Revolúcia riadenia stavebných projektov

28.05.2024

PlanRadar, popredná platforma pre riadenie stavebných projektov, ponúka sofistikované riešenie pre archiváciu, organizáciu a zdieľanie veľkého množstva dát, a to vo všetkých fázach realizácie projektu. Takýto zber dát je pre firmy obrovsky cenný, pretože umožňuje hladší priebeh jednotlivých etáp výstavby a súčasne prispieva k celkovej efektivite podnikania. V súčasnom dynamickom prostredí sú práve komplexné dáta kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim rozhodovanie a strategické plánovanie.

Prostredníctvom digitálnych platforiem pre stavebných profesionálov (tzv. PropTech z anglických slov property & technology) je možné zhromažďovať všetky informácie o projekte na jednom mieste. Či už ide o detaily zákazky, pracovné príkazy, vizuálnu dokumentáciu výstavby či výstupné kontroly kvality, centralizácia týchto dát poskytuje ucelený pohľad o priebehu a efektivite projektu, rovnako ako odhaľuje jeho slabé miesta. Na ich základe je možné následne optimalizovať procesy, lepšie využívať zdroje aj zmierňovať riziká v rámci celého životného cyklu nehnuteľnosti.

PlanRadar

Foto: PlanRadar

„PlanRadar firmám poskytuje neobmedzený dátový archív s okamžite prístupnými informáciami o konkrétnych projektoch, ktoré je možné pridávať, upravovať a komentovať v reálnom čase. Zároveň je cenným zdrojom informácií pre dlhodobé plánovanie. Uchovávanie výstupov z viacerých projektov naraz uľahčujeme kľúčovým pracovníkom strategické rozhodovanie a pomáhame im zefektívniť podnikanie,“ opisuje Ivan Petráš, expert na digitalizáciu v spoločnosti PlanRadar, a dodáva: „Priebežná analýza stavebným spoločnostiam umožňuje predvídať zmeny na trhu, udržať si náskok pred konkurenciou a zaistiť si trvalý úspech v tomto dynamickom odvetví.”

Prostredníctvom analýzy historických dát a ukazovateľov výkonnosti je možné rozpoznať opakujúce sa vzorce či oblasti vyžadujúce zlepšenie pracovných postupov alebo zavedenie účinnejších praktík s cieľom optimalizovať výsledky. Digitálne riešenia navyše umožňujú získavať dáta o jednotlivých nákladoch, využití konkrétnych materiálov a aktivite zúčastnených subdodávateľov. V prípade, keď nejaká firma neplní svoje záväzky vo vopred stanovenej lehote, sú tieto informácie bezodkladne k dispozícii a stavbyvedúci môže urobiť príslušné kroky na riešenie problému.

Ďalšie odvetvia ako napríklad automobilový priemysel už so zberom dát a ich analýzou aktívne pracujú. Slúži im na priebežné zlepšovanie výsledkov, či už ide o optimalizáciu procesov alebo vyvíjanie múdrejších riešení. Avšak stavebníctvo tento potenciál zatiaľ naplno nevyužíva. Dlhodobo sa radí k sektorom, ktoré sú v celosvetovom meradle najviac rezistentné voči moderným technológiám a patria k najhorším v oblasti produktivity práce. Tá podľa Eurostatu počas minulej dekády vzrástla iba o 2 %, zatiaľ čo pri iných odboroch až o 20 %. Prijatím moderných technológií, medzi ktoré sa radia platformy založené na digitálnej správe a zdieľaní dát, sa preto otvára príležitosť k významnému rastu a zvýšeniu konkurencie schopnosti firiem v tuzemsku aj zahraničí.

Zdroj: PlanRadar

Prieskum

Top ponuky