Stavebníctvo v novembri na rástlo

30.01.2024

Stavebníctvo v novembri doručilo pomerne silný výkon, a to i napriek nie úplne ideálnym poveternostným podmienkam. Potiahla ho najmä výstavba infraštruktúry podporená finalizáciou verejných projektov financovaných z rozpočtu EÚ. Prekvapivo silné čísla však stále vykazuje aj väčší segment výstavby budov, ktorý na jeseň pomerne dobre odolával vysokým úrokovým sadzbám. 

Podľa údajov Štatistického úradu sa produkcia stavebníctva v novembri zvýšila o 2,4% (sezónne očistená). Dynamika jej medziročného rastu sa tak zrýchlila z 5,0% na 6,9%. K pomerne silnému medzimesačnému rastu produkcie prispela aj korekcia produkcie tuzemských stavebných firiem v zahraničí. Tá vymazala približne tretinu výrazných októbrových strát a obnovila tak ľahký rast v medziročnom porovnaní (2,0%, po 11,2% medziročnom poklese v októbri). Tuzemská produkcia stavebných firiem vykazuje v posledných mesiacoch menšiu volatilitu a jednoznačnejší rastúci trend. V novembri sa zvýšila o 0,5% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank) a dynamika jej medziročného rastu sa zrýchlila z 7,0% na 7,3%.

 Anthony Fomin / Unsplash.com

Ilustračné foto:  Anthony Fomin / Unsplash.com

Tuzemskú produkciu stavebných firiem ťahal nahor najmä menší z jej dvoch segmentov – výstavba infraštruktúry. Tá ťaží najmä z finalizácie viacerých projektov financovaných z rozpočtov EÚ. Napriek zvýšeniu produkcie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (o 1,2% - sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank)  sa dynamika jej medziročného rastu (v dôsledku nepriaznivého bázického efektu) predsa len spomalila z 17,7% na 11,1%. Väčší zo segmentov stavebníctva v prvých jesenných mesiacoch príjemne prekvapoval. Vykazoval prevažne rastúce čísla, a to i napriek vysokým úrokom pohybujúcim sa na viac ako desaťročných maximám, čo by malo podľa teórie utlmovať rezidenčný realitný trh i podnikové investície. November podľa očakávaní priniesol ľahkú korekciu, avšak produkcia vo výstavbe budov ostáva stále vysoko nad očakávaniami. V dôsledku priaznivej bázy (prudký dočasný pokles produkcie v novembri predchádzajúceho roka), sa dynamika medziročného rastu stavebnej produkcie vo výstavbe budov dokonca zrýchlila z 1,2% na 5,1% (najsilnejší medziročný rast od januára), a to i napriek medzimesačnému poklesu (o 2,1% - sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank). Predpokladáme, že relatívne silné jesenné čísla vo výstavbe budov nebudú dlhodobo udržateľné a sú len dôsledkom dobehu viacerých projektov z minulosti. Novembrová korekcia by tak mohla byť len začiatkom trvácnejšieho trendu. Potvrdzuje to aj pohľad na štatistiky výstavby bytov – rozostavanosť bytov zostupuje zo svojho maxima len veľmi pomaly (v treťom štvrťroku bolo rozostavaných o 3,5% menej bytov ako na vrchole v druhom štvrťroku minulého roka), avšak novo začatá výstavba prudko klesá (medziročne sa za posledných 12 mesiacov začala výstavba o štvrtinu menšieho počtu bytov, čo bolo najmenej od prvého kvartálu 2015).

Výhľad

Stavebníctvo bude v tomto roku najskôr zápasiť s nižším dopytom v oboch svojich  segmentoch. Výstavbu budov budú brzdiť stále vysoké úroky a klesajúca investičná aktivita v ekonomike, výstavba infraštruktúry sa bude musieť vysporiadať s prechodným obdobím, kedy sa ukončia viaceré projekty financované z predchádzajúceho rozpočtovacieho obdobia. Nábeh stavebných projektov z nového rozpočtovacieho obdobia, či Plánu obnovy môže pritom brzdiť nový politický cyklus. Skúsenosti z minulosti naznačujú, že s nástupom novej vlády často dochádza aj k prehodnocovaniu priorít, čo dočasne spomaľuje i nábeh nových verejných projektov výstavby infraštruktúry. Na druhej, v porovnaní s rokom 2016 (predchádzajúci prechod medzi rozpočtovacími obdobiami) by pokles mohol byť predsa len o niečo miernejší, a to vďaka fázovaniu projektov. Časť projektov tak bude financovaná z dvoch rozpočtovacích období a stavebné práce by tu mali plynulo pokračovať aj v tomto roku.

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky

Prieskum

Top ponuky