Prieskum CBRE: Kancelárie sa menia, počet flexibilných priestorov stúpa

29.12.2021

• Prenájom kancelárií v EMEA regióne v 3. kvartáli tohto roka medziročne vzrástol o 47 %, pričom pri porovnaní prvých troch kvartálov s rovnakým obdobím minulého roka CBRE eviduje nárast o 14 %. • Trh s flexibilnými kanceláriami sa mení veľmi dynamicky, dopyt po nich však stále rastie a medziročne stúpol o 9 %. • Zvýšený dopyt po kvalitných kancelárskych budovách je citeľný aj v prípade developerov. CBRE očakáva, že tento rok sa naprieč 15 hlavnými trhmi EMEA regiónu medziročne zvýši počet ukončených transakcií o 24 %. • CBRE odborníci hovoria, že z ekonomického hľadiska a pohľadu obsadenosti bude obnovenie trhu s kanceláriami na úroveň spred pandémie náročné a najväčší posun by mohol byť viditeľný v 2. polroku budúceho roka. • Novým normálom sa stáva hybridná práca so zameraním na agilitu, technológie, zvýšenie pohody zamestnancov a ochrany ich zdravia. • Meniť sa bude aj cenotvorba a formy zmlúv medzi prevádzkovateľmi a prenajímateľmi.

Pandémia ovplyvnila naše životy vo viacerých smeroch. Nespochybniteľným faktom je, že obrovský dopad mala aj na oblasť kancelárií. Zo dňa na deň boli mnohí z nás donútení presedlať na prácu z domu, ktorá sa v rámci trhu s kanceláriami etablovala natoľko, že nás bude plnohodnotne sprevádzať aj v budúcnosti. Odborníci sa ale zhodujú na tom, že rola kancelárií bude aj naďalej kľúčová. Ukazuje sa však, že budú nútené prejsť viacerými zmenami zameranými na flexibilitu, hybridné pracovné modely, technológie, životné prostredie, zdravie a pohodu zamestnancov. 

 Pexels z Pixabay

Zdroj:  Pexels z Pixabay 

Aj tomu sa venovala globálna realitno-poradenská spoločnosť CBRE vo svojich najnovších prieskumoch realizovaných v EMEA regióne (Európa, Stredný východ a Afrika) medzi nájomcami aj prenajímateľmi kancelárskych budov, ktoré poukazujú na množstvo zaujímavých zistení. Keďže zmeny v tomto segmente musia byť komplexné, zamerala sa v nich nielen na firmy, ktoré si kancelárie prenajímajú, ale aj majiteľov týchto budov či investorov. Aké najzaujímavejšie zistenia odhalili? 

DOPYT PO KANCELÁRIÁCH SÍCE OPÄŤ RASTIE, ICH KVALITA SA VŠAK BUDE MUSIEŤ ZVYŠOVAŤ

CBRE zistenia odhaľujú, že prenájom kancelárií v EMEA regióne v 3. kvartáli 2021 vzrástol oproti rovnakému obdobiu v roku 2020 o 47 %, pričom pri porovnaní prvých troch kvartálov s rovnakým obdobím minulého roka eviduje nárast o 14 %. Odborníci však poukazujú hlavne na fakt, že úmerne s dopytom po kanceláriách stúpajú aj požiadavky nájomníkov na ich kvalitu, a to aj vzhľadom na rastúci trend flexibilnej práce a hybridných pracovných modelov. Podľa ich zistení sa viac ako 70 % veľkých spoločností obzerá po flexibilných open-space kanceláriách so zdieľaným priestorom na stretnutia v budovách, ktoré sú udržateľné. V prípade firiem rôznych veľkostí bude do budúcna hrať prím aj kvalita vzduchu či flexibilné kancelárske riešenia, čo uvádza viac ako polovica respondentov. Nezanedbateľné nie sú ani aspekty ako napríklad dobrý prístup k verejnej doprave (44 %) či technológie a aplikácie budov (37 %).

Zvýšený dopyt po kvalitných kancelárskych budovách je citeľný aj v prípade developerov. CBRE očakáva, že tento rok sa naprieč 15 hlavnými trhmi EMEA regiónu medziročne zvýši počet ukončených transakcií o 24 %. V najbližších dvoch rokoch by mala byť, podľa expertov, najväčšia časť ponuky nehnuteľností sústredená práve v Rusku, Poľsku, Holandsku či Nemecku. Naopak, nižší rozvojový rast uvidíme vo Viedni či v Paríži.

Už teraz je jasné, že zmeny na trhu s kanceláriami budú výzvou pre všetkých. „Ukazuje sa, že firmy, ktoré vyhľadávajú práve vysoko kvalitné priestory ešte stále čelia nedostatočnej ponuke. Na druhej strane, spoločnosti zamerané na priestory nižšej kvality majú širší výber a rovnako aj silnejšiu pozíciu pri vyjednávaní. Majitelia budov a investori by sa preto mali pripraviť nielen na rastúci záujem zo strany firiem po všetkých typoch priestorov, ale aj na ceny konkurencie. Určite by sa mali vo väčšej miere zamerať aj na vylepšenie priestorov nižšej kvality,“ tvrdí Oliver Galata, riaditeľ oddelenia prenájmu kancelárskych priestorov v CBRE Slovensko.

KANCELÁRIE SA MENIA, POČET FLEXIBILNÝCH PRIESTOROV MEDZIROČNE STÚPOL O 9 %

Aj keď objem prenájmu kancelárií v Európe medziročne klesol o 41 %, má to svoje opodstatnenie. Na začiatku minulého roka bola táto úroveň stabilná, pričom v roku 2019 bola dokonca rekordná. Avšak v čase, kedy sme pristúpili ku prvým korona opatreniam, trh s kanceláriami doslova zamrzol. Majitelia budov totiž počas pandémie pozastavili svoje plány s expanziou, keďže dopyt po ich priestoroch klesol a pristúpili k istým obmedzeniam. Po ich uvoľnení v lete minulého roka sa však opäť rozbehol, čo viedlo k vzostupu transakčnej aktivity. Aktuálne sa však podľa odborníkov úroveň obsadenosti zotavuje a majitelia kancelárskych budov začali čoraz viac skúmať príležitosti ďalšieho rastu.

OBSADENOSŤ FLEXIBILNÝCH PRIESTOROV OD ZAČATKU ROKA RASTIE

CBRE odborníci prehlasujú, že trh s flexibilným pracovným prostredím sa aktuálne mení veľmi dynamicky a zmeny sú viditeľné doslova každý týždeň. Dôkazom je aj to, že úroveň obsadenosti takýchto priestorov rastie a odborníci sa jasne zhodujú na tom, že narastať by mala aj naďalej. „Z ekonomického hľadiska aj pohľadu obsadenosti bude obnovenie tohto trhu, na úroveň spred pandémie, náročné a situácia sa stále mení. Je však jasné, že časy, kedy sme si mysleli, že flexibilita je len krátkodobé riešenie, skončili. Agilný prístup sa aktuálne stal ústredným pilierom realitných stratégií firiem, pričom prihliadať sa bude hlavne na zvýšenie pohody a komfortu zamestnancov, podporu ich zdravia či technológií. Jednoducho povedané, novým normálom sa stáva hybridná práca“ objasňuje Tomáš Pecek, riaditeľ oddelenia architektúry a projektového manažmentu CBRE Slovensko.

Meniacej sa situácii sa museli prispôsobiť všetci a podľa CBRE sa pôsobením pandémie menia aj zmluvné podmienky medzi prevádzkovateľmi a prenajímateľmi priestorov. „Pred krízou mali prenajímatelia tendenciu držať sa tradičných modelov, a teda viazali sa na dlhodobé zmluvy, ktoré nemuseli reagovať na zmeny v obsadenosti. Aj tu sa situácia mení a skúša sa čoraz viac nových obchodných modelov. V CBRE očakávame, že zmluvy sa budú aj naďalej meniť, prejdú inováciami a budú viac diferencované. Považujeme to za príležitosť pre prenajímateľov k tomu, aby sa mohli stať priekopníkmi v nových formách partnerstiev,“ dodáva Oliver Galata.. Meniť by sa pritom mali aj cenové štruktúry a CBRE očakáva, že budú čoraz sofistikovanejšie, pokročilejšie a diferencovanejšie. Už teraz sa podľa nich vyvíjajú na mieru šité balíky riešení.

Celý „EMEA Flex Market Report 2021“ spoločnosti CBRE si môžete pozrieť tu

A report EMEA Offices – The Great Polarisation nájdete tu

Podobné články

 1. Analýza CBRE: Slovenské nehnuteľnosti aj naďalej lákajú investorov
 2. Analýza CBRE: Slovenské nehnuteľnosti aj naďalej lákajú investorov
 3. CBRE: Do komerčných nehnuteľností v SR sa investovalo 664 miliónov eur
 4. CBRE: Do komerčných nehnuteľností v SR sa investovalo 664 miliónov eur
 5. CBRE: Industriálny trh na Slovensku je stabilný
 6. CBRE: Industriálny trh na Slovensku je stabilný, silný dopyt vytváral hlavne výr
 7. Report CBRE: Firmy v Európe chcú pracovať vo flexibilných priestoroch
 8. Report CBRE: Firmy v Európe chcú pracovať vo flexibilných priestoroch
 9. Bratislava zažije jedinečnú diskusiu o budúcnosti pracovísk
 10. Bratislava zažije jedinečnú diskusiu o budúcnosti pracovísk
 11. CBRE: Nájmy v priemyselných a logistických nehnuteľnostiach v SR vzrástli o 13%
 12. CBRE: Nájmy v priemyselných a logistických nehnuteľnostiach v SR vzrástli o 13%
 13. irmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 14. Firmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 15. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 16. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 17. CBRE: Až 84 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 18. CBRE: Až 84 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 19. Analýza CBRE: Slovensko minulý rok dominovalo v objeme investícií do nehnuteľnos
 20. Analýza CBRE: Slovensko minulý rok dominovalo v objeme investícií do realít
 21. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
 22. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
 23. Analýza CBRE: Výška nájomného v kancelárskych budovách je zatiaľ stabilná
 24. Analýza CBRE: Výška nájomného v kancelárskych budovách je zatiaľ stabilná
 25. Ako dosiahnuť dokonalý hybridný pracovný model?
 26. Ako dosiahnuť dokonalý hybridný pracovný model?
 27. 10 vecí, ktoré potrebujete vedieť o metaverze
 28. 10 vecí, ktoré potrebujete vedieť o Metaverse
 29. Nehnuteľnosti: Hrozí prasknutie bubliny?
 30. Nehnuteľnosti: Hrozí prasknutie bubliny?
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky