APAS: Voľba strednej školy je dôležitá

10.07.2024

Úspešne zvládnuť prijímacie skúšky na strednú školu nebolo tento rok pre žiakov jednoduché. Dôvodom bola nielen konkurencia dvoch populačne silných ročníkov ôsmakov a deviatakov, ale aj nesúlad medzi ponukou miest na jednotlivých školách a predstavami žiakov a ich rodičov. Deviatakov, ktorí v prvom kole prijímačiek neuspeli, čakalo ďalšie kolo. I keď ich „druhou voľbou“ nemusel byť práve vysnívaný odbor, podľa zástupcov Asociácie personálnych agentúr Slovenska ju v budúcnosti možno ešte ocenia.

V septembri by mali na naše stredné školy nastúpiť žiaci z populačne mimoriadne silných ročníkov dnešných ôsmakov a deviatakov. Ich šance uspieť v prvom kole prijímacích pohovorov tak znižovala početná konkurencia a mnohé deti čakalo po zverejnení výsledkov sklamanie. Neúspešní deviataci absolvovali ešte druhé kolo prijímačiek – išlo však o školy, ktoré mali po prvom kole ešte voľné miesta. Na stredných školách je celkovo dostatok miest pre všetky deti, takže možnosť dokončiť si 10-ročnú povinnú školskú dochádzku na niektorej z nich bude mať nakoniec každý mladý človek, i keď to možno nebude práve tá jeho vysnívaná.

Záujem žiakov verzus uplatnenie v praxi

Keďže gymnáziá by mali pripravovať na vysokoškolské štúdium len tých najlepších žiakov, v súlade so stratégiou výchovy a vzdelávania by na nich malo pokračovať približne 20 % absolventov základných škôl. Na Slovensku je však dlhodobo najväčší záujem práve o gymnáziá. Naopak, žiakov priveľmi nelákajú odborné stredné školy. Najmä remeselné odbory tak ponúkajú voľné miesta aj pre druhé kolo prijímacích pohovorov.

Element5 Digital / Unsplash.com

Ilustračné foto: Element5 Digital / Unsplash.com

Prax pritom ukazuje, že absolventi mnohých menej atraktívnych odborov budú mať neskôr lepšiu pozíciu pri hľadaní zamestnania. „Na trhu práce je dnes najväčší záujem o absolventov IT a technických odborov, zdravotníckych profesií a remeselných odborov. Ich voľba tak môže mladým ľuďom zabezpečiť perspektívnu kariéru, keďže tieto profesie ponúkajú vysoké mzdy, široké možnosti na uplatnenie, stabilitu v zamestnaní a možnosť ďalšieho rastu,“ upozorňuje Peter Uličný, konateľ personálnej agentúry Proplusco a súčasne viceprezident Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS). Aj remeselné odbory, ktoré sú u dnešných žiakov menej populárne, môžu pre nich teda neskôr znamenať výhodu – keďže obsadzovanie týchto pracovných pozícií u nás predstavuje dlhodobý problém, pri hľadaní práce budú mať títo absolventi menšiu konkurenciu.

Odborníci odporúčajú dôkladný výber

V podobnej situácii ako dnešní deviataci budú o rok terajší ôsmaci – v silnej konkurencii početných ročníkov sa na najlukratívnejšie školy nemusia dostať ani dobrí žiaci. Na výber toho správneho smeru štúdia však majú čas ešte takmer rok. Čo pri ňom odporúčajú zvážiť tí, ktorí sa orientujú v požiadavkách pracovného trhu?

„Asi najlepšie kritérium pri výbere je, aby dieťa študovalo to, čo ho baví, na škole, ktorú zvládne. Na dnešnom pracovnom trhu je možnosť rekvalifikácie takmer vo všetkých odboroch a situácia sa aj vďaka vplyvu technológií tak prudko mení, že prvotné vzdelanie je mnohokrát dobrým základom, no nie jedinou podmienkou. A dobrý základ človek získa práve vtedy, keď sa učí niečo, čo ho baví a čo zvláda,“ radí Darina Mokráňová, výkonná riaditeľka agentúry INDEX NOSLUŠ.

Výnimkou sú podľa nej odbory, kde sa zo zákona vyžaduje konkrétne vzdelanie, ako napríklad zdravotná sestra, učiteľ, elektrikár a podobne. Aj keď dnes je podľa jej slov na trhu práce záujem o všetkých šikovných ľudí, prvotné nasmerovanie už na škole je dôležité. „Pri takýchto odboroch je rekvalifikácia síce možná, avšak náročnejšia. Ak deti inklinujú k týmto povolaniam, je potrebné brať na to ohľad už pri výbere strednej školy. Napríklad na elektrikára sa kuchár len tak jednoducho nepreškolí. Na to, aby mohol človek pracovať ako vodič, stačí zaškolenie či doplnenie vodičského oprávnenia,“ vysvetľuje.

Pre uplatnenie budú kľúčové digitálne aj mäkké zručnosti

Darina Mokráňová je presvedčená, že dopyt po manuálne zručných remeselníkoch, ale aj po odborníkoch ako sú zdravotníci či učitelia – už spomínané profesie, ktoré treba jednoducho vyštudovať, tu bude vždy. „Situácia sa však v súčasnosti prudko mení, takže potreby trhu sa môžu za pár rokov posunúť úplne inam,“ konštatuje.

Zásadnou témou sú pritom „počítačové“ zručnosti, ktoré sú čoraz dôležitejšou súčasťou rôznych pracovných oblastí. „Aj keď máme pocit, že mladí dnes žijú s mobilom prilepeným k ruke, vedieť správne pracovať s rôznymi softvérmi je tiež zaujímavé know-how. Ako rodič by som sa preto pri výbere strednej školy pozrela aj na rozsah a kvalitu výučby týchto predmetov, a to aj pri odboroch, kde to dnes nie je primárne nutné,“ radí riaditeľka personálnej agentúry.

Odborníci z APAS tiež očakávajú, že aj naďalej bude rásť dopyt po IT odborníkoch a technických profesiách. Okrem toho sa môže zvýšiť potreba odborníkov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a environmentálnych technológií. „Aj na Slovensku sa totiž budú potreby zamestnávateľov zrejme vyvíjať v súlade s globálnymi trendmi, ktoré zahŕňajú digitalizáciu, automatizáciu a zelenú ekonomiku,“ vysvetľuje Peter Uličný a dodáva na záver: „Firmy tiež budú stále viac hľadať flexibilných pracovníkov, ktorí sa dokážu rýchlo prispôsobiť meniacim sa podmienkam a ktorí majú silné digitálne zručnosti. Taktiež budú potrebovať zamestnancov s mäkkými zručnosťami, ako sú tímová práca, kritické myslenie a schopnosť riešiť problémy, čo sú schopnosti, ktoré sa nedajú tak ľahko automatizovať.“

Zdroj: APAS

Prieskum

Top ponuky