Slováci sa chcú zdokonaľovať hlavne v jazykoch

02.06.2021

Ak by sa Slováci uchádzali o nové zamestnanie, bez ohľadu na vek, vzdelanie či pohlavie sa chcú zhodne zlepšovať v jazykových schopnostiach. V odbornosti pociťujú rezervy najmä vysokoškoláci, spôsob vystupovania trápi prevažne mladých stredoškolákov z východu republiky. Vyplýva to z prieskumu personálnej agentúry Grafton Recruitment.

Zamestnanci si častokrát svoje rezervy uvedomujú, no pokiaľ nie je tlak zo strany zamestnávateľa, potreba zlepšovať sa ustupuje pracovným a súkromným povinnostiam. „Situácia sa mení pri uchádzaní sa o nové zamestnanie. Doba do získania nového pracovného miesta poskytuje dostatok času a možností na zlepšenie sa v slabších oblastiach,“ hovorí Miroslav Garaj, Managing Director personálnej agentúry Grafton Recruitment.

V jazykových schopnostiach je stále čo zlepšovať

V poslednej dobe pociťuje Grafton zvýšenú potrebu zamestnávateľov na jazykovú znalosť pracovníkov. Personalisti preto s kandidátmi pracujú pred, počas aj po výberovom konaní. Pred absolvovaním pohovoru v spoločnosti osobný konzultant upozorní kandidáta na veci, na ktoré si má dávať pozor, pomôže ho pripraviť na osobný či video pohovor. Rovnako mu pomôže s motivačným listom aj životopisom. Pre kandidátov sú služby a poradenstvo personálnej agentúry bezplatné. Zostávajú s nimi v kontakte aj po pohovore – v prípade neúspechu je človek jasne informovaný o dôvodoch a prípadných chybách, ktorých sa dopustil, a ktorým sa treba v budúcnosti vyvarovať. Rovnako mu personálna agentúra odporučí ďalšie vhodné pracovné pozície.

Clarissa Watson

Foto: Clarissa Watson / Unsplash.com

Nielen zamestnávatelia, ale aj zamestnanci vidia oblasť jazykov ako kľúčovú - personálna agentúra uskutočnila prieskum, v ktorom zisťovala, ktoré schopnosti alebo oblasti by chceli respondenti zlepšiť v prípade, ak by sa uchádzali o nové zamestnanie. Najviac opýtaných, až vyše polovica s miernou prevahou žien, pociťuje nedostatky v jazykových schopnostiach. V tejto oblasti sa chcú zlepšovať muži aj ženy vo veku od 15 do 55 a viac rokov, so všetkými stupňami vzdelania, z vidieka, malých aj veľkých miest západného, stredného či východného Slovenska. „Je to prirodzené, pretože požiadavky na znalosť jazykov sa zvyšujú a aspoň základné znalosti vyžadujú už aj tí zamestnávatelia, ktorí si doteraz túto požiadavku nekládli. Napríklad v turistických oblastiach sa základná znalosť cudzieho jazyka očakáva už aj u predavačiek v potravinách,“ vysvetľuje Miroslav Garaj.

Tretina mladých chce skvalitniť selfpromo

Po jazykových schopnostiach by si 45,4 % mužov chcelo zlepšiť odborné schopnosti, 42,6 % žien by rado skvalitnilo svoju komunikáciu. Rovnako to cíti aj 55,8 % opýtaných vo veku 15 – 24 rokov. Podľa prieskumu agentúry Grafton je v tejto kategórii zároveň najviac respondentov nespokojných so svojim vystupovaním (42,5 %), gestikuláciou a postojom tela (33,1 %). Takmer 22 % opýtaných so základným a nižším stredným vzdelaním by sa chcelo zlepšiť v počúvaní druhej strany a o desať percent viac v tvorbe životopisu alebo motivačného listu.

„Podobne ako sebaprezentáciu v reálnom svete vnímajú dôležitosť kvalitnej sebaprezentácie na sociálnych sieťach najmä mladí ľudia medzi 15 až 24 rokmi, a to zhodne vo všetkých troch oblastiach Slovenska. Opačne je to medzi 55- a viacročnými - tejto schopnosti pripisuje význam necelých desať percent respondentov,“ porovnáva Miroslav Garaj. V príprave na pohovor by sa chcela zlepšiť približne tretina respondentov, najmä vo veku 45 – 54 rokov z malých a stredných miest stredného Slovenska.

Prieskum personálnej agentúry Grafton bol realizovaný technikou jednotného online dotazníka metódou CAWI, CS: populácia 15+. Analýza dát bola realizovaná na vzorke 507 respondentov.

Zdroj: Grafton

Podobné články

 1. Využívanie flexibilných pracovných úväzkov vzrástlo vo viac ako štvrtine firiem
 2. Využívanie flexibilných pracovných úväzkov vzrástlo vo viac ako štvrtine firiem
 3. Mladí dnes nájdu uplatnenie vo viacerých odboroch
 4. Mladí dnes nájdu uplatnenie vo viacerých odboroch
 5. Veľký mzdový prieskum Grafton: Sme stále atraktívny trh?
 6. Veľký mzdový prieskum Grafton: Sme stále atraktívny trh?
 7. Pracovný trh: rásť bude najmä priemysel a logistika
 8. Pracovný trh: rásť bude najmä priemysel a logistika
 9. Grafton: Veľké znižovanie miezd sa nekonalo
 10. Grafton: Veľké znižovanie miezd sa nekonalo
 11. Pracovný trh v roku 2020: férový prístup, ohľaduplnosť a lojalita
 12. Pracovný trh v roku 2020: férový prístup, ohľaduplnosť a lojalita
 13. Výzvy roku 2021 pre HR manažérov: motivovať tím a posilniť psychiku zamestnancov
 14. Výzvy roku 2021 pre HR manažérov: motivovať tím a posilniť psychiku zamestnancov
 15. Čaká nás profesijná revolúcia?
 16. Čaká nás profesijná revolúcia?
 17. Grafton: Na Slovákov dopadla koronakríza
 18. Na Slovákov dopadla koronakríza
 19. Pracovný stres ovplyvňuje výkon 2/3 zamestnancov v SR
 20. Pracovný stres ovplyvňuje výkon 2/3 zamestnancov v SR
 21. Grafton: Zamestnancov teraz viac zaujíma zdravie, ekonomická stabilita a istota
 22. Grafton: Zamestnancov teraz viac zaujíma zdravie, ekonomická stabilita a istota
 23. Grafton: Vzťahy na pracovisku sú dôležitejšie ako zvýšenie mzdy
 24. Grafton odporúča: ako udržať sociálne
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky