práce v kancelárii a práce na diaľku. „Priestor flexibilných priestorov je v mnohých smeroch využívaný efektívnejšie, čo znižuje spotrebu energií, a tým pádom aj uhlíkovú stopu. Ďalšou výhodou je napríklad využívanie spoločných zariadení či recyklácia nábytku alebo stavebných materiálov v prípade príchodu nového klienta. Navyše, takéto priestory spĺňajú aj aspekt tzv. well-beingu a komunitného prostredia,“ uzatvára Silvia Bassadin, riaditeľka oddelenia ESG v CBRE Slovensko.

Zdroj: CBRE

Podobné články

 1. Snažia sa žiť udržateľne, chcú zmysluplnú prácu a work-life balans
 2. Snažia sa žiť udržateľne, chcú zmysluplnú prácu a work-life balans
 3. CBRE: Industriálnym nehnuteľnostiam dominuje 3PL
 4. CBRE: Industriálnym nehnuteľnostiam dominuje 3PL
 5. BRF: Výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1. štvrťrok 2024
 6. BRF: Vvýsledky trhu kancelárskych priestorov za 1. štvrťrok 2024
 7. Navštívili sme kancelárie Kuehne+Nagel
 8. Navštívili sme kancelárie Kuehne+Nagel Slovensko
 9. Analýza CBRE: Slovenské nehnuteľnosti aj naďalej lákajú investorov
 10. Analýza CBRE: Slovenské nehnuteľnosti aj naďalej lákajú investorov
 11. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 4. štvrťrok 2022
 12. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 4. štvrťrok 2023
 13. CBRE: Do komerčných nehnuteľností v SR sa investovalo 664 miliónov eur
 14. CBRE: Do komerčných nehnuteľností v SR sa investovalo 664 miliónov eur
 15. CBRE: Industriálny trh na Slovensku je stabilný
 16. CBRE: Industriálny trh na Slovensku je stabilný, silný dopyt vytváral hlavne výr
 17. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 3.Q 2023
 18. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 3.Q 2023
 19. WOOD&Company: Home office sa mení na hybrid
 20. WOOD&Company: Home office sa mení na hybrid
 21. Bratislava zažije jedinečnú diskusiu o budúcnosti pracovísk
 22. Bratislava zažije jedinečnú diskusiu o budúcnosti pracovísk
 23. CBRE: Nájmy v priemyselných a logistických nehnuteľnostiach v SR vzrástli o 13%
 24. CBRE: Nájmy v priemyselných a logistických nehnuteľnostiach v SR vzrástli o 13%
 25. BRF: Vvýsledky trhu kancelárskych priestorov za 2. štvrťrok 2023
 26. BRF: Vvýsledky trhu kancelárskych priestorov za 2. štvrťrok 2023
 27. irmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 28. Firmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 29. 108 AGENCY: Nové prenájmy brzdia aj vysoké náklady na refity kancelárií
 30. 108 AGENCY: Nové prenájmy brzdia aj vysoké náklady na refity kancelárií
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky