Týždeň zelených budov aj o zodpovednosti

13.10.2021

Koncom septembra sa odohral už 11. ročník Týždňa zelených budov, ktorý je súčasťou globálnej kampane na podporu udržateľnej a zodpovednej výstavby. Hlavným mottom tohtoročného týždňa zelených budov je „Klíma a jej výzvy pre budovy, spoločnosť a ekonomiku.“

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC), ktorá v rámci týždňa zorganizovala sériu podujatí o udržateľnej výstavbe, chce upriamiť pozornosť na príležitosti, ktoré otvára medzisektorová spolupráca a tiež na celospoločenský význam dostupnosti udržateľného bývania.

Budova

Foto: SKGBC

Nad Týždňom zelených budov 2021 prevzali záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andrej Doležal a tiež minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj.

Klíma a zdravé a udržateľné životné prostredie je v súčasnosti jednou z najvážnejších tém vyžadujúcich celosvetovú pozornosť. „Viac ako tretinu globálnych energetických emisií uhlíka produkuje segment stavebníctva. Poznáme však nástroje a procesy, ktoré umožňujú zvyšovať udržateľnosť i efektívnosť výstavby a rekonštrukcií, minimalizujú uhlíkovú stopu a redukujú odpad,“ uviedol Pavol Kukura, predseda predstavenstva SKGBC. Ako dodal, mnohé úspešné projekty súčasne ukazujú možnosti podpory zdravého vnútorného prostredia budov. Ochrana zdravia jednotlivcov sa tak spája s ochranou životného prostredia.

Základom pre implementáciu zodpovedných riešení je podľa výkonnej riaditeľky Rady Barbary Plachej prepájanie zástupcov stavebného sektora, predstaviteľov štátu, odbornej a širokej verejnosti. „Udržateľná výstavba, ktorá je zároveň dostupná, je nielen trendom, ale i nevyhnutným predpokladom dlhodobej zmeny. Musíme hovoriť o jej význame, prínosoch, aj o zdrojoch potrebných na to, aby sa stala novým štandardom,“ skonštatovala.

Klíma a jej výzvy pre budovy, spoločnosť a ekonomiku

Hlavným mottom tohtoročného týždňa zelených budov je „Klíma a jej výzvy pre budovy, spoločnosť a ekonomiku.“ Program týždňa tvorí séria odborných podujatí, workshopy pre študentov stredných škôl a záverečný slávnostný večer sumarizujúci najdôležitejšie výstupy celého Týždňa. Vstup na všetky podujatia je vďaka partnerom týždňa bezplatný; v súvislosti s aktuálnom epidemiologickou situáciou je potrebná online registrácia. Generálnymi partnermi Týždňa zelených budov 2021 sú Saint-Gobain a VÚB banka.

„Efektívne a udržateľné budovy s kvalitným vnútorným prostredím môžu byť každodenným štandardom jedine ak dosiahneme spoluprácu všetkých stakeholderov. Práve preto vnímame Týždeň zelených budov ako príležitosť na spájanie a možnosť inšpirácie odborníkov zo všetkých oblastí, kde Saint-Gobain ponúka pohľad výrobcu a dodávateľa inovatívnych stavebných výrobkov a systémov,“ hovorí Miroslav Zliechovec zo spoločnosti Saint-Gobain. „V našich príspevkoch predstavíme možnosti ako zvýšiť efektívnosť a udržateľnosť výstavby prípravou mimo staveniska, ako optimalizovať procesy a logistiku s cieľom zníženia uhlíkovej stopy. Keďže v zlom prostredí sa ťažko dosahujú dobré výsledky, budeme hovoriť aj o meraní a zabezpečení kvality vnútorného prostredia v budovách, so špecifickým fokusom na školy.“

V rámci samostatného podujatia sa bude Týždeň zelených budov zameriavať aj na možnosti financovania a investícií do udržateľných projektov. Ako uviedol Zdenko Štefanides, hlavný ekonóm VÚB banky: „Chceme otvoriť tému ako slovenské banky môžu prispieť k financovaniu zelených projektov a implementácii zelených riešení. Pretože aj napriek tomu, že na zmiernenie dôsledkov  klimatickej krízy prostredníctvom financovania udržateľných budov je z európskych peňazí vyčlenený obrovský balík peňazí, pokiaľ sa nezapojí aj súkromný sektor, nebude to stačiť.“

Zdroj: SKGBC

Prieskum

Top ponuky