IUR víta schválenie staveb. legislatívy

03.05.2022

Law

Ilustračné foto: succo / Pixabay.com

Vo väzbe na schválenie zákonov o výstavbe a o územnom plánovaní si Vám dovoľujem zaslať stanovisko Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR):

Inštitút urbánneho rozvoja víta schválenie zákonov o výstavbe a o územnom plánovaní. „Slovensko tak čakajú mesiace tvrdej práce na zakladaní nového úradu, precizovaní procesov a zjednotenie legislatívy spojenej s novými zákony. Osvieženie byrokratických pravidiel starých 46 rokov prinesie v roku 2024, ako výsledok novej legislatívy, rýchlejší schvaľovací proces na úradoch a veríme, že tak aj zvýšenú dostupnosť bývania. Kvalitná legislatíva zabezpečí ochranu všetkých zákonných práv, ktorých sa územné plánovanie a výstavba dotýka. S ohľadom na množstvo pozmeňujúcich návrhov prijatých v druhom čítaní sa zákonom budeme podrobnejšie vyjadrovať po ich zverejnení a dôkladnom naštudovaní,“ uviedol Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ IUR.

Zdroj: IUR

Prieskum

Top ponuky