ŠÚSR: Stavebníci v apríli pritvrdili

03.07.2024

Stavebná produkcia v apríli vzrástla prvý mesiac v tomto roku, a to až o 9 % medziročne. Nová domáca výstavba sa rozbehla a medziročne vzrástla o viac ako 8 %. Aj opravy a údržba zaznamenali rast o viac ako 8 %. Výstavba budov zrýchlila o 8,1 %, čo bolo najviac za 14 mesiacov. Práce na inžinierskych stavbách vzrástli o 5,6 %. Produkcia stavebných firiem v zahraničí vzrástla o takmer 25%, pričom podiel zahraničných prác na celkovej produkcii tvoril takmer 12 %.

Bermix Studio / Unsplash.com

Ilustračné foto: Bermix Studio / Unsplash.com

V porovnaní s prvými štyrmi mesiacmi minulého roka, však stavebná produkcia klesla o 2,7 %. Nová výstavba na Slovensku klesla o 4 % a rovnako tak ostatné práce klesli o 7,1 %, rástli iba opravy a údržby (+1,2 %).

Údaje stavebnej produkcie v apríli reflektovali na tradične sezónne najsilnejšie jarné obdobie zahájenia prác. Tento rok podľa nášho názoru vývoju novej výstavby budov vo výraznej miere pomohli najmä zlepšujúce sa domáce ekonomické parametre (kúpna sila obyvateľstva, pokles inflácie, silný trh práce) a očakávaný výhľad developerov a stavebných producentov pre pokles úrokových sadzieb úverov na bývanie, kde sa pozornosť zameriava na jeseň tohto roka. Vtedy by podľa väčšinového názoru predsa len mal byť znateľný pokles referenčných úrokových sadzieb ECB aj na domácom trhu. Preto by kľúčová nová výstavba mala v raste pokračovať aj vo zvyšku stavebnej sezóny, aj keď rast nebude úplne lineárny, vzhľadom na povahu jednotlivých projektov.

V rámci opravy a údržby a inžinierskych stavbách, boli hlavným stimulom aj vládne zákazky, ktoré by mali pokračovať v priebehu celej sezóny. Celkovo hodnotíme údaje ako uspokojivé, aj keď medziročné porovnanie za celý štvrťrok je naďalej slabšie. Zlepšenie za súhrnné štatistiky, by sme však mohli vidieť už relatívne skoro po lete, kedy by okrem ekonomických faktorov mala začať pomáhať aj štatistická báza (nižšie údaje v čase druhej polovice minulého roka).

Autor: Tomáš Boháček, analytik 365.bank

Prieskum

Top ponuky