C&W: Priemyselný trh za 1. polrok 2020

09.12.2020

Podľa globálnej realitnej spoločnosti Cushman & Wakefield boli v 1. polroku 2020 podpísané nájomné zmluvy v 55% objeme oproti celému minulému roku na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Rumunsku a v Maďarsku, v celkovom objeme 3,7 milióna m², čo je o 10% viac ako v 1. polroku 2019  

 • V 1. polroku 2020 dosiahla nájomná aktivita 50% a viac z objemu transakcií z minulého roka vo všetkých krajinách strednej a východnej Európy.
 • S dokončeným 1 miliónom m2 priemyselných priestorov je Poľsko opäť najväčším priemyselným a logistickým trhom v strednej a východnej Európe.
 • Pokiaľ ide o novú výstavbu, Slovensko a Maďarsko zaznamenali v 1. polroku 2020 viac dokončených priemyselných projektov ako v celom roku 2019, zatiaľ čo Česká republika dosiahla už v 1. polroku 68% objemu z celého minulého roka.
 • V roku 2020 bude celkový objem skladových priestorov v regióne s najväčšou pravdepodobnosťou presahovať 40 miliónov m2. Objem skladových priestorov sa tak strednej a východnej Európe za päť rokov zdvojnásobil.
 • Najväčšou investičnou transakciou v strednej a východnej Európe v prvom polroku 2020 bola akvizícia logistického portfólia Goodman Group spoločnosťou GLP, kde Cushman & Wakefield  zastupovala kupujúceho.

Rýchly rast e-commerce a bezprecedentný rast predaja poháňajú vylepšenia v logistike a vývoj logistických modelov založených na službách outsourcingu. Outsourcingom pomocou špecializovaných firiem môžu maloobchodníci zlepšiť dodacie lehoty a efektívnosť, ponúknuť zákazníkom rôzne možnosti platby a doručenia a znížiť náklady na dopravu, pričom nakupujúci čoraz viac uprednostňujú online nakupovanie. Očakávame, že tento segment trhu bude v budúcnosti rásť, najmä pokiaľ ide o zvyšovanie kvality a zvyšovanie flexibility logistických služieb.
Okrem toho očakávame premiestnenie častí skladovacích a výrobných procesov z ázijských a západoeurópskych krajín v rámci diverzifikácie a zaistenia bezpečnosti dodávateľských reťazcov, čo bude určite poháňať rast priemyselného trhu v regióne strednej a východnej Európy vpred," hovorí Ferdinand Hlobil , Partner, vedúci tímu priemyselných priestorov pre  CEE región v Cushman & Wakefield.

Jednotlivé trhy

Slovensko

 • Priemyselný sektor na Slovensku je tento rok investičným sektorom s najvyššou investičnou aktivitou, čo sme zaznamenali aj v 1. polroku 2020.
 • Rast e-commerce - dopyt po novom priemyselnom priestore je opodstatnený najmä distribúciou, najmä z elektronického obchodu.
 • Nájomné zostáva nezmenené na úrovni 4 EUR / m2 / mesiac.
 • Robustný prenájom - 253 000 m2 prenajatých priestorov.
 • Priemyselný sektor bol v roku 2020 najsilnejším sektorom investícií do nehnuteľností na Slovensku a v júli dosiahol podiel 53,8% na celkových investíciách.

Stabilné ceny a silná schopnosť nahradiť nájomcov na vysoko mobilnom trhu postavili priemyselný sektor na vrchol komerčných nehnuteľností na Slovensku počas pandémie COVID-19. Odpustenie nájmu je skôr výnimkou, najmä v oblasti logistiky a distribúcie. V druhom štvrťroku Slovensko zaznamenalo solídnu lízingovú aktivitu, ktorá dosiahla takmer 120 000 m2 priemyselných priestorov. Väčšina prenájmu priestorov sa uskutočnila v Bratislave a na západnom Slovensku a najväčší dopyt pochádzal z oblasti distribúcie, konkrétne z e-commerce. Zvýšenie neobsadenosti priestorov o 2,1 % na 8,5% možno pripísať novej špekulatívnej výstavbe dokončenej v druhom štvrťroku.

