Cena českej Inžinierskej komory

28.09.2022

Nové, nevšedné využitie technologických stavieb, invenčný prístup k historickému dedičstvu alebo citlivé prevedenie verejných a dopravných stavieb minimalizujúce dopady na životné prostredie. To sú prevažujúce rysy piatich realizácií, ktoré získali prestížnu Cenu Inžinierskej komory 2021. Ocenenie bola vyhlásená túto sobotu 24. septembra 2022 na Zhromaždení delegátov Českej komory autorizovaných inžinierov a technikov (ČKAIT).

Porota vyberala z celkom 28 realizácií a návrhov. Práve tento rok vyzdvihli nielen špičkové technologické riešenia, ale aj odvahu a invenciu tvorcov ocenených projektov. Tie sú v prípade tohtoročných víťazov vyjadrené na jednej strane až futuristickým prevedením, na druhej strane taktiež veľmi šetrným poňatím rešpektujúcim historický odkaz pôvodných stavieb.

„Vybraná pätica víťazov, ktorá dopĺňa ešte zvláštna cena poroty a cena verejnosti, do značnej miery predvída možný vývoj celého českého stavebníctva. Ten bude v ďalších rokoch aj s ohľadom na ekonomickú situáciu možná v znamení kľúčových infraštruktúrnych stavieb, kreativity a práve konverzií a rekonštrukcií. A predovšetkým hľadanie úsporných riešení,“ komentuje tohtoročné výsledky Cien Inžinierskej komory Ing. Robert Špalek, predseda ČKAIT.

Novú cestu k využitiu pôvodných objektov našli tvorcovia reštaurácie a pivovaru Solnice, konverzia tubusu veternej elektrárne na rozhľadňu s turistickým infocentrom Šibeník a Orbity - Kotolňa Park Radlice (III. etapa). Tie dopĺňajú ukážkové príklady riešenia ohľaduplného k prírode alebo krajinnému rázu umiestnenia stavieb - Veľký mestský okruh Brno - úsek Žabovřeská a Vodný svet vo Veľkých Karloviciach.

Hoci bude II. etapa Veľkého mestského okruhu v Brne, úsek Žabovřeská, dokončená až v roku 2024, tohtoročnú Cenu Inžinierskej komory získal tento projekt vďaka presvedčivému riešeniu náročného súbehu radu problémov tejto časti okruhu. Projektový tím pod vedením hlavného projektanta spoločnosti PK OSSENDORF, s.r.o. sa musel vysporiadať najmä so stretom súbežne vedenej infraštruktúry (komunikácia, električková trať, kmeňové stoky) s prírodnými prvkami ako je rieka Svratka, Wilsonov les či Žabovreské lúky. Porota ocenila napríklad to, že električka bola odklonená do tunela pod Wilsonovým lesom. „Stavba prešla pomerne zložitým procesom posúdenia jej vplyvu na životné prostredie, v ktorom bola skúmaná zhruba desiatka variantov,“ dodáva hlavný projektant Ing. David Berger.

ČKAIT

Foto: Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa, Zdroj: ČKAIT

Podobne citlivo prostredie výstavby zohľadnili tvorcovia Vodného sveta vo Veľkých Karloviciach, pod ktorým je ako generálny zhotoviteľ podpísaná spoločnosť PSG Construction, a. s. S ďalšími ocenenými stavbami zábavný park spája napríklad fakt využitia brownfieldu: celý areál bol vystavaný na mieste bývalého výrobného podniku. Pri jeho realizácii boli využité prírodné materiály, najmä kameň a drevo. Porotcovia ocenili popri inšpiratívnej kompozícii v teréne aj riešenie sáun v tvare valcov, ktoré sú umiestnené kaskádovito v tesnej blízkosti hlavnej budovy a tvoria tak architektonický doplnok celej stavby. „Teší ma, že po rekonštrukcii Grandhotela Tatra sme vo Veľkých Karloviciach mohli realizovať už druhý významný turistický cieľ a opäť sme tak prispeli k rozvoju tohto územia,“ uviedol Ing. David Blažek, riaditeľ otrokovického závodu PSG Con-struction a.s.

