Ako dosiahnuť dokonalý hybridný pracovný model?

07.11.2022

Organizácie, ktorých zamestnanci pracujú prevažne v kanceláriách, sa snažia nájsť balans medzi prácou z domu a v ofise. Hľadajú optimálnu úroveň obsadenosti pracovísk a optimálny model hybridnej práce. Prečo však spoločnosti chcú po ľuďoch, aby sa vrátili do kancelárie?

Dôvody návratu do kancelárií sú ovplyvnené kombináciou spúšťačov, a to vrátane:

 • Potreby optimalizovať výdavky na facility manažment.
 • Zlepšenie spolupráce, produktivity a budovania tímu
 • Oživenia firemnej kultúry a budovania firemných hodnôt
 • Podpory rozvoja mladých talentov a prirodzený mentoring
 • Optimalizácie skúsenosti pre tých, ktorí pracujú v kancelárii 5 dní v týždni (t. j. aby nechodili do poloprázdnej kancelárie)

Brooke Cagle / Unsplash.com

Ilustračné foto: Brooke Cagle / Unsplash.com

3 prístupy k hybridnému pracovnému modelu

Hybridný pracovný model by mal byť v súlade s kultúrou, víziou a hodnotami spoločnosti. Existujú v podstate tri hlavné prístupy:

 1. Office-first: Prítomnosť v kancelárii po väčšinu pracovného času je rozhodujúca pre firemnú kultúru alebo povahu práce.
 2. Zmiešané: Ponúka flexibilitu a možnosť dištančnej práce, ale očakáva rovnováhu času, ktorý zamestnanci strávia mimo v kancelárie a v kancelárii
 3. Virtual-first: Dištančná práca po väčšinu času je akceptovaná, nemá zásadný vplyv na pracovný výkon, ľudí a kultúru

Prieskum realitno-konzultačnej firmy CBRE medzi klientmi a zamestnancami ukázal, že ľudia trávili pred pandémiou v priemere 0,8 dňa v týždni doma. Na otázku, koľko dní v týždni by teraz chceli pracovať z domu alebo pracovať na diaľku v roku 2022, bola odpoveď 2,8 dňa v týždni. To je zjavný posun v myslení a preferenciách v prospech hybridného modelu práce.

Dajte ľuďom dôvod, prečo sa vrátiť

Spoločnosti dnes musia zamestnancom poskytnúť pádne dôvody, aby ich prilákali do kancelárií a zlepšili tak dochádzku. V súčasnosti zostáva obsadenosť nízka, pričom iba 3 % klientov CBRE považujú svoju úroveň obsadenosti za optimálnu. Tretina opýtaných dokonca uviedla, že ich obsadenosť je 40% alebo menej percent pod optimálnou obsadenosťou.

Spoločnosť CBRE zistila, že mnohé firmy stále váhajú. Snažia sa zosúladiť požiadavky na obsadenosť kancelárií a na prehlbovanie vzťahu so zamestnancami. Avšak tento vzťah je mimoriadne dynamický, mení sa s infláciou, energetickou krízou a ďalšími pohybmi na trhu. Neexistuje teda univerzálne riešenie na zvýšenie obsadenosti ofisov, hoci podľa správy Envoy’s 2022 Workplace Trends Report firmy za týmto účelom zvýšili investície do troch oblastí:

 • Podujatia a aktivity v kancelárii (174 % nárast)
 • Nástroje / technika pre spoluprácu na diaľku (83 % nárast)
 • Jedlá a nápoje v kancelárii (nárast o 62 %)

Ani takéto benefity a incentívy ale nemajú trvalý vplyv na zvýšenú návštevnosť kancelárií. Dlhodobé riešenie sa odvíja od vízie, kultúry, potreby a správania firmy a jej ľudí. Dôležitú úlohu hrajú aj ďalšie faktory, ako je veľkosť kancelárie, umiestnenie a demografické ukazovatele.

Návod: CBRE „Making Hybrid Work“

Model „Making Hybrid Work“, vyvinutý CBRE stanovuje osem krokov, ktoré môže organizácia postupne absolvovať, aby zabezpečila úspech hybridnej práce na svojom pracovisku. Kľúčom k úspechu sú jasné a konzistentné údaje od manažmentu. Model pomáha diagnostikovať výzvy, ktorým firmy čelia. Poskytuje praktické rady a podporu v troch kľúčových oblastiach:

 • Pracovná skúsenosť, ktorú majú zamestnanci pri práci v kancelárii
 • Návyky osvojené na podporu efektívnych hybridných pracovných postupov
 • Správanie v hybridnom modeli práce, ktoré je očakávané od zamestnancov a manažmentu


Po absolvovaní osemstupňového návodu „Making Hybrid Work“ organizácie vyvinú vlastný hybridný pracovný model, šitý na mieru a rozlúsknu faktory, ktoré motivujú ich zamestnancov vrátiť sa do kancelárie (ak je to samozrejme pre nich to najvhodnejšie miesto na výkon práce). V zásade možno „motivačné“ faktory rozdeliť na fyzické a humanocentrické.