Portal

Zdroj: Pixabay.com

Česká republika

 • Krajina s prvenstvom v Európe v oblasti výroby a štvrtá najvyššie hodnotená na svete podľa nedávneho reportu Cushman & Wakefield – Index výrobného rizika.
 • Najvyššia ponuka skladových priestorov v 1. polroku celkovo (410 000 m²)
 • Stabilný dopyt - 678 000 m² hrubej prenajatej plochy

V prvom polroku 2020 bol český priemyselný trh svedkom historicky najvyššej novej ponuky priemyselných priestorov prvého polroku. V 2. štvrťroku 2020 bolo zahájených menej projektov v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, čo bude mať za následok obmedzený počet dokončených priestorov v budúcom roku. Stabilný je aj dopyt, ktorý však rastie pomalšie ako ponuka, čo môže spôsobiť mierny nárast voľných priestorov. Spoločnosti začali byť opatrnejšie, ako okamžitá reakcia spojená s krízou COVID-19 a začali sa zaujímať o kratšie nájmy s dobou prenájmu do jedného roka a menší záujem prejavili o predprenájmy nehnuteľností, ktoré ešte neboli postavené.

Poľsko

 • Čistý objem prenájmov 1,68 milióna m² - najvyššia leasingová aktivita v prvých šiestich mesiacoch roka, ktorá bola zaznamenaná, a v prvom polroku 2019 sa zvýšila približne o 42%.
 • Zdravá úroveň ponuky - viac ako 1 milión m² nových skladových priestorov dostavaných v rôznych zariadeniach: viac účelové parky, projekty mestskej logistiky a logistické a výrobné projekty postavené za účelom predaja.
 • Výrazná aktivita developerov- stále silná, ale tlmenejšia ako v minulom roku kvôli miernemu poklesu špekulatívnej výstavby, ktorá bola vo veľkom meradle pred vypuknutím pandémie COVID-19.
 • Stabilné nájomné - hlavne z dôvodu nižších nákladov na služby generálnych dodávateľov v porovnaní s minulým rokom. Tlak na rast nájomného bude z dlhodobého hľadiska spôsobený silným dopytom po projektoch mestskej logistiky a znižujúcou sa dostupnosťou pozemkov pre tieto projekty.
 • Rast e-commerce a ďalšie zlepšenia dopravnej infraštruktúry spolu so strategickou geografickou polohou Poľska v Európe sú kľúčovými faktormi silného záujmu o poľský priemyselný trh, a to aj zo strany investičných fondov.

Poľský trh so skladmi zostáva jedným z najrýchlejšie rastúcich v Európe. Aktivita nájomcov aj developerov zostala v 1. polroku 2020 silná, o čom svedčí silné využitie v celkovej výške takmer 2,3 milióna štvorcových metrov (+26% r / r) a značné množstvo novej výstavby presahujúcej 1 milión m² dostavaných od januára 2020. Päť hlavných regiónov dominujúcich na trhu: Varšava, Horné Sliezsko, Stredné Poľsko, Vroclav a Poznaň, ktoré tvoria takmer 80% celkových skladových priestorov Poľska. Aktivita výstavby tiež získava tempo na menších regionálnych trhoch, ako sú Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, ktoré majú výhodnú polohu vo vzťahu k západoeurópskym trhom, alebo Rzeszów, Lublin v regióne východného Poľska, ktoré budú mať prospech z výstavby medzinárodného Via Carpatia a Tricity, ktorá má prístup k modernej a neustále sa rozvíjajúcej infraštruktúre námorných prístavov.

Maďarsko

 • Rekordný objem nových priestorov- historické maximum s dokončenými viac ako 127 000 m² modernými logistickými priestormi. Pripravuje sa niekoľko nových projektov, kde sa očakáva dokončenie do konca 2020 a začiatkom 2021.
 • Rekordný objem prenájmov- V 1. polroku 2020 bol na budapeštianskom trhu zaznamenaný rekordný objem prenájmov za posledných päť rokov s prenajatými 282 000 m² priestormi.

