BPB víta ambiciózne klimatické ciele EK

14.02.2024

Reakcia platformy Budovy pre budúcnosť na komunikáciu Európskej komisie: Cieľ Európy v oblasti klímy do roku 2040 a cesta ku klimatickej neutralite do roku 2050 udržateľnú, spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť.

Kelly Sikkema / Unsplash.com

Ilustračné foto: Kelly Sikkema / Unsplash.com

Zažívame bezprecedentné ambície pre klimatické ciele Európy. Aj napriek tomu, že návrh Európskej komisie znížiť emisie skleníkových plynov o 90 % do roku 2040 môže na prvý pohľad vyzerať nepredstaviteľné vzdialený, vítame ho. Je pravda, že množstvo legislatívnych balíčkov Európskej zelenej dohody ešte neprešlo implementáciu členských štátov a sú iba v procese a Európska komisia znova prišla s debatou o cieli pre rok 2040 a zvyšovaním ambícií.

Návrh Komisie vnímame ako potvrdenie trajektórie a mierne zvýšenie ambície. Podľa Klimatického zákona EÚ by totiž mali emisie v roku 2040 dosiahnuť pokles o 80 % oproti 1990 a pri pokračovaní súčasných opatrení vrátane implementácie Európskej zelenej dohody až 85 %. V tomto kontexte, zvýšenie ambície z 85 % na 90 % nevyzerá až tak nereálne.

Návrh teda logicky nadväzuje na už prijaté záväzky a je podporený impact assessmentom, v ktorom sa za tento scenár vyjadrila väčšina subjektov vrátane firiem. Aj napriek tomu, že reálne opatrenia budú musieť zrealizovať práve členské štáty, Európska únia týmto dáva silný signál, kam smerujeme a takéto ubezpečovanie dlhodobého smerovania a predvídateľnosti je niečo, čo potrebujú aj firmy, ktorým záleží na bezemisnej budúcnosti a ponúkajú svoje riešenie. Stavebný sektor bude hrať pre dosiahnutie týchto ambícií veľkú rolu. Firmy už dnes poznajú technológie a produkty, ktoré vedia sektor budov dekarbonizovať. Stačí, ak tieto ambície podporia aj politickí predstavitelia formou správne nastavených politík, opatrení a finančných impulzov pre budovy. Nie je však pochýb, že pre správnu implementáciu týchto ambicióznych politík potrebujeme vecnú diskusiu naprieč sektormi a dostatočný priestor, než sa návrh pretaví do legislatívy. Sme presvedčení, že v oblasti energetickej efektívnosti budov sa dá robiť oveľa viac, ako robíme dnes.

Zdroj: BPB

Prieskum

Top ponuky