DACHSER testuje automatizované vozíky

11.11.2021

V súčasnosti sa na dvoch miestach DACHSER testujú automaticky riadené nákladné vozíky. Tieto vozidlá vykonávaním rutinných úloh dlhodobo uľahčujú prácu zamestnancom.

V rámci svojich výskumných a vývojových činností spoločnosť DACHSER v súčasnosti vykonáva rozšírené kolo testovania s cieľom zistiť, do akej miery môžu automatizované vozíky fungovať v skladoch popri ručne ovládaných vozíkoch. Na tento účel používa od začiatku roka po jednom automatizovanom vozidle v Langenau a Vaihingene. Čoskoro sa začnú aj testy rojovej inteligencie, pri ktorých budú obe tieto autonómne vozidlá spolupracovať na rovnakom mieste.

Dachser

Foto: DACHSER

Testy boli inšpirované predchádzajúcim projektom realizovaným spolu s Fraunhofer IML, ktorý je od roku 2017 súčasťou laboratória DACHSER Enterprise Lab. Používanie automatizovaných riadených vozidiel (AGV) by mohlo ušetriť zamestnancov od rutinných a fyzicky namáhavých prác a umožniť im sústrediť sa na náročnejšie úlohy. Ďalšou výhodou je prevádzkový čas vozidiel: môžu byť v prevádzke 24 hodín denne.

V súčasnosti vozidlá AGV vykonávajú úlohy, ako je preprava tovaru od vstupu do skladu do zón dodávok materiálu a do vysokých skladov, kde autonómne zdvíhajú a ukladajú palety. Vďaka prepojeniu spoločnosti DACHSER s vlastným systémom riadenia skladu (WMS) systémom MIKADO je možno nákladným vozíkom kedykoľvek prideliť úlohy na prepravu; potom si samy nájdu svoju trasu v sklade. Vozidlá AGV sú vybavené lítium-iónovými batériami, ktoré podporujú indukčné nabíjanie. „Proces nabíjania potrebuje základnú dosku a trvá len desať minút,“ vysvetľuje Daniele Andreano, vedúci tímu Contract Logistics Engineering v spoločnosti DACHSER, ktorý je zodpovedný za testy.

Bezpečnosť na prvom mieste

Keďže vozíky jazdia autonómne, bezpečnosť je na prvom mieste. Každý je vybavený niekoľkými snímačmi v rôznych výškach, ktoré umožňujú nepretržité snímanie okolia a hľadanie prekážok. Ak ich vozidlo zistí, systém automaticky zabrzdí a buď úplne zastaví, alebo vypočíta novú trasu, ktorá umožní vyhnúť sa prekážke. Ich maximálna rýchlosť 5 km/h tiež zohráva veľkú úlohu v oblasti bezpečnosti.

„Cieľom praktickej skúšky je získať cenné skúsenosti s používaním AGV v sklade a v spojení s tranzitným terminálom. To nám umožní pochopiť, ako môžu tieto vozidlá čo najlepšie podporiť zamestnancov pri ich každodennej práci a ako ich možno integrovať do každodennej prevádzky. S doterajšími výsledkami sme veľmi spokojní,“ hovorí Thomas Klare, vedúci oddelenia Corporate Contract Logistics spoločnosti DACHSER v Kemptene.

Zdroj: DACHSER

Prieskum

Top ponuky