Grafton: Veľké znižovanie miezd sa nekonalo

12.03.2021

Väčšina firiem nezmenila v minulom roku výšku miezd svojich zamestnancov a takmer tretina z nich plánuje v roku 2021 ich zvyšovanie. Desatina firiem okrem zvyšovania miezd plánuje aj zvyšovanie odmien aj benefitov, pričom viac ako polovica z nich pôsobí v Bratislave – ukázal to najnovší prieskum personálnej agentúry Grafton.

Od začiatku vypuknutia korona krízy až do konca minulého roka zaznamenala personálna agentúra Grafton pokles dopytu zamestnávateľov po nových zamestnancoch. Rovnako aj kandidáti sa rozhodli pre istotu aktuálneho zamestnania a netúžili po kariérnej zmene. „Napriek tomu, že nastali ťažké časy, ktoré mohli znamenať znižovanie miezd a odmien, tento trend sa nepotvrdil. Naopak firmy oceňovali lojalitu zamestnancov zrejme aj týmto spôsobom,“ hovorí Miroslav Garaj, Managing Director Grafton Recruitment.

Mzda

Ilustračné foto: Pixabay.com

Znižovanie miezd sa nekonalo

Z aktuálneho prieskumu Grafton vyplynulo, že až 68 % slovenských zamestnávateľov nezmenilo počas roka 2020 výšku miezd. Len 8 % spoločností v jarných mesiacoch 2020 znižovalo mzdy zamestnancov, ale koncom roka sa už vrátili na pôvodnú úroveň. Len 1 % firiem v jarných mesiacoch minulého roka mzdy znížilo a koncom roka boli stále na tejto zníženej úrovni. Výraznejšie znižovanie miezd koncom roka plánovali 2 % spoločností, ktoré znižovali mzdy aj počas roka 2020. Takmer pätina (17 %) však mala koncom roka 2020 mzdy zamestnancov na vyššej úrovni ako vo februári daného roka.

„V rámci nášho prieskumu sme mapovali vývoj miezd, odmien a benefitov nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike a dá sa povedať, že bol v oboch krajinách veľmi podobný. Mzdy u susedov nezmenilo 72 % spoločností, v SR spomínaných 68 %. A na vyššej úrovni v porovnaní s februárom 2020 ich má aktuálne v SR 17 % a v ČR 15 % firiem,“ vysvetľuje M. Garaj.

Pozor na diskrimináciu zamestnancov

Väčšina firiem nezmenila ani koncom roka 2020 výšku miezd svojich zamestnancov, 28 % firiem dokonca plánovalo na rok 2021 ich zvyšovanie a 7 % aj zvýšenie odmien. Necelá polovica firiem (43 %) nečaká v najbližších mesiacoch tohto roka žiadne zmeny v oblasti nastavenia miezd, len 10 % očakáva zmeny k horšiemu. K zníženiu finančných odmien postupne pristúpilo 31 % spoločností, 8 % z nich je už ale naspäť na pôvodnej úrovni a ďalších 5 % ich opäť pomaly zvyšuje.

„Čo sa týka benefitov pre zamestnancov, ako sme už avizovali predtým, firmy obmedzili firemné školenia, kurzy aj eventy, namiesto toho sa zamerali viac na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci. Aj preto sa home office stal bežným a v súčasnosti je už tento spôsob práce zahrnutý v novele Zákonníka práce. Vplyvom pandémie bola doteraz nútená znížiť benefity tretina zamestnávateľov, no 5 % z nich už objem poskytovaných benefitov vrátilo na pôvodnú úroveň,“ objasňuje odborník z Graftonu.

V novembri 2020 uvažovalo 10 % spoločností o znížení zamestnaneckých benefitov a takmer rovnaký podiel firiem (11 %) plánoval naopak navyšovanie objemu poskytovaných benefitov, zároveň tiež počítal so zvyšovaním miezd a odmien zamestnancov. No viac ako polovica zamestnávateľov (53 %) neplánuje ani v tomto roku zmeny vo výške benefitov. Navyše nadpolovičná väčšina zamestnávateľov, ktorá v novembri plánovala zvýšenie benefitov na najbližšie mesiace, pôsobí v Bratislave.

„Aktuálna novela okrem vyššej flexibility zamestnávateľov aj zamestnancov prináša tiež preplácanie nákladov na technické vybavenie a ďalšie podmienky, ktoré je nutné doriešiť v pracovnej zmluve. Smerom k benefitom je to tiež nutnosť dohliadnuť zo strany zamestnávateľov, aby zamestnanci na domáckej práci či telepráci neboli diskriminovaní. Pre všetkých by mali firmy poskytnúť aj rovnaké benefity, teda kurzy, školenia alebo iné výhody – napríklad kávu či čaj zadarmo, ovocný deň a podobne, ktoré majú ich kolegovia na pracovisku,“ upozorňuje Miroslav Garaj z personálnej spoločnosti Grafton.

Zdroj: Grafton

Podobné články

 1. Mladí dnes nájdu uplatnenie vo viacerých odboroch
 2. Mladí dnes nájdu uplatnenie vo viacerých odboroch
 3. Veľký mzdový prieskum Grafton: Sme stále atraktívny trh?
 4. Veľký mzdový prieskum Grafton: Sme stále atraktívny trh?
 5. Pracovný trh: rásť bude najmä priemysel a logistika
 6. Pracovný trh: rásť bude najmä priemysel a logistika
 7. Slováci sa chcú zdokonaľovať hlavne v jazykoch
 8. Slováci sa chcú zdokonaľovať hlavne v jazykoch
 9. Pracovný trh v roku 2020: férový prístup, ohľaduplnosť a lojalita
 10. Pracovný trh v roku 2020: férový prístup, ohľaduplnosť a lojalita
 11. Výzvy roku 2021 pre HR manažérov: motivovať tím a posilniť psychiku zamestnancov
 12. Výzvy roku 2021 pre HR manažérov: motivovať tím a posilniť psychiku zamestnancov
 13. Čaká nás profesijná revolúcia?
 14. Čaká nás profesijná revolúcia?
 15. Na Slovákov dopadla koronakríza
 16. Grafton: Na Slovákov dopadla koronakríza
 17. Pracovný stres ovplyvňuje výkon 2/3 zamestnancov v SR
 18. Pracovný stres ovplyvňuje výkon 2/3 zamestnancov v SR
 19. Grafton: Zamestnancov teraz viac zaujíma zdravie, ekonomická stabilita a istota
 20. Grafton: Zamestnancov teraz viac zaujíma zdravie, ekonomická stabilita a istota
 21. Grafton odporúča: ako udržať sociálne
 22. Grafton: Vzťahy na pracovisku sú dôležitejšie ako zvýšenie mzdy
 23. PABK: Štruktúra miezd na Slovensku
 24. Menej ako priemernú mzdu zarobia
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky