Rast reálnych miezd sa zrýchlil

03.06.2024

Priemerná mzda v úvode roka dynamicky rástla. Dynamika jej medziročného (nominálneho) rastu sa síce v porovnaní s minulým rokom jemne spomalila, v dôsledku ďalej zvoľňujúcej inflácie sa ale reálny rast miezd vyšplhal na takmer 3-ročné maximum, resp. bol tretí najrýchlejší za posledných 10 rokov (rýchlejšie reálne mzdy rástli v druhom štvrťroku 2019 a popandemickom druhom štvrťroku 2021) a šiesty najrýchlejší za posledných 20 rokov. Rast miezd bol pritom relatívne plošný a prechádzal naprieč odvetviami ekonomiky. Reálne mzdy medziročne rástli vo všetkých odvetviach ekonomiky. Mzdy medziročne rástli ako v súkromnom, tak aj verejnom sektore (vo verejnom sektore ako dôsledok minuloročnej septembrovej valorizácie miezd).

Towfiqu barbhuiya / Unsplash.com

Zdroj: Towfiqu barbhuiya / Unsplash.com

Podľa údajov Štatistického úradu dosiahla priemerná hrubá mesačná mzda na Slovensku v prvom štvrťroku tohto roka 1 447 EUR. Dynamika jej medziročného rastu sa síce spomalila z 10,6% na 9,0%, v reálnom vyjadrení sa ale jej medziročný rast zrýchlil z 3,9% až na 5,6%. Už v prvom kvartáli sa tak reálne mzdy vrátili približne na úroveň spred nástupu energetického/inflačného šoku.

Podľa očakávaní nominálne mzdy v úvode roka rástli rýchlejšie ako nominálna produktivita práce, inými slovami pokles reálnych jednotkových nákladov práce, ktorý sme mohli pozorovať počas väčšiny obdobia poznačeného inflačnou krízou, sa zastavil. Potvrdzuje sa tak, že spätná indexácia miezd v prvej fáze preliala vyššie (nominálne) tržby nafúknuté infláciou do zisku zamestnávateľov, na napätom trhu práce sa však ale tieto inflačné zisky zamestnávateľov postupne predsa len začínajú rozpúšťať vo vyšších mzdách zamestnancov. Relatívne silný rast reálnych miezd by mal tento rok výdatne dotovať aj spotrebu domácnosti.

Medziročný rast miezd bol v úvode roka plošný a prechádzal naprieč odvetviami ekonomiky. Napriek tomu, že tento rok nebola naplánovaná valorizácia miezd vo verejnom sektore, väčšina odvetví s vysokým podielom verejných a štátnych zamestnancov si i v úvode roka udržala dvojcifernú dynamiku medziročného rastu miezd – verejná správa o 11,6%, vzdelávanie o 11,8% a zdravotníctvo o 11,0%. Dôvodom je minuloročné septembrové zvýšenie miezd, ktoré sa stále prejavuje na medziročnom porovnaní miezd. V porovnaní so záverom minulého roka sa ale dynamika medziročného rastu miezd vo verejnom sektore predsa len mierne spomalila. Pomerne dynamický rast miezd si držala aj väčšina komerčnej časti ekonomiky. Medziročný rast miezd v priemysle sa dokonca nepatrne zrýchlil z 11,4% na 11,5%, predovšetkým v dôsledku vyše 20% (21,4%) nárastu miezd v energetike. Dynamika rastu miezd v spracovateľskom priemysle sa naopak jemne spomalila 11,2% na 10,8%. Dvojciferné dynamiky medziročného rastu miezd okrem verejného sektore a priemyslu zaznamenal ešte aj finančný sektor (11,4%). Najpomalší rast miezd zaznamenali zamestnanci v odborných, vedeckých a technických činnostiach (len 3,5%), v stavebníctve (4,8%) a v IT a komunikáciách (5,9%).

Najnižšiu priemernú mzdu (834 EUR) dostávajú stále zamestnanci v hoteloch a reštauráciách, najvyššiu (2 942 EUR) vo finančných službách.

Z hľadiska regiónov rástli mzdy v úvode roka najrýchlejšie v Banskobystrickom (10,0%), Bratislavskom a Košickom (zhodne o 9,7%) kraji, naopak najpomalšie v Nitrianskom kraji (len o 4,5%). Rozdiely v priemernej mzde medzi regiónmi Slovenska ostávajú naďalej pomerne veľké - kým v Bratislavskom kraji dosahuje priemerná mzda až 1 838 EUR, v Prešovskom len 1 119 EUR

Výhľad

Vysoká inflácia minulého roka by mala cez spätnú indexáciu miezd i tento rok naďalej podporovať rast nominálnej mzdy v komerčnej časti ekonomiky. Na rozdiel od minulého roka však už priemerná mzde nedostane dodatočný impulz z verejného sektora. Medziročne síce v prvej polovici bude ešte doznievať minuloročné (septembrové) zvýšenie miezd vo verejnom sektore, dynamika rastu miezd sa však začne spomaľovať. V priemere za celý rok očakávame, že nominálna mzda by mala vzrásť o približne 8%. Keďže však inflácia tento rok spomalí z minuloročných dvojciferných úrovní pod 3%, reálne mzdy by si mali pripísať pomerne citeľné zrýchlenie. V priemere by tento rok mohli vzrásť až o približne 5% a už v priebehu tohto roka by sa tak mali vrátiť na úrovne z obdobia pred inflačným šokom (2021).

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky

Prieskum

Top ponuky