Fyzické

Prispôsobte fyzické kancelárske priestory tak, aby zahŕňali vybavenie a technológie, ktoré podporujú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Môžu to byť telocvične, priestory pre relax, herne, jasle či škôlka pre deti zamestnancov, čistiareň, kaderníctvo alebo servis bicyklov. Zamestnanci sa budú cítiť podporovaní vybavením kancelárie a benefitmi. Výhody návratu do kancelárie budú viditeľné a prospešné.

Kancelárie sú o spolupráci. Prekonfigurujte teda pracovisko tak, aby ponúkalo viac „priestoru pre My“, teda miest pre spoluprácu, stretnutia, prepájanie a tímovú prácu. Zvyčajne v kanceláriách prevláda „priestor pre mňa“, teda pre jednotlivcov určený na sústredenú prácu.

Vylepšite estetiku a dizajn pracoviska, aby bolo trendy, v súlade s trendami, aby sa stalo pozitívnym miestom na trávenie času (a nielen toho pracovného). Hydropónia a interiérová zeleň, zelené steny, moderný dizajn, kútiky na čítanie alebo odpočinkové miestnosti a skvelá káva v skvele vybavenej kuchynke – to všetko môže prispieť k návratu (a zotrvaniu) zamestnancov v kanceláriách.

Humanocentrické

Zlepšite zážitok a dojem z pracovného priestoru. Pocit spolupatričnosti, vytvárania komunity alebo klubu v rámci kancelárskych priestorov, je blízky pocitu návratu do obľúbeného hotela alebo reštaurácie. Srdečné privítanie už na recepcii a interakcia s hostiteľom či tzv. happiness manažérom na pracovisku na poschodí kancelárie môže vytvoriť žiaduci zážitok a zabezpečiť, aby sa ľudia radi vracali.

Posilnite počet podujatí tak, aby vyhovovali potrebám pracovníkov, ktorí túžia po sociálnej interakcii. Zlepšite komunikačné systémy, aby ste zabezpečili, že pracovníci pracujúci na diaľku a obchodní zástupcovia vedia o výhodách práce v kancelárii. Správna komunikácia podujatí a včasná avizácia správy prilákajú ľudí späť do kancelárie. Dobré komunikačné systémy môžu tiež podporiť zvýšenie obsadenosti kancelárií počas menej rušných dní (ako sú pondelky a piatky).

Vytvorte pocit spolupatričnosti, ktorý je úzko spojený so záväzkami organizácie v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie (Diversity, Equity & Inclusion). Zvážte napríklad vytvorenie cieľových skupín s kolegami v sieťach DEI, aby ste pochopili, ako vytvoriť pracovisko ešte inkluzívnejšie.

Zdroj: CBRE, Firemnereality.sk

Podobné články

 1. Analýza CBRE: Slovenské nehnuteľnosti aj naďalej lákajú investorov
 2. Analýza CBRE: Slovenské nehnuteľnosti aj naďalej lákajú investorov
 3. CBRE: Do komerčných nehnuteľností v SR sa investovalo 664 miliónov eur
 4. CBRE: Do komerčných nehnuteľností v SR sa investovalo 664 miliónov eur
 5. CBRE: Industriálny trh na Slovensku je stabilný
 6. CBRE: Industriálny trh na Slovensku je stabilný, silný dopyt vytváral hlavne výr
 7. Report CBRE: Firmy v Európe chcú pracovať vo flexibilných priestoroch
 8. Report CBRE: Firmy v Európe chcú pracovať vo flexibilných priestoroch
 9. Bratislava zažije jedinečnú diskusiu o budúcnosti pracovísk
 10. Bratislava zažije jedinečnú diskusiu o budúcnosti pracovísk
 11. CBRE: Nájmy v priemyselných a logistických nehnuteľnostiach v SR vzrástli o 13%
 12. CBRE: Nájmy v priemyselných a logistických nehnuteľnostiach v SR vzrástli o 13%
 13. irmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 14. Firmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 15. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 16. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 17. CBRE: Až 84 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 18. CBRE: Až 84 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 19. C&W: Takmer 90% firiem na Slovensku poskytuje možnosť pracovať aj z domu
 20. C&W: Takmer 90% firiem na Slovensku poskytuje možnosť pracovať aj z domu
 21. Analýza CBRE: Slovensko minulý rok dominovalo v objeme investícií do realít
 22. Analýza CBRE: Slovensko minulý rok dominovalo v objeme investícií do nehnuteľnos
 23. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
 24. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
 25. Analýza CBRE: Výška nájomného v kancelárskych budovách je zatiaľ stabilná
 26. Analýza CBRE: Výška nájomného v kancelárskych budovách je zatiaľ stabilná
 27. 10 vecí, ktoré potrebujete vedieť o Metaverse
 28. 10 vecí, ktoré potrebujete vedieť o metaverze
 29. CBRE: Trh komerčných realít v SR prekoná hranicu 1 mld. €
 30. CBRE: Trh komerčných realít v SR prekoná hranicu 1 mld. €
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky