Inženýrský den v Brně: Doba digitálna

12.10.2021

Zrýchlenie, alebo rozvrat? Oba scenáre prechodu stavebného konania do digitálneho prostredia sú možné. Autorizovaní inžinieri, technici a ďalšie profesie všeobecne veľmi vítajú ústup od tlačených výkresov. Vyzdvihujú tiež prednosti informačného modelovania stavieb (BIM) - nového, komplexného prístupu k stavbám, ktorý so sebou prináša viacparametrové projektovanie.

Zároveň ale odborná verejnosť upozorňuje na to, že digitalizácia stavebného konania sa netýka len projektantov, ale zasiahne do života všetkých občanov Slovenskej republiky. Éru riešenie rozsiahlych dokumentáciou a poštové korešpondencia nahradí v rámci akejkoľvek stavebnej dokumentácie elektronická komunikácia a elektronický obeh príslušných podkladov a dokladov.

 

1

Zdroj: ČKAIT

Digitalizácia bola hlavnou témou prestížneho Inžinierskeho dňa - konferencie, ktorú organizovala Slovenská komora autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe (ČKAIT) v stredu 22. septembra v priestoroch Fakulty stavebnej VUT v Brne. A ako zaznelo na konferencii niekoľkokrát, autorizovanej osoby sú na digitalizáciu stavebného konania pripravené. Elektronické autorizačné pečiatka budú mať k dispozícii už od začiatku budúceho roka.

"Pochybnosti však máme o štátnej správe a jej schopnosti počas necelých dvoch rokov, ktoré nás delia od plnej účinnosti nového stavebného zákona, zjednotiť metodiky pre všetky dotknuté orgány. Tie sa k dokumentácii budú aj naďalej vyjadrovať - ​​novo však pod gesciou zatiaľ ešte neexistujúceho Najvyššieho stavebného úradu, ktorý má od januára 2022 vzniknúť v Ostrave. V rámci transformácie stavebných úradov musí stať zabezpečiť dostatok kvalifikovaných úradníkov a prípravou v oblasti digitálneho prostredia," vyratúva prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, prvý podpredseda ČKAIT a moderátor brnenskej konferencie.

Odborníci z Komory sa zhodujú, že na prvom mieste celého procesu digitalizácie v stavebnom procese sú vykonávacej vyhlášky k novému stavebnému zákonu, ktoré sa teraz vytvárajú. Na niektorých z nich ČKAIT spolupracuje. E-government, čiže Portál občana s Portálom stavebníka, ktorého vznik má do 1. 7. 2023 garantovať nový Najvyšší stavebný úrad, musí podľa panelistov zabezpečiť prístup pre všetkých stavebníkov.

Vďaka prepojeniu so systémami bankový identity má teoretický prístup do Portálu občana teraz už 4,3 miliónov ľudí. Na konferencii však zaznelo, že polovica z nich o tom, zatiaľ nevie. Chýba teda nielen informačnú kampaň štátu, ale aj fungujúci call centrum pre otázky z radov bežných občanov. Zatiaľ bol odložený aj vznik e-Zbierky, ktorá mala sprístupniť v plnom aktuálnom znení s históriou všetky právne predpisy už od januára 2021 a ktorej sprevádzkovanie sa verejnosť tento rok zrejme nedočká.

Popri Portál stavebníka musí vzniknúť tiež Národný geoportál územného plánovania, Evidencia stavebných postupov alebo Informačný systém stavebného konania. "Aj preto dúfame, že programátori pre digitalizáciu stavebného konania budú vyberaní lepšie ako v prípade centrálnej registrácie vozidiel či povinnej registrácie verejných zákaziek prostredníctvom národných elektronických nástrojov v roku 2016. Problémy spojené s prechodom a prevádzkou týchto systémov si všetci dobre pamätajú, ostatne niektoré pretrvávajú dodnes," dopĺňa Ing. Robert Špalek, predseda ČKAIT.

Zákonodarcovia, ktorí sa na podpore digitalizácie stavebného konania zhodli naprieč politickým spektrom už v rokoch 2019 až 2020, hľadali oporu vo fungujúcich modeloch v zahraničí - hlavne v USA, vo Fínsku alebo vo Veľkej Británii. Jedným z iniciátorov digitalizácie na pôde Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR bol Martin Kupka, ktorý spolu s kolegami návrhmi pre zákonné zmeny pripravil. Popri analýzy dobrej praxe z menovaných krajín boli podkladom aj vstupy českých inžinierskych a architektonických kancelárií, ktoré majú vďaka zákazkám v zahraničí s digitalizáciou bohaté skúsenosti.

"Spoločnými hlavnými znakmi všetkých skúmaných aplikácií bola ovládanie celého procesu z jedného miesta, možnosť ukladať na diaľku aj objemné dátové súbory projektových dokumentácií, transparentný priebeh celého stavebného konania, časová kontrola celého procesu - vrátane vzájomnej kontroly úradníkov a garancie kontinuity rozhodovanie a možnosti sledovať aj spätne priebeh stavebného konania, "uviedol poslanec Martin Kupka. Ten na inžiniersku dňu 2021 predstavil, ako digitalizácie v USA pomohla zjednodušiť stavebné konanie, a to aj napriek tamojšej náročný právny rámec vyžadujúci celý rad odborných stanovísk a zhodnotenie verejných záujmov. 

Zdroj: ČKAIT

Prieskum

Top ponuky