Maďarský priemyselný trh a najmä budapeštiansky logistický trh, bol mierne zasiahnutý globálnou pandémiou. Dopyt po modernom logistickom priestore v hlavnom meste a jeho okolí medziročne vzrástol, len v prvom polroku 2020 bolo zaznamenaných viac ako 155 000 m2 prenajatých priestorov v porovnaní s cca. 124 000 m2 v 1. polroku 2019. Silný dopyt spojený s konzistentnou, ale nedostatočnou novou ponukou udržiava ceny nájmov na relatívne vysokej úrovni, a to aj v regionálnom porovnaní. Nájomné sa pohybuje medzi 4,50 - 5,00 EUR / m2 / mesiac, v závislosti od veku budovy, kvality, umiestnenia a obchodných podmienok. Pandémia COVID-19 mala dočasný vplyv na výrobný sektor, najmä na automobilový priemysel a jeho dodávateľov.

Rumunsko

 • Silný dopyt a noví nájomcovia - predovšetkým z maloobchodu, food operátorov a logistických spoločností.
 • Plánovaná výstavba pre druhý polrok 2020 pozostáva hlavne z projektov postavených na mieru alebo z veľkej časti vopred prenajatých projektov.
 • Aj keď sa globálna a lokálna ekonomika sa v krátkodobom horizonte zmenšuje, Rumunsko je vnímané ako konkurenčné miesto pre zakladanie nových výrobných a distribučných centier, čo skracuje dodávateľský reťazec v rámci hraníc EÚ.

Dopyt po logistických priestoroch zostal v 2. štvrťroku 2020 stabilný, pričom celková lízingová činnosť dosiahla takmer 200 000 m2, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 60%, zatiaľ čo objem transakcií za 1. polrok 2020 dosiahol 297 000 m2, čo predstavuje medziročný rast o 27%. Predĺženia prenájmov predstavovali iba 8% z celkového objemu v 2. štvrťroku 2020 a 13% všetkých transakcií zaznamenaných v 1. polroku 2020, čo dokazuje, že nájomnú činnosť ťahal hlavne nový dopyt, keďže maloobchodné spoločnosti, food operátory, logistické spoločnosti požadovali nové priestory, a to aj napriek Covid -19 pandémii.

Foto: Cushman & Wakefield 

Podobné články

 1. C&W: Marketbeat Bratislava Office (2. kvartál 2023)
 2. C&W: Marketbeat Bratislava Office (2. kvartál 2023)
 3. C&W: Takmer 90% firiem na Slovensku poskytuje možnosť pracovať aj z domu
 4. C&W: Takmer 90% firiem na Slovensku poskytuje možnosť pracovať aj z domu
 5. C&W: Prehľad investičnej aktivity v CEE za rok 2021
 6. C&W: Prehľad investičnej aktivity v CEE za rok 2021
 7. C&W: Najobľúbenejší pracovný model na Slovensku je hybridný
 8. C&W: Najobľúbenejší pracovný model na Slovensku je hybridný
 9. C&W: Prenajímatelia musia zohľadniť nové trendy
 10. C&W: Prenajímatelia musia zohľadniť nové trendy
 11. C&W: Real Estate Outlook 2020
 12. C&W: Real Estate Outlook 2020
 13. NÁVRAT DO KANCELÁRIE
 14. C&W: Návrat do kancelárie po pandémii
 15. Správa Cushman & Wakefield poukazuje
 16. Správa Cushman & Wakefield poukazuje na trendy v realitách
 17. Príliv ázijského kapitálu na Slovensko
 18. Príliv ázijského kapitálu
 19. C&W: Príliv ázijského kapitálu do regiónu CEE
 20. Príliv ázijského kapitálu do regiónu
 21. Cushman & Wakefield report definuje
 22. C&W: Nárast počtu coworkingových priestorov
 23. C&W: Globálne investície do realít
 24. Globálne investície do realít dosahujú
 25. C&W: Investičný trh v regióne CEE je atraktívny
 26. C&W: Investičný trh v regióne CEE je atraktívny
 27. Celosvetové investície do nehnuteľností
 28. C&W: Celosvetové investície do nehnuteľností sa zvýšili
 29. Sklady v strednej Európe zažívajú boom
 30. C&W: Sklady v strednej Európe zažívajú boom
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky