BPB: Spotreba energie vo verej. budovách

20.06.2022

Premiér Eduard Heger počas víkendu podporil opatrenia na zníženie spotreby energie vo verejných budovách, ktoré pripravila Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR spolu s odborníkmi z platformy Budovy pre budúcnosť. Dokument pod názvom Desatoro riešení pre správcov verejných budov obsahuje rýchle a investične nenáročné opatrenia, ktoré je možné realizovať v krátkom čase do začiatku budúcej vykurovacej sezóny. Navrhnuté opatrenia majú potenciál znížiť spotrebu energie na vykurovaní v rozsahu až do dvadsať percent.

 Gerd Altmann z Pixabay

Foto: Gerd Altmann / Pixabay.com

„V spolupráci s Úradom vlády SR sme identifikovali opatrenia, ktoré sú investične zvládnuteľné a rýchlo realizovateľné a pritom energeticky veľmi efektívne. Realizácia týchto opatrení bude mať štyri hlavné benefity – príde k úspore verejných financií; k zníženiu našej závislosti na dovozoch fosílnych palív zo zahraničia; k posilneniu našej energetickej bezpečnosti a v neposlednom rade je úspora energie významným príspevkom k ochrane klímy,“ konštatoval analytik platformy Budovy pre budúcnosť Richard Paksi.

Na Slovensku na nachádza viac než 15 000 verejných budov, ktoré tvoria hlavne školy a administratívne budovy. V neobnovených, energeticky neefektívnych budovách tvorí vykurovanie viac než 80% spotreby energie. Preto najväčší potenciál pre znižovanie spotreby energií vo verejných budovách predstavujú práve opatrenia spojené s vykurovaním.

„Už dnes vnímame veľmi intenzívne, že štát a samosprávy sa budú musieť, podobne ako domácnosti, vysporiadať s vysokými nákladmi na energie. Riešením však nie je vypnúť klimatizáciu v budove Národnej rady SR. Mali by sme k tomu pristúpiť oveľa zodpovednejšie a letné obdobie využiť na realizáciu zmysluplných opatrení, ktoré naozaj dokážu zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti budov, ale zároveň zachovať komfortné a zdravé prostredie v budovách,“ doplnila Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy. Nová kapitola REPowerEU predstavuje príležitosť, ako pre tieto opatrenia vyčleniť aj finančné prostriedky a podporiť tak samosprávy pri realizácii navrhnutých opatrení na verejných budovách.

Desať riešení, ktoré majú potenciál znížiť spotrebu energie na vykurovaní verejných budov v rozsahu až do dvadsať percent v skratke:

 1. Osadenie inteligentného systému merania spotreby energií v budove
 2. Zavedenie systémov efektívneho riadenia a regulácie energií
 3. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 4. Osadenie termostatických hlavíc
 5. Zateplenie podkrovia alebo strechy
 6. Zateplenie rozvodov tepla v budove
 7. Informačná kampaň alebo školenie o možnostiach úspor energie medzi zamestnancami
 8. Zníženie teploty vo vykurovaných miestnostiach aspoň o 1 °C
 9. Inštalácia obnoviteľných zdrojov energie
 10. Výmena starého osvetlenia za úsporné LED svietidlá
  Zdroj: Budovy pre budúcnosť
Prieskum

Top ponuky