Dvonásobný záujem o zelené budovy

07.12.2012

Dôležitosť otázky udržateľného rozvoja u komerčných nehnuteľností za posledných 12 mesiacov prudko stúpla. Ukázal to prieskum spoločnosti Cushman & Wakefield medzi vrcholovými manažérmi firiem a správcami fondov. 90% respondentov hodnotí nové akvizície aj z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja. Štúdia skúma úlohu trvalo udržateľného rozvoja pri rozhodovaní o investíciách do nehnuteľností vo Veľkej Británii a na Európskom kontinente. Prieskum zahŕňal podrobné rozhovory s vrcholovými manažérmi a správcami fondov, ktorí pôsobia u 28 európskych investorov do nehnuteľností. Výsledky porovnáva s minuloročnými číslami, kedy výskum spoločnosti Cushman & Wakefield prebehlo prvýkrát.Green building

"Sme svedkami razantného vykročenia správnym smerom. Skutočnou výzvou pre všetkých je však zabezpečiť, aby sa smernica prejavila v reálnych úsporách, pretože o to nájomcom ide. To môže byť náročná úloha. Okamžité riešenia sú ťažké a mnoho budov vyžaduje k naplneniu cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja investície," uvádza Colin Glover, vedúci riadenia projektov spoločnosti Cushman & Wakefield v Slovenskej a Českej republike. "Dosiahnutie takejto rovnováhy si vyžaduje úsilie všetkých zúčastnených - od vlastníkov cez nájomcu až po správcu budov. Jedine vzájomná spolupráca prinesie výhody všetkým stranám," dodáva Glover.

Cieľom je znižovanie nákladov, tvorba hodnoty či ochrana majetku proti predčasnej amortizácii. Tiež kvôli zvyšujúcej sa regulácii je trvalo udržateľný rozvoj pri rozhodovaní o nehnuteľnostiach čím ďalej tým dôležitejší. „Mnohí developeri si na Slovensku začínajú osvojovať rôzne certifikácie  ako LEED a BREEM, ale i napriek tomu stále zaostávame za pokrokom, ktorý je badateľný v Českej republike a v iných krajinách. Hoci správa ukazuje, že dôležitosť otázky udržateľného vývoja narastá, nemyslím si, že je to zatiaľ pre nájomcov zásadný motivačný faktor pri ich rozhodovaní. Podľa môjho názoru, prvé kroky by mali viesť k tomu, aby si existujúci prenajímatelia zabezpečili Certifikát Energetickej Náročnosti (Energy Performance Certificates). Tento certifikát skutočne hovorí o energetickej hospodárnosti budovy a  je aj súčasťou európskej legislatívy. Napriek tomu však len približne 20% komerčných nehnuteľností v Bratislave vlastní tento certifikát. Je aj pre mňa prekvapením ako relatívne lacný dokument môže preukázať kvalitu stavby a správu majetku. Ako napríklad nedávno Apollo Business Centre, kancelárska budova dokončená v novembri 2004 a vo vlastníctve medzinárodného investora Hannover Leasing, si zaistila energetický štítok triedy B (druhý najlepší z 7 možných stupňov v rámci kategórií úspory energie)“, hovorí Andrew Thompson, Partner v Cushman & Wakefield v Slovenskej republike.

Udržateľný rozvoj ovplyvňuje hodnotu

Viac ako tri štvrtiny respondentov považujú nedostatky v oblasti trvalo udržateľného rozvoja za dôležitý faktor pri predaji nehnuteľností. Medzi investormi prevláda názor, že hľadisko trvalo udržateľného rozvoja už ovplyvňuje hodnotu nehnuteľností a že nedostatky nehnuteľností v tomto smere značne ohrozujú ich hodnotu. Hoci je zatiaľ ťažké toto riziko kvantifikovať, investori a správcovia fondov ho už pri rozhodovaní o akvizíciách a predaji bežne zohľadňujú.

Čo na to nájomca

81% respondentov sa stretáva s tým, že nájomcovia požadujú priestory s lepšími vlastnosťami z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja. Zhodujú sa na tom, že "zelené" vlastnosti nehnuteľností podporujú ich hodnotu: rýchlejšie sa prenajímajú, ich prevádzka je lacnejšia a priťahujú kvalitnejšieho nájomcu s lepšími zmluvnými podmienkami. Rastie tlak zo strany financujúcich organizácií, vzrastá dopyt nájomcov po prvotriednych kanceláriách, sprísňujú sa požiadavky regulačných orgánov. Spolu s pokračujúcim rastom cien energií je zrejmé, že sa teraz celé odvetvie nachádza v prelomovom bode. "Nie je pochýb o tom, že budúcnosťou je energeticky hospodárnejší svet , a preto by mali prenajímatelia a developeri prijať už teraz určité opatrenia, aby sa pripravili na zajtrajšok," uzatvára Andrew Thompson.

Zdroj: Cushman & Wakefield, Foto: Stock.xchng
 

Prieskum

Top ponuky