Prieskum: Podporujeme obnoviteľné zdroje

07.01.2022

Prieskum verejnej mienky: „Podporujeme obnoviteľné zdroje a úspory energie, ale sme skeptickí k tomu, či to naše domácnosti ochráni pred zvýšením nákladov za energie”

Až 72 % občanov SR súhlasí s tým, aby jednou z priorít štátu v energetickej politike bolo väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Aj napriek tejto masívnej podpore využívania OZE sú však ľudia spektickí k tomu, či im obnoviteľné zdroje a úspory energie  pomôžu zvládnuť rastúce ceny energií.  Približne 66 percent respondentov si totiž myslí, že aj keby malo Slovensko energeticky úsporné budovy a efektívnejšie využívalo obnoviteľné zdroje energie,  tak by sa ich náklady za energie pre domácnosti zvýšili. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý pre Slovenskú klimatickú iniciatívu realizovala na vzorke 1 009 respondentov v období medzi 20 – 27.10. 2021 agentúra Focus.

Solarimo z Pixabay

Foto: Solarimo / Pixabay 

„Dobrá správa je, že prieskum jednoznačne potvrdil, že si naši občania uvedomujú dôležitosť ďalšieho rozvoja a efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energií - hlavne slnečnej a veternej energie.  Ak 72 percent opýtaných úplne alebo skôr súhlasí s tým, aby sa väčšie využívanie OZE zaradilo medzi priority štátu a len 5 percent respondentov je zásadne proti, ide o silný a pomerne jednoznačný signál našim politikom,” vyhlásil predseda Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba.

Podľa Slovenskej klimatickej iniciatívy hlavnú prekážku rozvoja OZE v SR dnes predstavujú zbytočná byrokracia, komplikované a zdĺhavé povoľovacie procesy, ako aj vysoké administratívne poplatky.  Iniciatíva preto už v októbri vyzvala Vládu SR na diskusiu, ako tieto bariéry odstrániť.

„Prieskum nám ukázal ešte jednu zaujímavú vec - ľudia chápu význam obnoviteľných zdrojov a úspor energií, ale obávajú sa, že ani realizácia týchto opatrení im nepomôže a aj tak im porastú náklady za energie v domácnostiach. Tu vidíme obrovský priestor pre lepšiu osvetu, odstránenie bariér rozvoja OZE a nastavenie podporných mechanizmov na podporu využívania OZE a úspor,” konštatovala  koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy Kateřina Chajdiaková.

Ako dodala: “Pre ďalší rozvoj OZE ale aj úspor energií  bude zásadné, aby sa kompetentným podarilo odstrániť bariéry rozvoja OZE a nastaviť systém tak, by sa občanom pri efektívnom kombinovaní úspor, energetickej efektívnosti a využitia OZE nezvyšovali náklady na energie v ich domácnostiach.”

Podľa Slovenskej klimatickej iniciatívy  sú obnoviteľné zdroje energie kľúčové pre dekarbonizáciu všetkých sektorov nášho hospodárstva. Sú najlacnejšie z hľadiska životného cyklu, dlhodobo udržateľné a produkujú najmenej emisií spomedzi všetkých dostupných možností. Iniciatíva v tejto súvislosti tiež pripomína, že bez ďalšieho rozvoja OZE nemôžeme naplniť ani tie najzákladnejšie klimatické ciele SR.

Zdroj: Slovenská klimatická iniciatíva

Prieskum

Top ponuky