Vplyv osvetlenia na produktivitu

06.07.2012

Dobré osvetlenie pracoviska s dokonale osvetlenými pracovnými priestormi je základným predpokladom na vytvorenie optimálnej pracovnej pohody a zvýšenie produktivity zamestnancov. Výhody dobrého osvetlenia sú oveľa väčšie, než sa pôvodne predpokladalo. Svetlo má pozitívny vplyv na zdravie a duševnú pohodu.

Ľudské oko je najlepšie prispôsobené dennému svetlu, ktoré je pre pracovné prostredie aj najvhodnejšie. Má však podstatnú nevýhodu v tom, že sa mení v závislosti na dennej a ročnej dobe i klimatických podmienkach. Preto musí byť doplnené alebo nahradzované umelým osvetlením.

Vplyv osvetlenia na výkon sa prejavuje v tom, že ak zvýšime intenzitu osvetlenia, zaznamenávame stúpanie výkonu. Hodnoty zvýšenia výkonu sa pohybujú podľa rôznych výskumov od 4 % do 35 %. (intenzita osvetlenia kancelárie by nemala byť menej ako 500 Lux v prípade, že je zabezpečené denné osvetlenie podľa predpisov). Údaje o vplyve intenzity osvetlenia na pracovný výkon sa hodnotia tak, že zvyšovanie intenzity osvetlenia do 150 – 200 luxov je významné s ohľadom na produktivitu práce. V prevádzkach so stálym umelým  osvetlením však musia byť hodnoty osvetlenia v luxoch z psychologických dôvodov mnohonásobne prekročené, aby sa aspoň čiastočne kompenzovala potreba denného svetla. Nedostatočne osvetlenie je príčinou úrazov a chýb, pri osvetlení sa plytvá energiou a pri nesprávnom umiestnení svietidiel sa zbytočne namáha zrak.

Hygiena osvetlenia si vyžaduje rešpektovať tieto zásady:
• Svetlo nesmie oslňovať (v zornom poli nesmie byť predmet s veľkou svietivosťou) – sklon stropov môže usmerniť svetlo v priestore, priame svetelné lúče sa dajú zjemniť vegetáciou, žalúziami, dôležitá je orientácia budov, samotné zónovanie okna.
• Na pracovisku nesmie vznikať ostré rozhranie medzi svetlom a tieňom. Striedaním pohľadu do  osvetlených a neosvetlených plôch sa zrak rýchlo unaví.
• Svetlo má do miestnosti prichádzať spredu a zľava, pripadne zhora tak, aby sme pri práci pravou rukou netienili.
• Úspornejšie je miestne osvetlenie pracoviska prenosnou lampou, ako stropné osvetlenie, dôležitá je rozmanitosť  – nudná uniformita osvetlenia môže viesť k únave a nedostatku pozornosti

Aby sme predišli negatívnym vplyvom osvetlenia, je vhodné vypracovať pre každé pracovisko optimálny svetelný režim.
Efektívna kancelária by mala disponovať najmodernejšími energeticky úspornými svetelnými systémami z dôvodu znižovania prevádzkových nákladov – elektrické osvetlenie vykazuje 35 až 50 % z celkovej spotreby elektrickej energie v komerčných budovách (optimálnou integráciou stratégie denného osvetlenia je možné zníženie o viac ako jednu tretinu).

Problémom súčasnej doby sa stali kancelárie bez okien a prirodzeného svetla. Potreba zníženia prevádzkových nákladov na minimum, návrh budovy, prenájom priestorov na prízemí alebo v suteréne príp. nedostatočná informovanosť má za následok vytvorenie nie práve optimálneho pracovného prostredia.
Podmienky môže zlepšiť pridanie osvetlenia z viacerých zdrojov, použitie teplých farebných tónov v interiéri alebo zelené rastliny.
Čiastočné riešenie ponúka americká firma SkyFactory.com, ktorá pomáha vytvoriť ilúziu priestoru. Iluminačné podhľady alebo virtuálne okná s LED podsvietením sú fotografickou ilúziou reálnej oblohy alebo okolitej prírody.

Prístupy k návrhu osvetlenia sú rôznorodé, závisia od mnohých skutočností, ale cieľ majú rovnaký – zabezpečiť optimálne riešenia denného osvetlenia v interiéroch budov.

Paris-Honotel Hotel Offices
Sieť hotelov Paris-Honotel nainštalovala svetelné stropy fi. SkyFactory v interiéri a suteréne v kanceláriách ich luxusného hotela v Paríži

Intereum-Herman Miller Showroom
Inštalácia svetelného podhľadu fi. SkyFactory v showroome Intereum-Herman Miller v Minneapolise, štát Minnesota, USA

Príklad riešenia kancelárie: Horizon Media Office – New York

Ing.arch. Martina Kratochvílová
Autorizovaný architekt SKA Absolventka Fakulty architektúry STU, so zameraním na interiér a doplnkového štúdia na Katedre architektúry VŠVU v Bratislave. Už viac ako 10rokov sa venuje architektúre, navrhovaniu stavieb, urbanizmu, interiérovej tvorbe a dizajnu v rôznych architektonických ateliéroch, súbežne aj vlastnej tvorbe. Od roku 2008 pracuje v spoločnosti Arch.Design Slovakia. Od roku 2012 člen Slovenskej komory architektov.
Prieskum

Top ponuky