Podobné prednosti vyzdvihla porota aj pri konverzii tubusu veternej elektrárne na rozhľadňu s turistickým infocentrom Šibeník. Veterná farma pri Novom Hrádku na západnom úbočí Orlických hôr nebola nikdy spustená kvôli hluku. Projektanti z ateliérov Projecticon, s. r. o., a ABM architekti z objektu ponechali iba tubus, z ktorého vznikla atraktívna rozhľadňa. Bývalá transformovňa sa modernizáciou premenila na kotevné informačné centrum na trase česko-poľskej hrebeňovky. „Snažili sme sa maximálne využiť nefunkčné torzo a prestavať ho s minimálnymi finančnými prostriedkami,“ uviedol Ing. Pavel Ježek, ktorý bol projektantom aj technickým dozorom investora.

Do výšky sa vydali aj autori medializovaného projektu Orbita – Atelier Hoffman a DELTAPLAN, s. r. o., zodpovedný za stavebnú časť a koordináciu profesií. Ocenenie získali na mimoriadne využitie 120 metrov vysokého komína v areáli brownfieldu – bývalej továrne na letecké motory. Návrh počíta, a to neprehliadnuteľným spôsobom, s inštaláciou bytov a kancelárií. Porota vyzdvihla okrem iného vnímavý prístup k odkazu pôvodného príbehu miesta: základným motívom architektonického riešenia komína sa stal kľukový hriadeľ vrtuľového motora. Komín tvorí os hriadeľa a podlažie jeho čapy. „Stavba by sa mohla stať symbolom Radlic a svojim užívateľom ponúknuť jedinečný 360 stupňový výhľad na Prahu. Zatiaľ čakáme, či o tento typ bývania bude mať realitný trh záujem, a nie je teda isté, či sa bude realizovať,“ dopĺňa projektant Ing. Peter Blažka.

Až čitateľovo príkladne sa historického dedičstva zhostili aj tvorcovia reštaurácie a pivovaru Solnice v Českých Budějoviciach. Pod náročnou rekonštrukciou je ako projektový ateliér podpísaný Ateliér Heritas. Podarilo sa mu v tomto vyhľadávanom objekte prepojiť náročnú rekonštrukciu unikátneho krovu z prvej polovice 16. storočia so súčasnými vysokými požiadavkami na technologické vybavenie. Autentické interiéry zaručujú návštevníkom pobytový komfort, a to aj vďaka centru komplexnej chladiacej sústavy, inštalovanému v neďalekej budove. S historickým objektom je funkčne prepojená podzemnými produktovodami, ktoré vedú pod povrchom Piaristického námestia. „Cieľom rekonštrukcie Solnice bolo zachovať priestory v jednotlivých podlažiach vo svojej autentickej podobe a zároveň vybaviť budovu technickým zariadením najvyššieho štandardu požadovaným súčasnými normami pre prevádzku reštaurácie, spoločenskej sály a výstavných priestorov,“ popisuje hlavný projektant Ing. Libor Gregora.

„Domnievam sa, že ide do značnej miery o prevratné riešenie ukazujúce cestu pre využitie moderných technológií v historických centrách českých, moravských i sliezskych miest,“ dopĺňa verdikt poroty Ing. Robert Špalek.

V súlade s hlavnou kategóriou je aj tohtoročná Cena poroty, udelená tiež rekonštrukcii – v tomto prípade kúpeľnej kolonáde, hale Vincentka a ďalším stavbám v Luhačoviciach. Hlavnému projektantovi, kancelárii S-projekt plus, a. s., zo Zlína, sa podarilo neskoro obnoviť funkcionalistický komplex a zároveň sprístupniť návštevníkom nové priestory. „Sanačnými zásahmi prešli hlavné nosné prvky, ktoré sa pôsobením agresívnych minerálnych vôd ocitli mnohokrát v havarijnom stave, poškodené pôvodné mozaikové dlažby boli nahradené replikou, vrátená bola historická podoba osvetlenia,“ pripomenul hlavný projektant Ing. Jaromír Kudlák.

O reálnom prínose inžinierskych profesií potom svedčí ďalšie ocenenie - Cena verejnosti. Tú si za rok 2021 odniesla úspešná, a dokonca oproti plánu v predstihu dokončená Intenzifikácia Čistiarne odpadových vôd v Kamenici pri Prahe. Generálny projektant PROVOD – inžinierska spoločnosť, s. r. o., zhotovitelia Metrostav, a. s., D6 a Envi-Pur, s. r. o., či technický dozor Vodohospodársky rozvoj a výstavba, a. . „Pri prácach na zdvojnásobenie kapacity sa ukázalo, že nová časť je stavaná čiastočne na mieste bývalého rybníka a čiastočne na skalnatom podloží,“ dopĺňa stavbyvedúci Ing. Ondrej Kybast.

Zdroj: ČKAIT

Prieskum

Top ponuky